Công tác trọng tâm năm 2020
15/12/2019 - 09:04

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt đ­ược của năm 2019, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, UBND phường tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu với những biện pháp cụ thể sau:

1. Mục tiêu:

Tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ những cơ hội thuận lợi để tiếp tục phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế thương mại, dịch vụ; tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách. Triển khai hiệu quả công tác quản lý, phát triển đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai thực hiện Đề án chính quyền điện tử. Tăng cường các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, khoa học. Bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

2. Chủ đề hành động năm 2020

“Đẩy mạnh công tác quản lý đô thị – Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách”

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

(1) Thu ngân sách hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch quận giao.

(2) 100% các hộ dân có nhu cầu xây dựng, cải tạo nhà ở đủ điều kiện được xét, cấp giấy phép xây dựng.

(3) Đảm bảo các tiêu chí tuyến đường kiểu mẫu theo Quyết định của UBND thành phố và các tuyến phố văn minh theo quy định của quận.

(4) Duy trì kết quả phường không còn hộ nghèo; không để phát sinh thêm hộ nghèo, nhất là các hộ thuộc diện chính sách xã hội.

(5) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.

(6) Các trường đạt danh hiệu tiên tiến trong năm học 2019-2020; giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non và tiểu học.

(7) Hoàn thành chỉ tiêu và nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

(8) Phấn đấu duy trì phường không có tội phạm về ma tuý, không có trọng án, không phát sinh người nghiện mới.

(9) Giữ vững tỷ lệ tổ dân phố văn hoá và gia đình văn hoá. Phường đạt tiêu chí phù hợp với trẻ em.

4. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

4.1. Về kinh tế: 

Tập trung rà soát các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn, khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân, các hộ kinh doanh cá thể, đặc biệt là kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

Tập trung các biện pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm 2020. Hoàn thành thu thuế môn bài trước ngày 10/01/2020. Rà soát, đánh giá các nguồn thu, dự báo tốt tình hình và xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả công tác thu ngân sách. Thực hiện tốt các loại quỹ vận động năm 2020.

Tăng cường các khoản thu từ Đề án thí điểm cho thuê vỉa hè, thu phạt. Đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách, ưu tiên các khoản chi cho con người, các nhiệm vụ chính trị của phường.

4.2. Về quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên- môi trường

Tập trung thực hiện Nghị quyết của Quận ủy về công tác quản lý và phát triển đô thị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố khóa XV.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng, đảm bảo 100% hộ dân có nhu cầu xây dựng, cải tạo nhà ở đủ điều kiện được cấp phép xây dựng; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

Thực hiện quyết liệt các biện pháp trong công tác quản lý trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là tại các tuyến đường Quang Trung, Trần Quang Khải, Phan Bội Châu, Tam Bạc. Duy trì trật tự đô thị, không để các hộ kinh doanh buôn bán tự phát tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường; vận động các hộ dân tại khu vực Dự án cải tạo sông Tam Bạc chỉnh trang mặt tiền đảm bảo hài hòa với cảnh quan chung. Tổ chức, quản lý tốt hoạt động phố đi bộ tại tuyến đường Tam Bạc sau khi được thành phố phê duyệt, triển khai thực hiện.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án của quận áp dụng thí điểm sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên địa bàn phường.

Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; triển khai kịp thời các phương án nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

4.3. Về văn hoá – xã hội

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ cơ sở, thể dục thể thao quần chúng; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, liên hoan ca múa nhạc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, đặc biệt trong dịp Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 09-NQ/QU của BTV Quận uỷ về phát triển giáo dục và đào tạo quận Hồng Bàng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và các đề án về giáo dục và đào tạo của Quận. Đẩy mạnh công tác giáo dục lịch sử địa phương bằng các hình thức phù hợp trong các trường học.

Đảm bảo bền vững an sinh xã hội, chế độ, chính sách người có công. Tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy - HĐND phường về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017- 2020.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Quản lý chặt chẽ các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường các biện pháp phòng, ngừa kiểm soát dịch bệnh.

4.4. Về an ninh - quốc phòng; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Quận uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động diễn ra trên địa bàn phường năm 2020. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống, trấn áp tội phạm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm ma tuý.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Chú trọng công tác giáo dục quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, toàn diện. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/QU của BTV Quận ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Tập trung các biện pháp phòng ngừa đi đôi với kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các vi phạm. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc bức xúc, đơn thư kiến nghị kéo dài, đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Công tác trọng tâm năm 2020(15/12/2019 - 09:04)
Công tác trọng tâm quý III năm 2019(15/09/2019 - 19:30)
Công tác trọng tâm quý II năm 2019(03/06/2019 - 19:28)
Công tác trọng tâm quý I năm 2019(15/03/2019 - 19:24)
Báo cáo trọng tâm năm 2018(12/03/2018 - 15:40)
Công tác trọng tâm quý III năm 2017(18/12/2017 - 15:50)
Công tác trọng tâm quý II năm 2017(18/12/2017 - 15:48)
Công tác trọng tâm quý I năm 2017(18/12/2017 - 15:44)
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 11-2016(30/10/2016 - 08:50)
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2016(29/09/2016 - 08:48)
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9-2016(30/08/2016 - 08:45)
CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8-2016(30/07/2016 - 08:44)
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 80006
Khách trực tuyến : 3930
Thành viên trực tuyến : 14