Báo cáo Quý I năm 2017
18/12/2017 - 15:52

UỶ BAN NHÂN DÂN

PH­ƯỜNG QUANG TRUNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /BC-UBND

 

P. Quang Trung, ngày 15 tháng 03 năm 2017

 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm;

Bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2017

 

Năm 2017, bám sát chủ đề năm của thành phố, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Quận ủy, Nghị quyết HĐND quận xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình hành động chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố và “Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng Chính quyền điện tử” của quận; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường giai đoạn 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường năm 2017, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 28/12/2016 của Đảng ủy phường về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017, Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của HĐND phường về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm.Với truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân phường tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2017 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND PHƯỜNG

UBND phường đã quyết liệt triển khai những kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ngay từ đầu năm, quán triệt sâu rộng đến các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, tổ dân phố, nhân dân trên địa bàn phường. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong cơ quan nhà nước. Các cán bộ công chức có trách nhiệm trong công việc, thường xuyên trau dồi kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong, sau Tết nguyên đán. Chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng chống cháy nổ, chống buôn bán, đốt pháo, thả đèn trời… Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2017.

Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thành phố, quận, phường. Luôn quan tâm trú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội, bố trí kinh phí, huy động xã hội hóa từ các nguồn chăm lo đời sống cho các đối tượng  chính sách, người có công.

Tiếp tục thực hiện áp dụng giải quyết các thủ tục hành chính cấp phường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”.

Chỉ đạo, quán triệt chấp hành kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính đối với toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2017:

1. Công tác Quốc phòng – An ninh:

* An ninh:

Thực hiện nghiêm Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời. Mở đợt cao điểm vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thực hiện nghiêm Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo ở các tổ dân phố, cơ quan, trường học, hộ kinh doanh trên địa bàn phường.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Sẵn sàng làm nhiệm vụ đột xuất, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau tết Nguyên Đán Đinh Dậu.

Phối hợp với đội Trật tự đô thị tăng cường ra quân, tuần tra kiểm soát các tuyến đường, xử lý các trường hợp đậu đỗ xe không đúng quy định. Thường xuyên tổ chức phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra phòng chống trộm cắp xe máy, phòng chống cướp giật, trộm cắp đêm, tăng cường triệt phá hoạt động cờ bạc số đề. Bắt giữ 03 đối tượng bán đề thuê xử phạt 3.000.000đ.

* Quốc phòng:

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn trước trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Tập huấn cán bộ Ban chỉ huy quân sự phường theo kế hoạch.

Tổ chức phát lệnh, tiếp xúc tặng quà, tặng sổ tiết kiệm và tiễn tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2017. Tổng kết công tác tuyển quân năm 2017.

Thực hiện rà soát nam công dân độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2017. Chuẩn bị giáo án mô hình học cụ, tham gia lễ ra quân huấn luyện. Tham gia hội thi giáo án mô hình học cụ, Lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập lực lượng dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2017).

2. Công tác quản lý thu chi ngân sách:

Năm 2017 là năm đầu tiên quận được giao tự chủ về ngân sách. Do đó, công tác quản lý thu chi ngân sách phải được chủ động, coi nhiệm vụ thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, tiến hành rà soát lại tất cả các nguồn thu thuộc thẩm quyền, tăng cường triệt để các nguồn có thể thu về ngân sách để bù chi.

a. Tổng thu ngân sách Nhà n­ước ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2017 đạt: 1.669.610.000đ = 23,23% KH = 137,40% so với cùng kỳ.

Trong đó:                                                                                               

(ĐVT: 1000đ)

CHỈ TIÊU

3 THÁNG

SO K.H NĂM (%)

SO CÙNG KỲ (%)

- Thuế NQD:

527.092

22,62%

87,72%

+ Trong đó:

Thuế VAT + TNDN:

 

516.292

 

22,59%

 

118,40%

Thuế tiêu thụ ĐB:

10.800

24,00%

133,82%

- Thuế TNCN:

270.981

27,65%

115,41%

- Thu khác:

20.400

15,34%

54,72%

- Thu phạt:

18.950

15,79%

68,66%

- Thu xổ số:

27.001

56,25%

118,38%

- Phí và lệ phí + Lệ phí môn bài:

115.186

47,99%

(*)

(*)Thuế môn bài được đổi thành lệ phí môn bài theo Nghị định số 139/2016/NÐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

b. Thu, chi ngân sách ph­ường ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2017:

Tổng thu ngân sách phường: 844.536.000 đ = 22,59% so với KH = 111,27% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thu bổ sung cân đối: 690.000.000đ = 22,73% so với KH = 106,81% so với cùng kỳ.

+ Thu thường xuyên tại phường: 154.536.000đ = 21,98% so với KH = 136,75% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách phường: 714.677.000đ = 21,05% KH = 94,55% so với cùng kỳ.

3. Công tác quản lý và phát triển đô thị:

a. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng :

Triển khai ký hợp đồng thuê vỉa hè với các hộ sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông năm 2017, đảm bảo các hộ sử dụng số mét vỉa hè đúng với quy định.

Đề xuất giá đất ở đô thị giai đoạn 2017-2019. Hoàn thiện 05 hồ sơ cấp GCNQSD đất theo NĐ 60/CP, 03 hồ sơ theo NĐ 61/CP. Thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2016 theo định kỳ. Triển khai rà soát các hộ thu thuế PNN, hoàn thiện bộ thuế PNN năm 2016. Kê khai bổ sung, chỉnh lý cho 44 trường hợp thuế PNN 2017.

b. Công tác quản lý ATGT - TTĐH – VSMT:

Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông – trật tự đường hè – vệ sinh môi trường trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu 2017 vào sáng ngày 02/02/2017 (Tức mùng 6 Tết) tại 28 Quang Trung trong ngày đi làm đầu tiên của năm mới.

Thực hiện kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đường hè, nếp sống văn minh đô thị, tổ quản lý đô thị phường phối hợp với các đoàn thể: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên ra quân lập lại TTĐH – VSMT – NSVMĐT. Duy trì dọn vệ sinh tại dải trung tâm thành phố vào sáng thứ 7 hàng tuần. Phối hợp với Đoàn thanh niên tham gia xóa biển quảng cáo rao vặt tại các gốc cây, cột điện, bờ tường tại tuyến đường Tam Bạc; phối hợp với các đoàn thể và tổ dân phố tổ chức tốt Lễ ra quân đầu năm và Tết trồng cây năm 2017.

UBND phường, Công an phường và Tổ quản lý trật tự đô thị phường tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND của UBND quận Hồng Bàng về  công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hồng Bàng năm 2017.

Tổ chức các đợt ra quân sắp xếp trật tự đ­ường hè, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi tr­ường đô thị trên địa bàn phường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh, dịch vụ buôn bán trái phép, để xe đạp, xe áy không đùng quy định. Tháo dỡ các ô dù, biển quảng cáo, mái che mái vẩy làm trái phép. Xử phạt 152 trường hợp vi phạm trật tự ATGT-TTĐH-VSMT, thu phạt 18 triệu đồng.

Tổ chức triền khai cho các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, đảm bảo 100% các hộ dân ký cam kết.

4. Công tác Văn hoá - xã hội:

a. Công tác Y tế – Dân số KHHGĐ:

Thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục sức khoẻ cho nhân dân và các chương trình y tế quốc gia, nâng cao nhận thức của xã hội về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Quan tâm chỉ đạo tuyên truyền tác hại và cách phòng chống dịch bệnh do virus Zika và virus sốt xuất huyết, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh chung, kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…Đảm bảo chủ động và tăng cường công tác trao đổi thông tin, báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn để theo dõi và có biện pháp phòng, chống và kịp thời xử lý.

Thực hiện tiêm 5 trong 1: 29 trường hợp, tiêm phòng Sởi: 16 trường hợp, tiêm phòng bệnh lao: 17 trường hợp. Khám chữa bệnh cho 717 trường hợp. Tuyên truyền biện pháp tránh thai an toàn, phát bao cao su, thuốc tránh thai… cho 652 lượt người. Liên tục tổ chức các buổi ra quân kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2017 trên địa bàn phường.

b. Công tác Lao động Thương binh xã hội:

Đảm bảo các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui xuân đón tết Đinh Dậu vui tươi đầm ấm, các cấp ủy đảng chính quyền phường Quang Trung đã vận động các đơn vị doanh nghiệp, ban ngành, đoàn thể trao tặng quà Tết cho 220 hộ với 392 suất quà, tổng số tiền 96.350.000đ. Tổ dân phố Kỳ Đồng tặng 62 suất quà tết trị giá 18,6 triệu đồng. Mừng thọ chúc thọ 9 cụ 90 tuổi, 01 cụ 100 tuổi, chuyển quà của Chủ tịch nước và thành phố với tổng số tiền 5,3 triệu đồng. Chuyển tận tay 487 suất quà Tết của Chủ tịch nước, Thành phố, quận Hồng Bàng với số tiền 304,7 triệu đồng. Nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu, tổ chức tặng quà cho cán bộ cơ sở, cán bộ hưu trí, cán bộ công chức phường; tổ chức dâng hương đền liệt sĩ quận Hồng Bàng.

Hoàn thiện 01 hồ sơ đề nghị mai táng phí cho 01 đối tượng người cao tuổi, 01 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần. Rà soát các đối tượng hưởng tuất công nhân viên tròn 80 tuổi chưa hưởng BHYT.

Vận động nhân dân mua 96 thẻ bảo hiểm y tế.

Xác nhận hồ sơ xin việc làm cho 38 trường hợp có nhu cầu làm việc.

c. Công tác Văn hóa - TDTT:

Tích cực đổi mới trong công tác thông tin tuyên truyền theo hướng sinh động, bám sát các nhiệm vụ chính trị địa phương, cụ thể tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phư­ờng 108 buổi về Nghị định 36/CP và Quyết định số 95 về cấm: sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo, đốt và thả đèn trời, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An toàn giao thông đường bộ, Luật phòng cháy chữa cháy, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; Quy chế dân chủ cơ sở.... Tuyên truyền ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, vẻ vang của Đảng và dân tộc ta trong suốt chặng đường cách mạng 87 năm (1930 - 2017); các văn bản về đảm bảo trật tự đường hè, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, phòng chống dịch sởi – thủy đậu; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tuyên truyền hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và triển lãm hoa Anh Đào tại Hải Phòng năm 2017....

Tham gia hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng mừng xuân” Đinh Dậu 2017 tại khu vực Nhà Kèn trung tâm thành phố. Tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, thực hiện trang trí cổ động trực quan, khẩu hiệu chào mừng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017) trên các tuyến đường chính.

Phối hợp với Hội Phụ nữ phường tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Liên hoan văn nghệ, văn hóa ẩm thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12; Phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức thành công Đại Hội Đoàn TNCS HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017, thiết thực kỷ niệm 71 năm Ngày thể thao Việt Nam.

d. Công tác giáo dục:

Duy trì chất lượng dạy và học trong nhà trường. Quán triệt các quy định về dạy thêm, học thêm. Kiểm tra việc đổi mới phương pháp, đánh giá học sinh theo thông tư 22, thực hiện chương trình thời khóa biểu 100% giáo viên toàn trường.

Triển khai các hoạt động thi đua dạy tốt học tốt, tham gia các hội thi, các chuyên đề chuyên môn cấp quận, cấp thành phố như thi Giáo viên Dạy giỏi, thi viết chữ đẹp, Festival Tiếng Anh… đạt kết quả tốt.

Sản phẩm E-learning của trường tiểu học Nguyễn Huệ đạt giải Nhất cấp thành phố, tiếp tục hoàn thiện tham dự thi cấp Quốc gia.

Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016-2017.

5. Công tác Thanh tra, Tư pháp - Hộ tịch:

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân, duy trì công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Thực hiện tốt các quy định của nhà nước về quản lý đăng ký hộ tịch, hướng dẫn và thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, đúng, đủ, kịp thời.

Tổng số buổi tiếp công dân: 48 buổi. Số buổi lãnh đạo tiếp công dân: 20 buổi. Trong 3 tháng đầu năm 2017, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, không có phản ánh, kiến nghị.

 Khai sinh: 14 cháu; Khai tử: 13 ng­ười; Kết hôn: 12 đôi. Sao sổ gốc: 10 trường hợp; Chứng thực chữ ký: 15 trường hợp. Xác nhận tình trạng hôn nhân: 38 trường hợp. Chứng thực theo Nghị đinh 23: 1780 tr­ường hợp.

6. Công tác xây dựng chính quyền:

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2017.

11/11 tổ dân phố tổ chức thành công Hội nghị bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2017–2019 (9 trường hợp tái cử, 2 trưởng hợp bầu mới).

Phối hợp với Công đoàn phường tổ chức Hội nghị CBCC, triển khai chương trình công tác năm 2017, Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017, Kế hoạch văn thư, lưu trữ năm 2017, Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’ và Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2017: "Tăng cường kỷ cương thu – chi ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" của thành phố và "Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử" của quận.

Quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức cơ quan thực hiện nghiêm quy định về phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong dịp Tết; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trước, trong và sau Tết, đặc biệt tập trung ngay vào công việc, không thực hiện chúc tụng đầu năm, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, …

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM CỦA QUẬN

Để thực hiện tốt chủ đề năm của quận và thành phố, UBND phường đã xây dựng và triển khai chương trình công tác năm số 01/Ctr-UBND ngày 16/1/2016 và chương trình hành động số 02/Ctr-UBND ngày 16/1/2016 về thực hiện chủ đề năm 2017 "Tăng cường kỷ cương thu – chi ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" của thành phố và "Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử" của quận.

1. Về công tác đô thị

Xác định chủ đề "Đô thị" là nội dung quan trọng trong việc thực hiện chủ đề năm "Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử", UBND phường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo đường thông hè thoáng, nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, do vậy đã tập trung chỉ đạo làm tốt các nội dung sau:

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông – trật tự đường hè – vệ sinh môi trường trên địa bàn phường trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

- Phối hợp với Công an phường, Tổ trật tự đô thị phường tổ chức các đợt ra quân kéo dài sắp xếp trật tự đ­ường hè, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn phường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh, dịch vụ buôn bán trái phép, để xe đạp, xe áy không đùng quy định. Tháo dỡ các ô dù, biển quảng cáo, mái che mái vẩy làm trái phép. Vận động người dân trên địa bàn phường tự tháo dỡ mái che mái vảy, biển quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị.

- Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, chỉ đạo, đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tổ chức triền khai cho các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, đảm bảo 100% các hộ dân ký cam kết.

- Phát động và duy trì tốt phong trào tổng vệ sinh chiều thứ 6 tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp và thứ sáng thứ 7 tại các Tổ dân phố. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường thực hiện giữ gìn vệ sinh tại các tuyến đường, ngõ phố tự quản trên địa bàn.

- Công tác Trật tự xây dựng: Hướng dẫn các hộ dân thực hiện tốt quy trình cấp giấy phép xây dựng của quận; Thường xuyên kiểm tra các trường hợp sửa chữa, xây dựng, đảm bảo 100% các hộ xây dựng đủ điều kiện được cấp phép xây dựng.

2. Thực hiện kỷ cương trong quản lý nhà nước.

Nhằm củng cố, chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, UBND phường đã chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tổ chức 100 % CBCC ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, không gây phiền hà, sách nhiễu và được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa để nhân dân theo dõi, giám sát thực hiện. Đồng thời vận động 100% cán bộ công chức, người lao động ký cam kết thực hiện quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của các đồng chí cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai theo quy định. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công việc hàng tháng, quý trong các cuộc họp cơ quan để có cơ sở đánh giá kết quả công tác năm đối với từng cán bộ, công chức. Tổ chức chào cờ và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sáng thứ 2 hàng tuần.

- Xây dựng Quy chế và Nội quy hoạt động của bộ phận “Một cửa”, Quy tắc ứng xử, niêm yết công khai để các tổ chức, cá nhân giám sát việc thực hiện.

- Duy trì và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND phường, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan. Chấn chỉnh về chế độ hội họp, học tập, xây dựng văn hóa nơi công sở.

- Duy trì các buổi sinh hoạt cơ quan, phát hiện kịp thời các biểu hiện vi phạm kỷ luật nhằm rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời.

3. Thực hiện Chính quyền điện tử.

Chủ trương áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả, chất lượng chỉ đạo điều hành cũng như xử lý công việc từ lãnh đạo đến công chức. Đổi mới hình thức báo cáo hàng tháng, quý bằng các phóng sự hoạt động sinh động, trực quan.

Duy trì hoạt động hiệu quả Trang thông tin điện tử chỉ đạo điều hành, đảm bảo 100% văn bản đi - đến được chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng (trừ các văn bản thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà nước).

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bộ phận một cửa hiện đại và thân thiện nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đưa vào hoạt động phần mềm quản lý và xử lý văn bản với những tính năng mới. Cán bộ công chức được đào tạo, tập huấn bài bản nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu công việc.Thực hiện nghiêm túc việc quy trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc cán bộ, công chức của đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhũng nhiễu gây phiền hà cho dân.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong quý I năm 2017, với quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện chương trình công tác năm, chương trình hành động thực hiện chủ đề : "Tăng cường kỷ cương thu – chi ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" của thành phố và "Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử" của quận. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận, bám sát Nghị quyết của Đảng bộ phường, Nghị quyết của HĐND phường, chương trình công tác của UBND phường, UBND phường đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong quý I, đạt được kết quả tích cực:

Công tác chỉ đạo, quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy phường, Nghị quyết của HĐND phường đến trưởng các ban, ngành, cán bộ công chức chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện nghiêm túc theo sự phân công, nỗ lực cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và thời gian quy định.

Công tác thu ngân sách đảm bảo triển khai thu bằng nhiều biện pháp có hiệu quả. Công tác tuyển quân đạt 100%. Làm tốt công tác chăm lo tết cho các đối tượng chính sách trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu. Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị được chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp quyết liệt, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp đúng tinh thần chỉ đạo của quận và thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ tuyệt đối các hoạt động đón Xuân Đinh Dậu 2017, trên đại bàn không xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, thả đèn trời, cháy nổ, tai nạn giao thông, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Duy trì thường xuyên ra quân làm trật tự đường hè, trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường tạo đường thông, hè thoáng, xanh, sạch, an toàn trên tuyến đường. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ xây dựng, đảm bảo 100% các hộ xây dựng đủ điều kiện cấp phép.

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan được thực hiện nghiêm túc, không có cán bộ, công chức, nhân viên vi phạm phải xử lý, kỷ luật

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Một số cán bộ, công chức tinh thần trách nhiệm chưa cao, vẫn mang lề lối làm việc thụ động, chưa có sự chuyển biến mạnh trong phong cách, thái độ làm việc, chưa chủ động trong công việc, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi kiến thức dẫn đến công tác tham mưu, triển khai một số nhiệm vụ chưa đảm bảo tiến độ. Công tác thông tin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của một số ngành, bộ phận, đơn vị chưa được thực hiện nghiêm túc, phải đôn đốc nhắc nhở, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kết quả chung của phường.

            - Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự đường hè đã có nhiều chuyển biến rõ nét nhưng chưa thực sự bền vững; đặc biệt một số hộ kinh doanh tại đường Quang Trung, ngã ba Tam Bạc, Trần Quang Khải. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường chuyển biến còn chậm.

III. PHƯ­ƠNG H­ƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2017

Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường và chương trình công tác năm của phường, trong quý II/2017, UBND phường tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung tuyên truyền Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Phối hợp với các đoàn thể phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về văn minh - đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự đường hè.

2. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn phường.

3. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật tài sản, trộm cắp xe máy trên các tuyến đường; đẩy mạnh triệt phá tệ nạn cờ bạc, số đề trên địa bàn phường.

4. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường. Duy trì hoạt động ra quân tổng vệ sinh ngõ, phố, dải trung tâm thành phố.

5. Đăng ký nghĩa vụ quân sự tháng 4/2017. Trực sẵn sàng chiến đấu dịp 30/4, ngày 1/5. Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ chính sách.

6. Đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội các ngày lễ lớn trong quý II năm 2017.

7. Tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong quý II (42 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975-30/4/2016), và 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 62 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2017) và hưởng ứng Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ VI - Hải Phòng 2017. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp phường và chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp quận lần thứ VIII-2017.

8. Tổ chức ra quân chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 1/2017 trên địa bàn phường.

9. Triển khai thực hiện tốt “Tháng hành động trẻ em”, ngày “Gia đình Việt Nam”; Chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị cho trẻ em vui tết thiếu nhi 1/6, khai mạc hè năm 2017 tiếp xúc, khen thưởng học sinh giỏi năm 2017.

10. Tổ chức Hội nghị đối thoại của người đứng đầu UBND phường với nhân dân vào tháng 6/2017./.

 

Nơi nhận:

- Quận uỷ, UBND quận (Để b/c);

- Đảng uỷ - HĐND phư­ờng;

- Văn phòng HĐND&UBND quận;

- 11 tổ dân phố;

- Lư­u: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 (Đã ký)

 

Hà Đình Thắng

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Báo cáo năm 2019(15/12/2019 - 09:10)
Báo cáo quý III năm 2019(15/09/2019 - 19:36)
Báo cáo quý II năm 2019(03/06/2019 - 18:58)
Báo cáo quý I năm 2019(15/03/2019 - 18:55)
Báo cáo Quý II năm 2018(12/07/2018 - 14:52)
Báo cáo Quý I năm 2018(13/04/2018 - 10:18)
Báo cáo năm 2017(12/03/2018 - 15:38)
Báo cáo Quý III năm 2017(18/12/2017 - 15:55)
Báo cáo quý II năm 2017(18/12/2017 - 15:53)
Báo cáo Quý I năm 2017(18/12/2017 - 15:52)
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Bổ khuyết nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016(29/11/2016 - 11:17)
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016(28/07/2016 - 12:25)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 80006
Khách trực tuyến : 5735
Thành viên trực tuyến : 19