Báo cáo trọng tâm năm 2018
12/03/2018 - 15:40

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt đ­ược của năm 2017, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, UBND phường tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu với những biện pháp cụ thể sau:

1. Các chỉ tiêu cụ thể:

(1)- Thu ngân sách hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch quận giao.

(2)- 100% hộ dân có nhu cầu xây dựng, cải tạo nhà ở đủ điều kiện được xét, cấp giấy phép xây dựng.

(3)- Hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2018.

(4)- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 83% trở lên.

(5)- Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học. Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Hoàn thành chỉ tiêu phổ cập mầm non 5 tuổi.

(6)- Hoàn thành chỉ tiêu và nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

(7)- Giữ vững tỷ lệ tổ dân phố văn hoá và gia đình văn hoá.

2. Nhiệm vụ và giải pháp:

2.1. Về phát triển kinh tế, quản lý thu - chi ngân sách:

Tập trung triển khai công tác thu ngân sách nhà nước bằng nhiều biện pháp chỉ đạo sát sao, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thực hiện chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả ; ưu tiên các khoản chi lương, BHXH và đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, gắn với việc quản lý các nguồn thu và chi từ ngân sách nhà nước, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát huy có hiệu quả vai trò của Hội đồng tư vấn thuế phường. Thực hiện tốt công tác thu, chi các quỹ công chuyên dùng năm 2018 theo quy định.

2.2. Quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên – môi trường:

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quận ủy về công tác quản lý và phát triển đô thị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án thí điểm cho thuê vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

Thực hiện đúng các tiêu chí tuyến đường mẫu của thành phố, tuyến đường phố, hè phố văn minh, đô thị của phường. Duy trì thực hiện có hiệu quả Tổ quản lý đô thị phường theo Đề án 4709/ĐA-UBND ngày 15/8/2011 của UBND thành phố. Tiếp tục thực hiện Dự án chỉnh trang hai bờ sông Tam Bạc của Thành phố.

Phấn đấu 100% công trình xây dựng, cấp GCN QSDĐ theo NĐ 60/CP và 61/CP thực hiện đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

Tiếp tục ra quân quyết liệt đảm bảo TTATGT-TTĐH-VSMT-NSVMĐT; kiên quyết xử lý triệt để vi phạm, không để tình trạng tái lấn chiếm, đặc biệt trên các tuyến đường kiểu mẫu và Dải trung tâm thành phố. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý đô thị, phát huy phong trào sạch nhà, đẹp ngõ.

Tiếp tục thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính phường theo Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2.3. Công tác văn hoá - xã hội:

Nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền theo hướng sinh động, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của phường và quận. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, liên hoan ca múa nhạc chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố và quận trong năm 2018. Kết hợp với UBMTTQVN phường thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng nâng cao chất lượng học sinh giỏi. Nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các bậc học.

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn. Quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất cho gia đình chính sách, đặc biệt là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Tăng cường các giải pháp giảm nghèo, không để xảy ra tình trạng tái nghèo; phát sinh hộ nghèo, cận nghèo mới. Thực hiện tốt công tác giới thiệu việc làm đạt chỉ tiêu quận giao.

Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Quản lý tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trong giới hạn cho phép, hạn chế thấp nhất người sinh con thứ 3 trở lên.

2.4. Giữ vững an ninh – quốc phòng, phòng chống thiên tai:

Tập trung thực hiện các biện pháp đấu tranh, trấn án tội phạm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng năm 2018. Thực hiện hiệu quả, tổ chức cho nhân dân ký cam kết đợt cao điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Tiếp nhận xét duyệt và đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý công trình Quốc phòng.

Xây dựng kế hoạch và chủ động thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và công tác phòng cháy chữa cháy.

2.5. Công tác xây dựng chính quyền – cải cách hành chính:

Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện cải cách hành chính theo chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp dân, bộ phận một cửa, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008. Ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong Đề án xây dựng chính quyền điện tử của quận.

Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao chất lượng tham mưu, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức phường; kịp thời chấn chỉnh các hành vi nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính; chủ động phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./. 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Báo cáo trọng tâm năm 2018(12/03/2018 - 15:40)
Công tác trọng tâm quý III năm 2017(18/12/2017 - 15:50)
Công tác trọng tâm quý II năm 2017(18/12/2017 - 15:48)
Công tác trọng tâm quý I năm 2017(18/12/2017 - 15:44)
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 11-2016(30/10/2016 - 08:50)
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016(29/09/2016 - 08:48)
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9-2016(30/08/2016 - 08:45)
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8-2016(30/07/2016 - 08:44)
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016(30/06/2016 - 08:41)
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6-2016(29/05/2016 - 08:39)
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5-2016(30/04/2016 - 08:39)
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 4-2016(30/03/2016 - 08:36)
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 79848
Khách trực tuyến : 5387
Thành viên trực tuyến : 1