Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56720
Khách trực tuyến : 11141
Thành viên trực tuyến : 22
 
Đình chỉ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
23/12/2009 - 16:47
 

Trình tự thực hiện:

- Căn cứ vào ý kiến đề nghị của tổ chức và công dân về việc vi phạm hoặc của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, Uỷ ban nhân dân cấp phường lập biên bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra, có ý kiến bằng văn bản gửi Uỷ ban nhân dân cấp phường về việc vi phạm của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

- Căn cứ vào ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp phường xem xét, quyết định.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp phường

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ, gồm:

- Biên bản xác nhận của phòng Giáo dục đào tạo;

- Kết quả kiểm tra bằng văn bản của phòng Giáo dục đào tạo.

Thời hạn giải quyết:

Ngay khi có biên bản xác nhận

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cả tổ chức và cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp phường;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp phường.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Không đảm bảo an toàn về tính mạng cho trẻ em và cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Vi phạm các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiện hành;

- Không bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Tài liệu viện dẫn:

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT

- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào