Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 37181
Khách trực tuyến : 1534
Thành viên trực tuyến : 1
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Nghị định 05/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/02/2012, có hiệu lực từ ngày 01/04/2012.
08/02/2012 - 15:31
 

Kể từ ngày 01/04/2012, hồ sơ đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất (QSDĐ) và tài sản gắn liền với đất chỉ nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Theo quy định tại Nghị định 05/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/02/2012, đã bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 31 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP. Như vậy, Ủy ban nhân dân xã không còn thẩm quyền giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp bằng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất, mà việc đăng ký thế chấp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và tài sản gắn liền với đất sẽ do Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp huyện giải quyết. Theo đó, Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp huyện có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau ba (03) giờ chiều thì thực hiện thủ tục đăng ký chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.

 

Việc quy định như vậy đã trao trách nhiệm cho cơ quan cấp huyện trong việc quản lý hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/04/2012.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào