Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 18217
Khách trực tuyến : 1886
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 6 tháng đầu năm 2012
20/07/2012 - 09:24
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 6 tháng đầu năm 2012

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Thực hiện

Kế 

Thực hiện

So sánh %

 

 

 

 

6 tháng

hoạch

 ước 6 tháng

TH ước 6 tháng

TH ước 6 tháng

 

 

 

năm 2011

năm 2012

năm 2012

Kế hoạch

Cùng kỳ

A

TỔNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT

Tr/đ

 1602 200

3 870 100

 1826 500

47,2

114,0

1

GTSX Nông nghiệp - TS

Tr/đ

324 500

805 400

342 400

42,5

105,5

2

GTSX Công nghiệp - XD

Tr/đ

725 600

1 813 900

842 300

46,4

116,1

3

GTSX Dịch vụ

Tr/đ

552 100

1 250 800

641 800

51,3

116,2

B

CƠ CẤU KINH TẾ

100%

100%

100%

100%

 

 

1

Nông nghiệp - thuỷ sản

%

20,3

20,8

18,7

 

 

2

Công nghiệp - xây dựng

%

45,3

46,9

46,2

 

 

3

Dịch vụ

%

34,4

32,3

35,1

 

 

C

TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ

 

 

 

 

 

 

I

NÔNG - LÂM - THUỶ SẢN

Tr/đ

 324 500

 805 400

 342 400

42,5

105,5

1

GTSX Nông nghiệp

Tr/đ

226 300

534 800

235 500

44,0

104,1

 

Trong đó: - Trồng trọt

Tr/đ

129 200

256 600

129 300

50,4

100,1

 

                 - Chăn nuôi

Tr/đ

87 800

262 000

95 200

36,3

108,4

 

                 - Dịch vụ NN

Tr/đ

9 300

16 200

11 000

67,9

118,3

2

Lâm nghiệp

Tr/đ

800

1 500

1000

66,7

125,0

3

Thuỷ sản

Tr/đ

97 400

269 100

105 900

39,4

108,7

II

CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG

Tr/đ

725 600

1 813 900

842 300

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 6 tháng đầu năm 2012(20/07/2012 - 09:26)
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 6 tháng đầu năm 2012(20/07/2012 - 09:26)
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 6 tháng đầu năm 2012(20/07/2012 - 09:24)
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng 6 tháng năm 2012(20/07/2012 - 08:50)
Tình hình kinh tế - xã hội cả nước 6 tháng năm 2012 (20/07/2012 - 08:44)
Tình hình kinh tế - xã hội cả nước 4 tháng năm 2012(15/05/2012 - 09:54)
Báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2012 của thành phố Hải Phòng(15/05/2012 - 09:41)
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 4 tháng năm 2012(15/05/2012 - 09:36)
Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố (Khóa 14) về phát triển và quản lý đô thị Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050(22/02/2012 - 15:00)
Ban hành Quy định giá các loại đất năm 2012 (22/02/2012 - 14:08)
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 10/2/2012 về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chủ đề năm 2012 "Đô thị và an toàn giao thông" của thành phố(22/02/2012 - 14:03)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2012 của thành phố Hải Phòng(20/02/2012 - 09:18)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 6 tháng đầu năm 2012
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 6 tháng đầu năm 2012
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 6 tháng đầu năm 2012
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng 6 tháng năm 2012
Tình hình kinh tế - xã hội cả nước 6 tháng năm 2012
Tình hình kinh tế - xã hội cả nước 4 tháng năm 2012
Báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2012 của thành phố Hải Phòng
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp huyện Thủy Nguyên 4 tháng năm 2012
Tổ chức tập huấn áp dụng phần mềm kế toán cho khối xã và trường mầm non trên địa bàn
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của Phòng Tài chính - Kế hoạch
Công văn hướng dẫn hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
Báo cáo thực hiện các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố (Khóa 14) về phát triển và quản lý đô thị Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050
Ban hành Quy định giá các loại đất năm 2012
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 10/2/2012 về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chủ đề năm 2012 "Đô thị và an toàn giao thông" của thành phố