Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 37181
Khách trực tuyến : 3797
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Tọa đàm nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học tại huyện Thủy Nguyên
17/11/2015 - 08:59
Thực hiện Kế hoạch số 3267/KH-UBND ngày 18/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2015-2016 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Ngày 14/10/2015,  tại huyện Thủy Nguyên, Sở Tư pháp Hải Phòng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học”. Tham dự tọa đàm có Lãnh đạo Sở Tư pháp; Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên; Phòng Tư pháp; Phòng giáo dục, lãnh đạo các trường Phổ thông trung học và Trung học cơ sở; các báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên pháp luật trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Đây là hoạt động nghiệp vụ thường xuyên trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp nhằm nắm bắt thực trạng phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học, từ đó đề xuất với Trung ương và thành phố những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các đơn vị, các trường phổ thông trung học và trung học cơ sở đã trình bày những ý kiến đóng góp, những kiến nghị, đề xuất và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy pháp luật trong trường học.

Việc nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh là một vấn đề quan trọng quyết định đến việc thực hiện thành công nhiệm vụ tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Thông qua việc cung cấp hệ thống tri thức cơ bản về giá trị đạo đức nhân văn, về nhà nước và pháp luật, về đường lối chủ trương của Đảng trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức, bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục pháp luật đã góp phần quan trọng trong việc hình thành tri thức, tình cảm và hành vi tích cực pháp luật cho hoạt động thực tiễn của con người. Với vị trí là một bộ phận của công tác giáo dục và đào tạo, giáo dục pháp luật là một trong những biện pháp cơ bản có ý nghĩa chiến lược bồi dưỡng, xây dựng, hình thành thế hệ công dân, thế hệ con người mới đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện tại và tương lai./.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào