Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56700
Khách trực tuyến : 5491
Thành viên trực tuyến : 9
 
Xác nhận đất ở và nhà ở gắn liền với đất
23/12/2009 - 14:29
 

Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp phường;

- Uỷ ban nhân dân phường xem xét hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả;

- Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp phường.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp phường

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ, gồm:

- Đơn/công văn xin xác nhận đất ở và nhà ở gắn liền với đất;

- Các giấy tờ liên quan đến nhà đất (nếu có).

Thời hạn giải quyết:

01 ngày làm việc (tối đa không quá 3 ngày làm việc trong trường hợp không đầy đủ giấy tờ liên quan đến nhà đất)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cả tổ chức và cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp phường

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp phường

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Xác nhận trực tiếp vào đơn

Lệ phí:

Phí xác nhận: 3000đ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cung cấp các giấy tờ nhà đất liên quan phục vụ xác minh nguồn gốc

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

( Đề nghị bấm trực tiếp để xem chi tiết)

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội;

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Tài liệu viện dẫn:

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ;

- Nghị định 181/2004/ NĐ-CP ;

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào