Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56700
Khách trực tuyến : 5278
Thành viên trực tuyến : 9
 
Xác nhận đơn xin giao đất nông nghiệp
23/12/2009 - 10:29
 

Trình tự thực hiện:

- Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp phường;

- Ủy ban nhân dân cấp phường có trách nhiệm thẩm tra, ghi ý kiến xác nhận vào đơn xin giao đất (trong trường hợp đủ điều kiện), gửi đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hồng Bàng quyết định.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp phường.

Địa chỉ: 110 Quang Trung, quận Hồng Bàng,Hải Phòng.

Số điện thoại: 0313.838669

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ, gồm:

- Đơn xin giao đất nông nghiệp;

- Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú;

Trong trường hợp xin giao đất để nuôi trồng thuỷ sản thì phải có:

- Dự án nuôi trồng thuỷ sản được cơ quan quản lý thuỷ sản huyện, quận, thị xã thẩm định;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.

Thời hạn giải quyết:

Tối đa 03 ngày làm việc (kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp phường

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân cấp phường

- Cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ: Lương Phương Hạnh

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Xác nhận trực tiếp vào đơn, chuyển Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn xin giao đất nông nghiệp

Mẫu: 01a/ĐĐ

(Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đơn xin giao đất nông nghiệp phải ghi rõ yêu cầu về diện tích đất sử dụng

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

( Đề nghị bấm trực tiếp để xem chi tiết)

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội;

- Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Quyết định số 877/2008/UBND ngày 28/5/2008 ban hành trình tự, thủ tục về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản trên đất thuê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tài liệu viện dẫn: ( Xem chi tiết)

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ;

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ;

- Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ;

- Quyết định số 877/2008/UBND ;

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào