Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56700
Khách trực tuyến : 5479
Thành viên trực tuyến : 9
 
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ tuất (chế độ hưởng mai táng phí, chế độ trợ cấp một lần và trợ cấp hành tháng) đối với người có công với cách mạng
23/12/2009 - 10:22
 

Trình tự thực hiện:

- Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân phường;

- Uỷ ban nhân dân phường xem xét hồ sơ, xác nhận trực tiếp vào bản khai, chuyển Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận giải quyết.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp phường.

Địa chỉ: 6 Núi Voi, Trại Chuối, quận Hồng Bàng,Hải Phòng.

Số điện thoại: 0313.536244

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ, gồm:

- Bản khai của thân nhân người có với cách mạng từ trần;

- Giấy chứng tử (bản sao);

- Quyết định trợ cấp của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (nếu có).

Thời hạn giải quyết:

01 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND phường Trại Chuối

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND phường Trại Chuối

- Cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ: Nguyễn Thị Huệ

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Xác nhận trực tiếp vào bản khai

Lệ phí:

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần

Mẫu số 12-TT1

(Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26-7-2006 của Bộ LĐTBX)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Là thân nhân của người có công với cách mạng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Trong đó:

- Người tổ chức mai táng cho người có công với cách mạng từ trần được nhận mai táng phí;

- Thân nhân người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp một lần;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng; con từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con bị tàn tật nặng từ nhỏ, khi hết thời hạn hưởng trợ cấp vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên của người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 54/2006/NĐ- CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 ngày 21/6/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Tài liệu viện dẫn:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ;

- Nghị định số 54/2006/NĐ- CP ;

- Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH;

- Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 ;

- Nghị định số 89/2008/NĐ-CP;

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào