Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 37181
Khách trực tuyến : 1592
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
01/09/2015 - 08:50
Tài liệu đính kèm:
1. Nghi quyet cua UBTVQH.doc
2. Quyet dinh cua TTgCP.doc
3. Ke hoach lay y kien.doc
4. Du thao Bo luat xin y kien ND 15.07.2015.doc
5. Totrinh QH-BLHS.24.5.15.doc
6. Thuyetminh.duthaoBoluat.24.4.2015.doc
7. DT.Bcao danh gia tac dong.BLHS. 24.4.15.doc
8. Bcao.Gioi trong BLHS.27.3.15.doc
9. Bcao.HDTV Hien phap.DTBLHS.10.3.2015.doc
10. Bcao Tham dinh.BLHS.13.2.15.doc
11. Baocao GiaitrinhTT.YK thamdinh.13.2.15.doc
12. Bcao.GiaitrinhTT.YK Bonganh.26.3.2015.doc
13. BcaoTongket.BLHS.24.4.15. mới.doc
14. TLTK.PL cac nuoc.chuyende-BLHS.doc
Cac chuyen de.zip
CV gửi bộ, ngành, địa phương về việc sử dụng tài liệu lấy ý kiến nhân dân.doc
PHU LUC.doc
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào