Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56700
Khách trực tuyến : 4624
Thành viên trực tuyến : 12
 
Danh sách lãnh đạo Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể
11/09/2013 - 14:59

danh s¸ch l·nh ®¹o ®¶ng ñy vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ph­êng

Bí thư Đảng ủy phường
Nguyễn Hoàng Việt

 

 

 

Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ
Nguyễn Thị Khánh Chi

 Thường trực Đảng ủy
Nguyễn Thị Phương Thúy

Chủ tịch MTTQVN phường
Nguyễn Văn Điển


Ch
ủ tịch Hội Cựu chiến binh
Vũ Văn Nhỡ

 Bí th
ư Đoàn TNCS HCM
Trần Quang Tâm

 


 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào