Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 56700
Khách trực tuyến : 3770
Thành viên trực tuyến : 0
 
Sổ tay chất luợng
11/09/2013 - 08:35
Sổ tay chất luợng
Sổ tay chất lượng này là tài liệu tổng quát, xác định phạm vi áp dụng; chính sách và mục tiêu chất lượng; giới thiệu hoạt động và cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cơ quan; các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng; danh mục các quy trình, thủ tục đã ban hành... để Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của cơ quan làm cơ sở điều hành hệ thống quản lý chất lượng của mình.........

Tài liệu đính kèm
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào