Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56703
Khách trực tuyến : 2896
Thành viên trực tuyến : 0
 
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2019
08/11/2019 - 09:45
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẠI CHUỐI

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
NĂM 2019


            Thông qua việc áp dụng, duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008, UBND phường Trại Chuối đảm bảo thực hiện các mục tiêu sau:

         1. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính được xử lý theo đúng thời gian quy định tại Văn bản pháp quy liên quan.
         2. Không có khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân về tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ công chức phường.
         3. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ mà UBND phường đề ra, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được Quận ủy, UBND quận giao.
         4. Đảm bảo 100% nội dung góp ý của khách hàng đều có kiểm tra xử lý.
         5. Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008, phấn đấu đủ điều kiện được Công bố xác nhận Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng có hiệu lực./.
                                                                                                    Trại Chuối, ngày 01 tháng 01 năm 2019
                                                                                                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
                                                                                                     CHỦ TỊCH


                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                   Đặng Đức Hiển
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào