Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56720
Khách trực tuyến : 11515
Thành viên trực tuyến : 22
 
Cho phép hoạt động trở lại đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập sau thời gian đình chỉ
23/12/2009 - 16:45
 

Trình tự thực hiện:

- Sau thời gian đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra hoạt động khắc phục;

- Ủy ban nhân dân cấp phường căn cứ vào biên bản kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo, ra quyết định cho phép hoạt động trở lại đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp phường

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp phường

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ, gồm:

- Văn bản đề nghị hoạt động trở lại của cơ sở bị đình chỉ;

- Biên bản kiểm tra của Phòng giáo dục đào tạo;

- Quyết định đình chỉ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Thời hạn giải quyết:

01 ngày sau khi có biên bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cả tổ chức và cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp phường;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp phường;

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và đào tạo

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Tài liệu viện dẫn:

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT

- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào