Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 37181
Khách trực tuyến : 11902
Thành viên trực tuyến : 22
 
Liên kết Website
Skip Navigation Links.
Huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị phổ biến nội dung, ý nghĩa Hiến pháp - Luật đất đai sửa đổi
11/06/2014 - 10:54

Huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị phổ biến nội dung, ý nghĩa Hiến pháp - Luật đất đai sửa đổi

Sáng 11/6, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị phổ biến, giới thiệu nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Luật Đất đai năm 2013 cho các đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; cán bộ tư pháp, văn hóa, địa chính các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Thương trực Huyện ủy; Nguyễn Trần Lanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Hội nghị được nghe các báo cáo viên thuộc Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai sửa đổi đã được Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII thông qua.

Hiến pháp năm 2013 là bản Hiến pháp vừa kế thừa các giá trị to lớn của Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng phát triển đã được khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp mới có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc, toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng lãnh đạo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.

Giới thiệu nội dung của Luật Đất đai sửa đổi gồm 14 chương và 212 điều, nêu lên các điểm mới của Luật đất đai (sửa đổi) như: tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; quy định cụ thể hóa các quyền nghĩa vụ của Nhà nước và những bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất. Bổ sung các quy định về điều tra, đánh giá đất đai để Nhà nước nắm chắc quỹ đất cả về số lượng, chất lượng để sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Lanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai sửa đổi. Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành huyện chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Hiến pháp, Luật Đất đai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, tạo động lực cho quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện./.

Phòng VH&TT

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào