Báo cáo quý II năm 2017
18/12/2017 - 15:53

ỦY BAN NHÂN DÂN

PH­ƯỜNG QUANG TRUNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32/BC-UBND

 

P. Quang Trung, ngày 19 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm;

Bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

 

Năm 2017, bám sát chủ đề năm của thành phố, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Quận ủy, Nghị quyết HĐND quận; xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình hành động chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố và “Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng Chính quyền điện tử” của quận; thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 28/12/2016 của Đảng ủy phường về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017, Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của HĐND phường về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm.Với truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân phường tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND PHƯỜNG

Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND phường tập trung thực hiện những giải pháp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- UBND phường đã tập trung xây dựng Kế hoạch và triển khai chương trình công tác năm, chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố và “Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử” của quận.

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực cụ thể được giao.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, trật tự đường hè, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Tập trung ra quân đông loạt xử lý, tháo dỡ các vi phạm TTXD - TTĐH - VSMT - NSVMĐT.

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng chống cháy nổ; chống buôn bán, đốt pháo, thả đèn trời... Tham gia lễ giao nhận quân và hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2017.

              - Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thành phố, quận trong 6 tháng đầu năm 2017. Phối hợp tố chức các hoạt động chào mừng Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng năm 2017, 62 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng. Chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội, bố trí kinh phí, huy động xã hội hóa từ các nguồn chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công.

- Tiếp tục thực hiện áp dụng giải quyết các thủ tục hành chính cấp phường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”.

- Quán triệt chấp hành kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính đối với toàn thể cán bộ công chức, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng các tiêu chí nhằm thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017:

1. C«ng t¸c Quốc phòng - An ninh

a. Quốc phòng

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Đảm bảo an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các ngày lễ lớn dịp 30/4, 1/5, ngày Giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2017.

Tổ chức tiếp xúc, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho 06 thanh niên sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự nhân dịp Tết Nguyên Đán 2017 với tổng số tiền là 12 triệu đồng, hoàn thành 100% chỉ tiêu quận giao (6/6 chỉ tiêu). Tổng kết công tác tuyển quân năm 2017.

Thực hiện rà soát nam công dân độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2017. Chuẩn bị giáo án mô hình học cụ, tham gia lễ ra quân huấn luyện. Tham gia hội thi giáo án mô hình học cụ, Lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Lực lượng dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2017).

Triển khai hiệu quả đăng ký nghĩa vụ quân sự tháng 4/2017 theo Kế hoạch đối với 32 nam công dân. Tổ chức huấn luyện dân quân cơ động, dân quân năm thứ 2, 3, 4.

Phục vụ kiểm tra đánh giá phân cấp chất lượng vũ khí trang bị, kiểm tra hệ thống công trình quốc phòng trên địa bàn phường. Phúc tra quân nhân dự bị chuẩn bị huấn luyện năm 2017.

b. An ninh

Thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng pháo; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời. Mở đợt cao điểm vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ở các tổ dân phố, cơ quan, trường học, hộ kinh doanh trên địa bàn phường. Triển khai ký cam kết với các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý pháo nổ và thả đèn trời. Quản lý cư trú, thực hiện quy trình đăng ký cư trú theo quy định của Chính phủ.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Thực hiện đợt cao điếm tấn công, trấn áp tội phạm; bố trí đủ lực lượng tuần tra, kiếm soát, nhất là tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm 2017, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 62 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa phượng lần thứ VI năm 2017, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Phối hợp với đội Trật tự đô thị tăng cường ra quân, tuần tra kiểm soát các tuyến đường, xử lý các trường hợp đậu đỗ xe không đúng quy định. Thường xuyên tổ chức phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra phòng chống trộm cắp xe máy, phòng chống cướp giật, trộm cắp đêm, tăng cường triệt phá hoạt động cờ bạc số đề. Xử lý vi phạm hành chính theo NĐ 167, bắt giữ 06 đối tượng bán đề thuê xử phạt 6.000.000đ. Đưa 2 trường hợp giáo dục tại địa phương.

2. Công tác quản lý thu chi ngân sách

Xác định thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm, UBND phường đã tăng cường quản lý điều hành thu ngân sách bằng nhiều biện pháp chỉ đạo sát sao đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

a) Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017: 3.262.679.000 đ = 45,09% so với KH = 103,20% so với cùng kỳ.

                                                                                                             (ĐVT: 1000đ)

CHỈ TIÊU

ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG

SO K.H NĂM (%)

SO CÙNG KỲ(%)

- Thuế NQD:

1.029.386

44,18

98,00

+ Trong đó:

 

 

 

Thuế GTGT+TNDN:

1.007.786

44,10

115,45

Thuế TTĐB:

21.600

48,00

160,36

- Thuế nhà đất:

293.247

97,75

214,98

- Thuế TNCN:

477.518

48,73

105,99

- Thu khác:

61.740

46,42

100,75

- Thu phạt:

41. 450

34,54

68,40

- Thu xổ số:

49.656

103,45

101,19

- Phí và lệ phí + Lệ phí môn bài (*):

159.682

66,53

310,73

Tổng thu thường xuyên

2.112.679

50,90

113,37

(*)Thuế môn bài được đổi thành lệ phí môn bài theo Nghị định số 139/2016/NÐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 1.150.000.000đ

b) Thu, chi ngân sách phường ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2017:

Tổng thu ngân sách phường: 1.481.776.000đ = 39,55% so với KH = 96,20% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách phường: 1.453.000.000đ = 39,30% so với KH = 98,57% so với cùng kỳ.

3. Công tác quản lý đô thị:

a. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng

Công tác quản lý đất đai được thực hiện tốt. Hoàn thiện 11 hồ sơ cấp GCNQSD đất theo NĐ 60/CP, 07 hồ sơ theo NĐ 61/CP.

Thực hiện nghiêm kỷ cương trong thực hiện quản lý xây dựng theo quy hoạch. Cấp phép xây dựng 03 hồ sơ mới. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Ý thức chấp hành các quy định trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Tiến hành khảo sát địa giới hành chính trên địa bàn phường theo Đề án 513 của Chính phủ theo phương châm lấy tim đường tim sông làm ranh giới.

Đề xuất giá đất ở đô thị giai đoạn 2017-2019. Thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2016 theo định kỳ.

Triển khai rà soát các hộ thu thuế PNN, hoàn thiện bộ thuế PNN năm 2016. Kê khai bổ sung, chỉnh lý cho 44 trường hợp thuế PNN 2017. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phường tích cực hoàn thành 100% thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2017.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/3/2017 của UBND quận về tăng cường công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hồng Bàng năm 2017, UBND phường tiến hành kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn phường.

b. Công tác quản lý ATGT - TTĐH – VSMT:

Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông – trật tự đường hè – vệ sinh môi trường trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, dịp 30/4, 1/5 và các ngày lễ lớn trong tháng 5.

Thực hiện kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản lý, chỉnh trang đô thị. giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đường hè, nếp sống văn minh đô thị. Tổ quản lý đô thị phường phối hợp với các đoàn thể: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên ra quân lập lại TTĐH – VSMT – NSVMĐT, duy trì dọn vệ sinh tại dải trung tâm thành phố vào sáng thứ 7 hàng tuần. Phối hợp với Đoàn thanh niên tham gia xóa biển quảng cáo rao vặt tại các gốc cây, cột điện, bờ tường tại tuyến đường Tam Bạc.

UBND phường, Công an phường và Tổ quản lý trật tự đô thị phường tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND của UBND quận Hồng Bàng về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hồng Bàng năm 2017. Tổ chức các đợt ra quân kéo dài, sắp xếp trật tự đ­ường hè, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi tr­ường đô thị trên địa bàn phường. Vận động hộ dân tại tuyến Tam Bạc tự tháo dỡ mái che, máy vẩy gây mất mỹ quan đô thị. Đồng thời, triển khai kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh, dịch vụ buôn bán trái phép, để xe đạp, xe máy không đúng quy định. Tháo dỡ các ô dù, biển quảng cáo, mái che mái vẩy làm trái phép. Sau khi UBND quận bàn giao các tuyến đường cho phường quản lý, UBND phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phường, bố trí lực lượng và yêu cầu CBCC cơ quan tham gia trong công tác duy trì, đảm bảo TTĐH – VSMT trên địa bàn phường.

Đặc biệt, trong dịp 30/4, 1/5 và hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng đỏ, Ngày Giải phóng Hải Phòng, UBND phường đã xây dựng kế hoạch ra quân và bố trí lực lượng trực chốt sẵn sàng tại các tuyến đường để đảm bảo trật tự đô thị.

Xử phạt 252 trường hợp vi phạm trật tự ATGT-TTĐH-VSMT, thu phạt trên 41 triệu đồng (giảm 123 trường hợp so cùng kỳ năm 2016).

Vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường nhân ngày Môi trường Thế giới (5/6), tuyên truyền Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.  Phối hợp với Xí nghiệp cấp thoát nước Hồng Bàng tiến hành nạo vét đường cống thoát nước tại ngõ 33 - 35 Trần Quang Khải và nghẽn 100 Hoàng Văn Thụ. Trong thời gian tới, chuẩn bị thực hiện cải tạo đường cống thoát nước của ngõ 42B Phan Bội Châu.

c. Công tác PCCC, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn :

Triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão, kế hoạch phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường năm 2017.

4. Công tác văn hoá - xã hội:

Công tác văn hóa – xã hội trên địa bàn phường tiếp tục được duy trì và phát triển:

a. Công tác văn hoá - TDTT:

Tích cực đổi mới trong công tác thông tin tuyên truyền theo hướng sinh động, bám sát các nhiệm vụ chính trị địa phương, cụ thể tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phư­ờng 218 buổi về Nghị định 36/CP và Quyết định số 95 về cấm: sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo, đốt và thả đèn trời, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An toàn giao thông đường bộ, Luật phòng cháy chữa cháy, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; Quy chế dân chủ cơ sở.... Tuyên truyền ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, vẻ vang của Đảng và dân tộc ta trong suốt chặng đường cách mạng 87 năm (1930-2017); Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; các văn bản tuyên truyền về sự kiện chính trị địa phương,...

Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao của phường phát triển tương đối đồng đều. Tham gia hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng mừng xuân” Đinh Dậu 2017 và Liên hoan ca múa nhạc chào mừng các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 lịch sử và hưởng ứng Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng lần thứ VI/2017 tại khu vực Nhà Kèn trung tâm thành phố. Tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, thực hiện trang trí cổ động trực quan, khẩu hiệu chào mừng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017), 110 năm Ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2017), 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017), 62 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2017), Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ VI năm 2017.

UBND phường phối hợp với Hội Phụ nữ phường tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Liên hoan văn nghệ, văn hóa ẩm thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12;

Thiết thực kỷ niệm 71 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3, UBND phường xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017”, Kế hoạch tổ chức “Đại hội Thể dục Thể thao cấp phường lần thứ VIII – 2017, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể dục Thể thao cấp quận lần thứ VIII – 2017” với sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền phường cùng đông đảo các đồng chí cán bộ, công chức cơ quan UBND phường, các ban ngành, đoàn thể phường, các đồng chí cán bộ tổ dân phố và người dân trên địa bàn phường. UBND phường phối hợp với Hội Phụ nữ và Đoàn TNCS phường tổ chức thành công Lễ hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chương trình đồng diễn thể dục thể thao.

Vận động xã hội hóa lắp đặt thành công hệ thống họng cờ trên tuyến phố Phạm Bá Trực tạo không khí phấn khởi và đồng thuận trong nhân dân.

b. Công tác Lao động – Thương binh và Xã hội:

Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo. Đảm bảo các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui xuân đón tết Đinh Dậu vui tươi đầm ấm, các cấp ủy đảng chính quyền phường Quang Trung đã vận động các đơn vị doanh nghiệp, ban ngành, đoàn thể trao tặng quà Tết cho 220 hộ với 392 suất quà, tổng số tiền 96.350.000đ. Tổ dân phố Kỳ Đồng tặng 62 suất quà tết trị giá 18,6 triệu đồng. Mừng thọ chúc thọ 9 cụ 90 tuổi, 01 cụ 100 tuổi, chuyển quà của Chủ tịch nước và thành phố với tổng số tiền 5,3 triệu đồng. Chuyển tận tay 487 suất quà Tết của Chủ tịch nước, Thành phố, quận Hồng Bàng với số tiền 304,7 triệu đồng. Nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu, tổ chức dâng hương đền liệt sĩ quận Hồng Bàng. Thăm hỏi và tặng quà 1 suất quà trị giá 500.000đ cho ông Nguyễn Văn Hải là đối tượng da cam bị đau ốm, bệnh nặng.

Hoàn thiện 02 hồ sơ đề nghị mai táng phí cho 02 đối tượng người cao tuổi, 01 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần và 01 trường hợp hưởng theo QĐ 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát các đối tượng hưởng tuất công nhân viên tròn 80 tuổi chưa hưởng BHYT.

Duy trì công tác chi trả đầy đủ kịp thời trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng người có công. Trong tháng 6/2017, chi trả chế độ điều dưỡng cho người có công tại gia đình năm 2017.

Vận động nhân dân thực hiện mua BHYT theo hộ gia đình, đề nghị cấp 300 thẻ bảo hiểm y tế. Xác nhận hồ sơ xin việc làm cho 85 trường hợp có nhu cầu làm việc.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7). Tổ chức thăm và tặng quà cho đối tượng người cao tuổi là người có công. Hoàn thiện hồ sơ sửa chữa nhà cho người có công và các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”. Rà soát, lập danh sách hộ gia đình người có công có nhu cầu xây mới và sửa chữa nhà ở.

Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN và BĐD Hội người cao tuổi quận tổ chức thăm và tặng quà cho bà Trần Thị Thiếp - 101 Lý Thường Kiệt là người cao tuổi, vợ liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (5/6).

c. Công tác Y tế – Dân số KHHGĐ:

Thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục sức khoẻ cho nhân dân và các chương trình y tế quốc gia, nâng cao nhận thức của xã hội về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tổ chức tiêm phòng bệnh sởi cho 40 lượt người; tiêm phòng bệnh lao cho 42 lượt người; tiêm 5 trong 1 cho 45 lượt người. Khám chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ có thai và tiêm cho hơn 550 lượt người. Tuyên truyền biện pháp tránh thai an toàn, thực hiện công tác đảm bảo kế hoạch hóa gia đình như đặt vòng cho 53 lượt người, phát bao cao su cho 300 lượt người, thuốc tránh thai cho 605 lượt người. Khám sức khỏe cho hơn 1550 lượt người. Tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó mèo nuôi đạt trên 100% kế hoạch đề ra. Trên địa bàn phường, có 2 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên vi phạm chính sách dân số.

Tăng cường tuyên truyền về Luật an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa dịch bệnh qua đường tiêu hóa, phòng dịch cúm gia cầm, dịch tay chân miệng, dịch tai xanh… Quan tâm chỉ đạo tuyên truyền tác hại và cách phòng chống dịch bệnh do virus Zika và virus sốt xuất huyết, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh chung, kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường… Đảm bảo chủ động và tăng cường công tác trao đổi thông tin, báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn để theo dõi và có biện pháp phòng, chống và kịp thời xử lý.

Xác định công tác đảm bảo ATTP có vai trò quan trọng trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP phường được kiện toàn và tham mưu xây dựng kế hoạch quản lý, kế hoạch kiểm tra ATTP năm, các kế hoạch đã được triển khai đưa vào chương trình công tác.

Đoàn kiểm tra liên ngành phường kiểm tra, giám sát 179 lượt/56 cơ sở thức ăn chín đường; 57 lượt/21 cơ sở bánh kẹo, cà phê và cơ sở sản xuất thuộc phường quản lý. Phối hợp với đoàn kiểm tra LNVSATTP quận: kiểm tra các đợt Tết nguyên đán, tháng hành động, tết trung thu, kiểm tra bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú… Mở lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, khám sức khỏe và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được: 66/75 cơ sở. Phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn. Kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu” đẩy mạnh các hoạt động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tổ chức chiến dich truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản, đạt kết quả tốt. Mở rộng tiếp thị xã hội các biện pháp tránh thai (bao cao su và thuốc uống tránh thai) theo định mức của Chi cục dân số thành phố giao. Tăng cường tuyên truyền các chương trình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng giống nòi thông qua các hình thức tuyên truyền tại tổ dân phố.

d. Công tác giáo dục:

Các trường Mầm non Quang Trung, Mầm non Ánh Dương đảm bảo tốt việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và vui chơi cho các cháu. Quán triệt các quy định về dạy thêm, học thêm. Kiểm tra việc đổi mới phương pháp, đánh giá học sinh theo Thông tư 22, thực hiện chương trình thời khóa biểu 100% giáo viên toàn trường.

Triển khai các hoạt động thi đua dạy tốt học tốt, tham gia các hội thi, các chuyên đề chuyên môn cấp quận, cấp thành phố như thi Giáo viên Dạy giỏi, thi viết chữ đẹp, Festival Tiếng Anh… đạt kết quả tốt. Tổ chức các cuộc thi Olympic Tiếng Anh, các môn học nhằm củng cố kiến thức và tạo sân chơi lý thú, bổ ích cho các em học sinh được giáo viên, phụ huynh học sinh tích cực hưởng ứng. Sản phẩm E-learning của trường tiểu học Nguyễn Huệ đạt giải Nhất cấp thành phố, tiếp tục hoàn thiện tham dự thi cấp Quốc gia.

Các trường học tổ chức tổng kết năm học 2016-2017 và khai mạc hè hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2017.

Nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Quận ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN quận đến thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi trường mầm non Quang Trung.

5. Công tác Thanh tra, Tư­ pháp – Hộ tịch:

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân, duy trì công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Thực hiện tốt các quy định của nhà nước về quản lý đăng ký hộ tịch, hướng dẫn và thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, đúng, đủ, kịp thời.

Phối hợp với Phòng Tư pháp quận và UBMTTQVN phường tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ mặt trận phường, các Ban CTMT TDP, thành viên tổ hòa giải và CBCC, người lao động phường về Bộ Luật dân sự sửa đổi, Nghị định 155/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Tiếp công dân 122 buổi, số buổi lãnh đạo trực tiếp công dân là 49 buổi. Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND phường tiếp nhận 18 kiến nghị (trong đó có 14 kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 và thứ 4 HĐND phường; 4 kiến nghị của cử tri tại các buổi giao ban hàng tháng của UBND phường); giải quyết xong 8/18 kiến nghị thuộc thẩm quyền, còn 10 kiến nghị đang tiếp tục giải quyết.

Đăng ký khai sinh: 44 cháu; Khai tử: 22 ng­ười; Kết hôn: 21 đôi. Sao sổ gốc: 27 trường hợp; Chứng thực chữ ký: 56 trường hợp. Xác nhận tình trạng hôn nhân: 93 trường hợp. Chứng thực bản sao từ bản chính: 4700 tr­ường hợp.

6. Công tác xây dựng chính quyền:

UBND phường đã tiến hành tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác và phát động thi đua năm 2017 giữa các đoàn thể, ngành, tổ dân phố. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2017: "Đô thị- Kỷ cương- Xây dựng chính quyền điện tử” của quận; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của quận về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải cách hành chính. Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

11/11 tổ dân phố tổ chức thành công Hội nghị bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2017–2019 (9 trường hợp tái cử, 2 trưởng hợp bầu mới).

Phối hợp với Công đoàn phường tổ chức Hội nghị CBCC, triển khai chương trình công tác năm 2017, Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017, Kế hoạch văn thư, lưu trữ năm 2017, Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’ và Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2017: "Tăng cường kỷ cương thu – chi ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" của thành phố và "Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử" của quận.

Quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức cơ quan thực hiện nghiêm quy định về phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong dịp Tết; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trước, trong và sau Tết, đặc biệt tập trung ngay vào công việc, không đi lễ hội đầu năm và trong giờ hành chính, …

Trong Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/QU về công tác quản lý và phát triển đô thị, 02 tập thể và 04 cá nhân phường Quang Trung được nhận giấy khen có thành tích xuất sắc giai đoạn 2006-2016 của Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM CỦA QUẬN

Để thực hiện tốt chủ đề năm của quận và thành phố, UBND phường đã xây dựng và triển khai chương trình công tác năm số 01/Ctr-UBND ngày 16/1/2017 và chương trình hành động số 02/Ctr-UBND ngày 16/1/2017 về thực hiện chủ đề năm 2017 "Tăng cường kỷ cương thu – chi ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" của thành phố và "Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử" của quận.

1. Về công tác đô thị

Xác định chủ đề "Đô thị" là nội dung quan trọng trong việc thực hiện chủ đề năm "Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử", UBND phường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo đường thông hè thoáng, nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, do vậy đã tập trung chỉ đạo làm tốt các nội dung sau:

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông – trật tự đường hè – vệ sinh môi trường trên địa bàn phường trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu phục vụ tốt các hoạt động chào mừng Lễ hội hoa phượng đỏ, dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 6 tháng đầu năm 2017.

- Phối hợp với Công an phường, Tổ trật tự đô thị phường tổ chức các đợt ra quân kéo dài sắp xếp trật tự đ­ường hè, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn phường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh, dịch vụ buôn bán trái phép, để xe đạp, xe máy không đúng quy định. Tháo dỡ các ô dù, biển quảng cáo, mái che mái vẩy làm trái phép. Vận động người dân trên địa bàn phường tự tháo dỡ mái che mái vảy, biển quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị.

- Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, chỉ đạo, đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tổ chức triền khai cho các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, đảm bảo 100% các hộ dân ký cam kết.

- Phát động và duy trì tốt phong trào tổng vệ sinh chiều thứ 6 tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp và thứ sáng thứ 7 tại các Tổ dân phố. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường thực hiện giữ gìn vệ sinh tại các tuyến đường, ngõ phố tự quản trên địa bàn.

- Công tác Trật tự xây dựng: Hướng dẫn các hộ dân thực hiện tốt quy trình cấp giấy phép xây dựng của quận. Thường xuyên kiểm tra các trường hợp sửa chữa, xây dựng, đảm bảo 100% các hộ xây dựng đủ điều kiện được cấp phép xây dựng.

2. Thực hiện kỷ cương trong quản lý nhà nước

Nhằm củng cố, chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, UBND phường đã chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tổ chức 100 % CBCC ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, không gây phiền hà, sách nhiễu và được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa để nhân dân theo dõi, giám sát thực hiện. Đồng thời vận động 100% cán bộ công chức, người lao động ký cam kết thực hiện quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của các đồng chí cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai theo quy định. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công việc hàng tháng, quý trong các cuộc họp cơ quan để có cơ sở đánh giá kết quả công tác năm đối với từng cán bộ, công chức. Tổ chức chào cờ và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sáng thứ 2 hàng tuần.

- Xây dựng Quy chế và Nội quy hoạt động của bộ phận “Một cửa”, Quy tắc ứng xử, niêm yết công khai để các tổ chức, cá nhân giám sát việc thực hiện.

- Quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức cơ quan thực hiện nghiêm quy định về phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong dịp Tết; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trước, trong và sau Tết, đặc biệt tập trung ngay vào công việc, không đi lễ hội đầu năm và trong giờ hành chính, …

- Duy trì và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND phường, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan. Chấn chỉnh về chế độ hội họp, học tập, xây dựng văn hóa nơi công sở. Đầu tư mua bổ sung máy vi tính, máy trình chiếu, máy quay...tạo môi trường làm việc thuận lợi cho cán bộ công chức. Duy trì việc áp dụng hệ thống phần mềm về quản lý, điều hành.

- Duy trì các buổi sinh hoạt cơ quan, nhằm rút kinh nghiệm và phát hiện kịp thời rút kinh nghiệm các biểu hiện vi phạm kỷ luật, tăng cường tổ chức kiểm tra công vụ, các cán bộ công chức phường thực hiện tốt công vụ, nhiệm vụ của công chức.

3. Thực hiện Chính quyền điện tử

Chủ trương áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả, chất lượng chỉ đạo điều hành cũng như xử lý công việc từ lãnh đạo đến công chức. Đổi mới hình thức báo cáo hàng tháng, quý bằng các phóng sự hoạt động sinh động, trực quan.

Duy trì hoạt động hiệu quả Trang thông tin điện tử chỉ đạo điều hành, đảm bảo 100% văn bản đi - đến được chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng (trừ các văn bản thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà nước).

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bộ phận một cửa hiện đại và thân thiện nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đưa vào hoạt động phần mềm quản lý và xử lý văn bản với những tính năng mới. Cán bộ công chức được đào tạo, tập huấn bài bản nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu công việc.Thực hiện nghiêm túc việc quy trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc cán bộ, công chức của đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhũng nhiễu gây phiền hà cho dân.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 6 tháng đầu năm 2017, với quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện chương trình công tác năm, chương trình hành động thực hiện chủ đề : "Tăng cường kỷ cương thu – chi ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" của thành phố và "Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử" của quận. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận, bám sát Nghị quyết của Đảng bộ phường, Nghị quyết của HĐND phường, chương trình công tác của UBND phường, UBND phường đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong 6 tháng đầu năm, đạt được kết quả tích cực.

Công tác thu ngân sách đảm bảo triển khai thu bằng nhiều biện pháp có hiệu quả. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 3.262.679.000 đ = 45,09% so với KH = 103,20% so với cùng kỳ. Công tác tuyển quân đạt 100% (6/6 chỉ tiêu). Làm tốt công tác chăm lo tết cho các đối tượng chính sách trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu. Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị được chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp quyết liệt, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp đúng tinh thần chỉ đạo của quận và thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ tuyệt đối các hoạt động đón Xuân Đinh Dậu 2017, trên địa bàn không xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, thả đèn trời, cháy nổ, tai nạn giao thông, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Duy trì thường xuyên ra quân làm trật tự đường hè, trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường tạo đường thông, hè thoáng, xanh, sạch, an toàn trên tuyến đường. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ xây dựng, đảm bảo 100% các hộ xây dựng đủ điều kiện cấp phép.

Việc đổi mới công tác thông tin tại các hội nghị, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được tăng cường đã tạo được hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác giáo dục đào tạo phường ổn định, chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, chất lượng đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi có nhiều chuyển biến mạnh mẽ.

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan được thực hiện nghiêm túc, không có cán bộ, công chức, nhân viên vi phạm phải xử lý, kỷ luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Một số cán bộ, công chức chưa chủ động trong công việc, chưa có sự chuyển biến mạnh trong phong cách, thái độ làm việc, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi kiến thức dẫn đến công tác tham mưu, triển khai một số nhiệm vụ chưa đảm bảo tiến độ. Công tác thông tin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của một số ngành, bộ phận, đơn vị chưa được thực hiện nghiêm túc, phải đôn đốc nhắc nhở, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kết quả chung của phường.

- Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự đường hè đã có nhiều chuyển biến rõ nét nhưng chưa thực sự bền vững; đặc biệt một số hộ kinh doanh tại đường Quang Trung, ngã ba Tam Bạc, Trần Quang Khải. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường chuyển biến còn chậm.

Nguyên nhân:

- Trong quản lý điều hành, tổ chức thực hiện chưa có nhiều giải pháp đột phá.

- Một bộ phận nhân dân chưa có ý thức cao trong việc xây dựng cộng đồng và tuân thủ pháp luật, nhất là trong xây dựng nếp sống văn minh, đô thị.

III. PHƯ­ƠNG H­ƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017:

Tiếp tục thực hiện chương trình công tác năm, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường trong 6 tháng cuối năm 2017, UBND phường tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công tác Quốc phòng – An ninh

Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh phòng chống, trấn áp tội phạm, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn: Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 02/09, Noel. Nắm chắc tình hình, theo dõi chặt chẽ các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn phường. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, quản lý và sử dụng pháo.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Tố chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương.

Rà soát, phúc tra, tuyển chọn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2018. Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 28 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12. Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh 2017.

 2. Công tác Thu – Chi ngân sách

Tiếp tục tổ chức rà soát các nguồn thu trên địa bàn, thực hiện cân đối thu chi ngân sách, khai thác bảo đảm hoàn thành dự toán thu chi trong 6 tháng cuối năm. Tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh công tác thu phí vỉa hè, các loại phí, lệ phí, thuế đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch. Quyết tâm đạt chỉ tiêu ở mức cao nhất.

Đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và các hoạt động của UBND phường. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động cơ quan.

3. Công tác quản lý đô thị

Tiếp tục chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử”.

Tiếp tục ra quân, duy trì nề nếp trật tự đô thị, phong trào tổng dọn vệ sinh ngõ phố vào các ngày cuối tuần, phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn, thực hiện quyết liệt hơn tại các điểm thường xuyên xảy ra tái lấn chiếm, vi phạm quy định về trật tự đường hè. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa UBND với các đoàn thể phường về tăng cư­ờng việc tuyên truyền, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự đ­ường hè, vệ sinh môi trư­ờng, đặc biệt các tuyến đường Quang Trung, Trần Quang Khải, Phan Bội Châu. Vận động nhân dân nạo vét bùn tại các nghẽn kỹ thuật trên địa bàn thực hiện các phương án chỉnh trang đô thị.

Tổ chức thực hiện tốt công tác PCCC, PCTT và TKCN năm 2017. Triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão, bố trí các lực lượng, vật tư, phương tiện; triển khai thực hiện phương án phòng chống bão theo kế hoạch không để xảy ra thiệt hại khi có cơn bão đổ bộ vào địa phương.

4. Công tác Văn hóa – xã hội:

Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm, các hoạt động hướng tới kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

Đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm sóc tới các đối tượng chính sách.  Xây dựng kế hoạch bình xét và biểu dương gia đình văn hóa nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các chính sách xã hội dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ và các dịp lễ trong quý III, IV/2017.

Tổ chức tốt hoạt động của các Câu lạc bộ hè 2017. Làm tốt công tác khuyến học, tặng quà cho các cháu học sinh nghèo hiếu học, học sinh đạt giải cao trên địa bàn phường. Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển sinh và khai giảng năm học 2017 – 2018.

Duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục. Thực hiện tốt công tác giảng dạy và học tập tại các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn.

Chủ động thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và các chương trình mục tiêu quốc gia. Giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, thực hiện tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, cơ sở kinh doanh nước giải khát ...nhất là trong dịp Tết Trung thu và các ngày lễ trong 6 tháng cuối năm 2017. Triển khai tổ chức cho 100% cơ sở kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, tập huấn kiến thức và cấp giấy chứng nhận ATVSTP cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố trên địa bàn phường.

             5. Công tác xây dựng chính quyền:

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức phường, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008.

Duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng các clip phóng sự báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND phường.

Phối hợp với UB MTTQVN phường tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2017 tại các tổ dân phố nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017).

Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018./.

Nơi nhận:

- Quận uỷ, UBND quận ( để b/c )

- Đảng uỷ - HĐND - UBND phư­ờng;

- Các ban ngành đoàn thể phường;

- 11 tổ dân phố;

- L­ưu :VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


  (Đã ký)  

Hà Đình Thắng

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Báo cáo quý III năm 2019(15/09/2019 - 19:36)
Báo cáo quý II năm 2019(03/06/2019 - 18:58)
Báo cáo quý I năm 2019(15/03/2019 - 18:55)
Báo cáo Quý II năm 2018(12/07/2018 - 14:52)
Báo cáo Quý I năm 2018(13/04/2018 - 10:18)
Báo cáo năm 2017(12/03/2018 - 15:38)
Báo cáo Quý III năm 2017(18/12/2017 - 15:55)
Báo cáo quý II năm 2017(18/12/2017 - 15:53)
Báo cáo Quý I năm 2017(18/12/2017 - 15:52)
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Bổ khuyết nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016(29/11/2016 - 11:17)
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016(28/07/2016 - 12:25)
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2016(20/05/2016 - 12:11)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 79957
Khách trực tuyến : 900
Thành viên trực tuyến : 0
 
Tin mới
Đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII (nhiệm kỳ 2016-2021)
Hội nghị kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống mặt trật tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019)
Bản công bố quyết định về việc phê duyệt và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 phường
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG ISO
QUY TRÌNH CHUNG ISO
Chính sách chất lượng năm 2019
Mục tiêu chất lượng năm 2019
Thông báo vận động ủng hộ xây dựng bệnh xá trên đảo sinh tồn thuộc quần đảo Trường Sa
Hội nghị tuyên truyền về nhận biết, phát hiện sớm, tham vấn trị liệu trẻ em rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý, rối loạn phổ tự kỷ
Hội nghị sơ kết công tác chính quyền 9 tháng, Bổ khuyết nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2019. Tổng kết công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam (04/11/1990 – 04/11/2019)
Hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố Phan Bội Châu 2 (Nhiệm kỳ 2019-2022)
Hội nghị triển khai Kế hoạch Bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019 - 2022
Báo cáo quý III năm 2019
Công tác trọng tâm quý III năm 2019