Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56700
Khách trực tuyến : 5331
Thành viên trực tuyến : 2
 
Báo cáo kết quả thực hiện Quý I / 2015
08/04/2015 - 09:13

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TRẠI CHUỐI


Số: 13 /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trại Chuối, ngày  25  tháng  3 năm 2015

                                                    BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3

phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2015


          I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 3:

         1. Công tác thu, chi ngân sách:

  CÁC CHỈ TIÊU

KH

THÁNG 3

     3 THÁNG

 %KH NĂM

% SO CK

* Tổng thu NSNN

558.000.000

43.000.000

182.000.000

32,6

105,0

Thu thế NQD:

320.000.000

  25.000.000

  115.000.000

35,9

110,0

GTGT

240.000.000

  20.000.000

60.000.000

25,0

108,0

Môn bài

80.000.000

  5.000.000

  55.000.000

68,8

112,0

Thuế TNCN

50.000.000

    4.000.000

12.000.000

24,0

115,0

 Thuế phi nông nghiệp

100.000.000

-

-

0,0

Phí và lệ phí

55.000.000

5.000.000

15.000.000

27,3

102,0

Thu khác:

83.000.000

8.000.000

20.000.000

24,1

100,0

 Thu phạt

30.000.000

3.000.000

9.000.000

30,0

100,0

 PCLB

8.000.000

1.000.000

8.000.000

100,0

100,0

Thu Xổ số

35.000.000

    1.000.000

3.000.000

8,6

100,0

* Tổng thu NS phường:

    5.280.439.000

270.000.000

 3.080.000.000

58,2

200,0

* Tổng chi NS phường:

    5.280.439.000

280.000.000

2.810.000.000

53,2

200,0

- Cơ bản hoàn thành thu các loại quỹ năm 2015.

- Triển khai phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô năm 2015

         2. Công tác  xây dựng cơ bản - quản lý đất đai, đô thị:

- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Đã thụ lý và hoàn thiện hồ sơ chuyển về phòng Đăng ký QSD đất được 02 hồ sơ cấp mới (tổng số hồ sơ 11/60) đạt 18,3% KH. 

   - Tập trung công tác GPMB hồ Điều hòa Trại Chuối theo chỉ đạo của UBND quận:  Tham mưu cho UBND quận tổ chức đối thoại lần cuối đối với hộ bà Nguyễn Thị Thêm.

- Tiếp tục  kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo Chỉ thị số 21/CT- TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

-  Xác nhận 05 hồ sơ xin cấp phép xây dựng; 02 đơn xin sửa chữa nhà.  Xử lý  01 trường hợp lấn chiếm hành lang bờ hồ Điều hòa Trại Chuối.

          - Ra quân 08 ®ît, kiểm tra xử lý TTATGT, TTĐH, VSMT, NSVMĐT, đảm bảo đường thông hè thoáng. Xử phạt 06 trường hợp vi phạm TTĐT = 4,5 triệu đồng.     

            - Đề nghị Công ty thoát nước Hồng Bàng, Hải Phòng làm lại hệ thống thoát nước xương cá C188-C190, C13- C15, C54- C56.

- Duy  trì và đẩy mạnh phong trào tổng vệ sinh vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần đối với các cơ quan đơn vị trường học, các tổ dân phố trên địa bàn. 

 - Xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo nuôi năm 2015 trên địa bàn phường.

         3. Công tác an ninh - quốc phòng:

          * Công tác ANCT:

- Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức đồng bộ các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm. Không để xẩy ra đột xuất, bất ngờ. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC. Đẩy mạnh thực hiện các mô hình phong trào “Toàn dân Bảo vệ ANTQ ”,  “ Phong trào toàn dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội ” .

- Việt kiểu về thăm thân: 05

          * Công tác TTATXH:

  - Quản lý tốt các đối tượng tù tha, có tiến án, tiền sự; ngăn chặn 01 ổ nhóm có vũ khí.

- Bắt 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 06 gói nhỏ Hêrôin = 0,92 gram; Lập 02 hồ sơ giáo dục tại phường; Bắt 02 vụ bán số đề thuê = 8 đối tượng,  thu  phạt hành chính  9.500.000

- Trật tự ATGT,  trật tự đường hè,  xử lý các  trường hợp, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

* Công tác quốc phòng:

          -  Tổ chức giao lưu, tặng quà  Tân binh lên đường nhập ngũ 2015; giao quân nhập ngũ năm 2015 đạt 100% KH; Tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ nhất tại quận.

         - Triển khai kế hoạch điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015.

4. Công tác văn hoá xã hội:

* Công tác văn hoá thông tin:

- Duy trì công tác phát thanh tuyên truyền phổ biến pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh của phường, đảm bảo việc thông tin tuyên truyền được thường xuyên.

- Tổ chức hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với trên 500 cán bộ, công chức, lực lượng công an phường, cán bộ cơ sở và nhân dân trên địa bàn tham gia, đường chạy trên 1000m từ trụ sở UBND phường đến Công ty Vật tư nông nghiệp 1.

- Hoạt động tôn giáo trên địa bàn phường diễn ra bình thường, chấp hành tốt các quy định của nhà nước về tự do tín ngưỡng; phát hiện 01 cổ vật bia đá có Niên Đại từ năm 1707  dưới nền nhà hộ bà Hương số 43, ngõ 210 Bãi Sậy, UBND phường đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khai quật để đưa về Bảo tàng thành phố để lưu gữi.

 * Công tác LĐTB- XH:

- Công tác chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo cùng các đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn phường được duy trì thường xuyên, đúng chế độ.

- Phát thẻ BHYT cho các đối tượng được cấp miễn phí

-  Tổ chức đón nhận truy tặng vinh danh nhà nước  “bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho 01 trường hợp.

  * Công tác Y tế, Dân số, giáo dục:

- Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm chú trọng, không xảy ra tai biến trong chuyên môn. Tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát, phòng chống dịch bệnh, không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn

- Cả 3 trường làm tốt công tác giáo dục đào tạo, thi đua lập thành tích chào mừng 105 ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, duy trì nề nếp sinh hoạt trong nhà trường. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ ngày đạt 100%.  Tăng cường an ninh trường học, làm tốt công tác quản lý nhà nước về dạy thêm, học thêm và các nhóm trẻ tư gia; Hướng dẫn cho các nhóm trẻ gia đình hoàn tất hồ sơ thủ tục đề nghị cấp phép. Công tác phổ cập giáo dục bậc trung học và nghề được duy trì thường xuyên.

5. Công tác xây dựng chính quyền:

          - Duy trì công tác tiếp dân của Chủ tịch UBND phường vào thứ 5 hàng tuần, tổng số buổi lãnh đạo trực tiếp dân: 11 buổi, không có công dân đến gửi đơn thư.  Xây dựng Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2015; Giải quyết tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế "một cửa" đảm bảo đúng quy trình, công khai minh bạch.  Đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 236 lượt hồ sơ theo quy trình ISO 9001:2008.

        - Tổ chức họp thành viên UBND phường tháng 3, họp bình xét thi đua khen thưởng, đề xuất cá nhân đề nghị quận khen tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm (2010-2015); Hướng dẫn kiện toàn 01 Tổ trưởng dân phố;

 - Ban hành quyết định thực hiện Chương trình hành động thực hiện  Chủ đề năm của Thành phố, quận năm 2015;  Xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015. Triển khai viết bản cam kết thực hiện nhiệm vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính và phòng chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực tới 100% CBCC.

 - Thu bài tìm hiểu “ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013” nộp về quận; triển khai hội nghị lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi.

- Phối hợp với Công đoàn cơ quan phường tổ chức Hội nghị CBCC đầu năm 2015.

6. Hoạt động của lãnh đạo UBND phường:

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND phường đã tham dự 28 cuộc họp,  hội nghị trong đó có một số nội dung quan trọng như: Dự hội nghị sơ kết công tác trước, trong, sau Tết Nguyên đán Ất Mùi  năm 2015. Họp kiểm điểm tiến độ xây dựng trụ sở phường và công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn quận. Tiếp đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố về thực hiện  dự án thoát nước mưa, nước thải. Dự đại hội các Chi bộ tổ dân phố.

- Chủ trì: Họp Ủy viên ủy ban nhân dân phường; Họp triển khai tuyến đường tự quản; Chủ tịch UBND phường làm việc với Trưởng Công an phường, trưởng ban Bảo vệ dân phố triển khai kế hoạch bảo vệ ANTT trên địa bàn. Làm việc với hộ bà Nguyễn Thị Thêm tuyên truyền vận động bàn giao mặt bằng để thi công Hồ điều hòa 2.

- Ban hành 56 văn bản đi; tiếp nhận, xử lý 79  văn bản đến.

* Tồn tại, hạn chế:

- Kết quả thu ngân sách có nhiều cố gắng, song vẫn còn 01 chỉ tiêu đạt thấp như:  thu Xổ số (đạt 8,6% KH ).

- Công tác quản lý trật tự xây dựng, TTĐH, VSMT, NSVM  đô thị được xử lý thường xuyên song vẫn còn vi phạm tái diễn như việc tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, để nguyên vật liệu, rác thải, nước thải gây mất mỹ quan đô thị có lúc, có việc  chưa được xử lý triệt để.

 III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  THÁNG 4/ 2015:

Trong tháng 4/2015, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, UBND phường đề nghị các đồng chí Thành viên UBND, các ngành UB chủ động tham mưu đề xuất, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Công tác thu ngân sách:

          Tập trung thu thuế tháng 4, thuế xây dựng, thu phạt TTATGT, TTXD, TTĐH, VSMT, thu tiền thuê vỉa hè ngoài mục đích giao thông, thu từ hoạt động Xổ số. Triển khai thu phí bảo trì đường bộ năm 2015.

  1. Công tác quản lý đất đai- đô thị:

          - Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2014; đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án hồ Điều hòa Trại Chuối (hộ bà Nguyễn Thị Thêm).

- Tiếp tục ra quân xử lý các vi phạm về TTATGT, TTĐH, TTXD, VSMT- nếp sống văn hoá đô thị, các tuyến đường tự quản

- Xây dựng và triển khai kế hoạch Phòng chống lụt bão năm 2015, rà soát nhà nguy hiểm trên địa bàn phường, có kế hoạch đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

 - Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thiện sau nghiệm thu các công trình trên địa bàn phường, di chuyển các cây cột điện tại các ngõ đã được phê duyệt. Triển khai khởi công xây dựng công trình trụ sở làm việc của Đảng ủy-UBND phường, mở rộng một số ngõ đã được duyệt.

3. Công tác VHXH:

          - Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường ; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước; 60 năm ngày Hải Phòng giải phóng 13/5/1955-13/5/2015, các nhiệm vụ trọng tâm của phường.

- Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa ”, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2015,  tiếp tục có biện pháp giảm nghèo, không để phát sinh hộ nghèo mới. Vận động nhân dân tham gia mua Bảo hiểm Y tế tự nguyện.

          - Duy trì công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; triển khai tháng an toàn thực phẩm; Triển khai kế hoạch tổ chức chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản KHHGĐ đợt 1 năm 2015.

          -  Chỉ đạo 3 trường học chuẩn bị  tốt các điều kiện tổ chức kiểm tra học kỳ 2; xét tốt nghiệp THCS, xét hoàn thành chương trình tiểu học, hoàn thành chương trình mẫu giáo cho trẻ 5 tuổi; tổ chức đánh giá xếp loại 2 mặt giáo dục cho học sinh. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30/NQ của Thành uỷ về phát triển giáo dục mầm non đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Tăng cường quản lý về dạy thêm, học thêm, quản lý các nhóm trẻ tư nhân.

4. Công tác quốc phòng- an ninh:

* Công tác quân sự:

- Triển khai thực hiện Tổng điều tra quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật theo kế hoạch. Tổ chức Đăng ký nghĩa vụ quân sự tháng 4/2015 cho các đối tượng nam công độ tuổi 17 (năm 1998).

          - Xây dựng lịch trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ ngày 30/4 và 1/5;

          * Công tác an ninh trật tự:

 - Tăng cường công tác nắm tình hình ANCT, TTATXH; giải quyết tốt mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh điểm nóng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát chống trộm cắp đêm; các hoạt động phòng chống tệ nạn cờ bạc, số đề;  trộm cắp, ma túy trên địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

- Duy trì công tác thường ứng trực. Công tác PCCC.

6. Công tác xây dựng chính quyền:

- Duy trì công tác tiếp dân của Chủ tịch UBND phường, tiếp nhận và giải quyết đơn thư kiến nghị của tổ chức, công dân theo đúng thẩm quyền; giải quyết tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế "một cửa" đảm bảo đúng quy trình, công khai minh bạch. Tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/ 2015. /.

Nơi nhận:

- UBNDquận;

- TT Đảng ủy phường;

- Thành viên UBND phường;

- Các ngành UB;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

                                ( đã ký)

Nguyễn Văn Nhã

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào