Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 18217
Khách trực tuyến : 5871
Thành viên trực tuyến : 2
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Các dự án, công trình phải giãn, hoãn tiến độ thực hiện trong năm 2011
02/11/2011 - 09:21
 

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 04/03/2011 của UBND thành phố Hải Phòng, Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 18/3/2011 của UBND huyện về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. UBND huyện đã chỉ đạo tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án, công trình đang triển khai thực hiện trên địa bàn và xác định cụ thể các dự án, công trình phải giãn, hoãn tiến độ thực hiện trong năm 2011. UBND huyện yêu cầu:

- UBND các xã, thị trấn thực hiện giãn, hoãn tiến độ các dự án, công trình trong năm 2011 theo danh sách gửi kèm.

- Những dự án, công trình bị giãn, hoãn mà có bố trí vốn từ đầu năm, yêu cầu chuyển nguồn vốn này thanh toán cho các dự án, công trình trọng điểm, những dự án, công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2011 để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

- Đối với những dự án, công trình phát sinh mới phải được UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư mới được triển khai. Nếu các dự án, công trình không có ý kiến UBND huyện về chủ trương đầu tư thì UBND xã, thị trấn phải tự cân đối nguồn vốn và chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện. Đồng thời đối với những dự án, công trình triển khai mới khi lập hồ sơ thiết kế dự toán phải xin ý kiến tham vấn các ngành chức năng của huyện liên quan lĩnh vực đầu tư để đảm bảo theo đúng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Nhận được thông báo này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo UBND huyện để chỉ đạo.
               Mời xem và tải nội dung tại đây.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nàoTin mới
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 6 tháng đầu năm 2012
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 6 tháng đầu năm 2012
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 6 tháng đầu năm 2012
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng 6 tháng năm 2012
Tình hình kinh tế - xã hội cả nước 6 tháng năm 2012
Tình hình kinh tế - xã hội cả nước 4 tháng năm 2012
Báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2012 của thành phố Hải Phòng
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 4 tháng năm 2012
Tổ chức tập huấn áp dụng phần mềm kế toán cho khối xã và trường mầm non trên địa bàn
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của Phòng Tài chính - Kế hoạch
Công văn hướng dẫn hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
Báo cáo thực hiện các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố (Khóa 14) về phát triển và quản lý đô thị Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
Ban hành Quy định giá các loại đất năm 2012
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 10/2/2012 về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chủ đề năm 2012 "Đô thị và an toàn giao thông" của thành phố