Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 18217
Khách trực tuyến : 5604
Thành viên trực tuyến : 2
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Thuỷ Nguyên đến năm 2020
28/10/2011 - 14:59

Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Thuỷ Nguyên đến năm 2020

    Năm 1997, huyện Thuỷ Nguyên đã tiến hành xây dựng "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thuỷ Nguyên đến năm 2010" và được UBND Thành phố Hải Phòng phê duyệt vào năm 1998. Sau 5 năm thực hiện, đến năm 2002 huyện Thuỷ Nguyên được phép tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch này để làm căn cứ cho việc xây dựng các kế hoạch phát triển đến năm 2010.

Ngày 22/12/2003, báo cáo "Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thuỷ Nguyên - Thành phố Hải Phòng đến năm 2010" được phê duyệt bằng Quyết định số 3372/QĐ - UB của Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng.

Để thực hiện những mục tiêu và nhiệm của Nghị quyết số 32/NQ-TW ngày 5/8/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước, Sở KHĐT Hải Phòng đã được giao nhiệm vụ phối hợp với các Sở, Ban ngành cùng các đơn vị có liên quan để tiến hành thực hiện "Rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hải Phòng đến năm 2020".

    Trong đề án Rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch của Thành phố Hải Phòng, Thuỷ Nguyên đã được xác định là "vùng kinh tế động lực, đi đầu trong sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn, là một hướng phát triển đô thị rất quan trọng của Thành phố Hải Phòng có công nghiệp, dịch vụ, thuỷ sản và hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển…". Nhằm thực hiện được mục tiêu trên và hoà nhập với quá trình phát triển chung của Thành phố, Thuỷ Nguyên cần phải tiến hành bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020, do đó ngày 6/12/2004 Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng đã có Quyết định số 3215/QĐ - UB cho phép thực hiện "Bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thuỷ Nguyên đến năm 2020".

    Xem và download văn bản tại đây

    Phòng TC-KH

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nàoTin mới
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 6 tháng đầu năm 2012
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 6 tháng đầu năm 2012
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 6 tháng đầu năm 2012
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng 6 tháng năm 2012
Tình hình kinh tế - xã hội cả nước 6 tháng năm 2012
Tình hình kinh tế - xã hội cả nước 4 tháng năm 2012
Báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2012 của thành phố Hải Phòng
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 4 tháng năm 2012
Tổ chức tập huấn áp dụng phần mềm kế toán cho khối xã và trường mầm non trên địa bàn
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của Phòng Tài chính - Kế hoạch
Công văn hướng dẫn hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
Báo cáo thực hiện các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố (Khóa 14) về phát triển và quản lý đô thị Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
Ban hành Quy định giá các loại đất năm 2012
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 10/2/2012 về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chủ đề năm 2012 "Đô thị và an toàn giao thông" của thành phố