Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 91452
Khách trực tuyến : 6714
Thành viên trực tuyến : 18
 
Các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian trong các lễ hội huyện Thủy Nguyên năm Bính Thân 2016
04/02/2016 - 22:15

Các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian trong các lễ hội huyện Thủy Nguyên năm Bính Thân 2016

* Hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ

- Hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ trong lễ hội:

Hầu hết các lễ hội trên địa bàn huyện đều tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ hiện đại, truyền thống góp phần tạo sức lan tỏa, hấp dẫn cho lễ hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của các tầng lớp nhân dân, tiêu biểu như các hoạt động biểu diễn văn nghệ tại: Lễ hội chùa Tân Dương, xã Tân Dương (10/01); các lễ hội xã Lại Xuân: Lễ Thượng nguyên chùa Doãn Lại (10-11/01), chùa Pháp Cổ (13-14/01), chùa Phi Liệt (17-18/01), chùa Dương Xuân (19-20/01), Lễ hội đình Dương Xuân (03-04/3), Lễ hội đình Pháp Cổ (06-07/3), Lễ hội đình Phi Liệt (09-10/3), Lễ hội đình Doãn Lại (14-15/3); các lễ hội xã Dương Quan: Lễ hội kỷ niệm ngày sinh đức thánh Phạm Tử Nghi tại đền Tá Lan (02/02), Lễ giỗ 16 vị Hậu Thần tại đền thờ 16 vị Hậu Thần (12/01); các lễ hội xã Thiên Hương: Lễ hội đền – chùa Trịnh Xá (10-11/02), Lễ hội đền, chùa Trinh Hưởng (16-18/02); các lễ hội xã Thủy Sơn: Lễ hội đình Tam Sơn (11/01), Lễ hội đình Dực Liễn (11-13/01), Lễ hội đình Phù Liễn (11/01); các lễ hội xã Chính Mỹ: Lễ thượng nguyên chùa Mỹ Cụ (05-07/01), Lễ hội đình Hàn Cầu (06/01), Lễ hội đình Kênh (09/01), Lễ hội chùa Hàn Bến (15/02), Lễ Thượng nguyên chùa Hửng (15/01), Lễ hội đình Cả (18/01), Lễ hội đình Nghê – Hàn Bến (18/02), Lễ hội đình Mỹ  Cụ (12/01); các lễ hội xã Liên Khê: Lễ hội chùa Điệu Tú (06/01), Lễ hội chùa Mai Động (09/01), Lễ hội chùa Quỳ Khê (12/3), Lễ hội chùa Thiểm Khê (15/3), Lễ hội đền Thụ Khê (20/8); các lễ hội xã An Sơn: Lễ hội chùa An Ngoại (07/01), Lễ Thượng nguyên chùa Phù Ngoại  (09-10/01), Lễ Thượng nguyên chùa Long Tiên (13-14/01), Lễ Thượng nguyên chùa Kim Liên (16-17/01), Lễ hội đình An Nội (13-14/02), Lễ hội đình An Ngoại (16-17/02), Lễ hội đình Phù Ngoại (05-06/3), Lễ hội đình Trại Sơn (09-10/3); các lễ hội truyền thống xã An Lư: Lễ giỗ tổ chùa An Lư (06/01), Lễ hội truyền thống đền An Bạch (24-25/01), Lễ đại kỳ phước đình Cả (11/11); các lễ hội xã Lâm Động: Lễ Thượng nguyên chùa Lâm Động (chùa  Sùng  Nguyên) (16-18/01), Lễ hội đình Hòa Lạc (05-06/12); Lễ hội chùa An Lập, xã Lập Lễ (08-09/01); các lễ hội xã Hoa Động: Lễ hội chùa Bính Động (04/01), Lễ hội chùa Huê (Vĩnh Bảo) (03/02), Lễ hội Phủ miếu Đền (Phủ chúa) (09/02), Lễ hội đình Hòa Mỹ (06/3); Lễ hội đền Mẫu (01-02/3), Lễ hội đình Kiền Bái (11-12/11), xã Kiền Bái; các lễ hội xã Trung Hà: Lễ hội đình Chung Mỹ (06-09/01), Lễ hội chùa Chung Mỹ (06/01), Lễ Thượng nguyên chùa Hà Tây (17/01); các lễ hội xã Thủy Triều: Đại kỳ phước làng Kinh Triều (04-06/01), Lễ hội chùa Liên Hoa (04-06/01), Lễ thượng nguyên chùa Cổ Lôi (05-06/01), Lễ Đại kỳ phúc đền Tuy Lạc (18-20/01), Lễ Đại kỳ phúc đình Tuy Lạc (10-12/01); các lễ hội xã Cao Nhân: Lễ hội đình Thái Lai (12-13/01), Lễ hội đình Nhân Lý (15-16/01); Lễ Đại kỳ phúc miếu Thủy Tú, xã Thủy Đường (08-10/3); các lễ hội xã Quảng Thanh:  Lễ hội đền Quảng C­ư (09-10/01), Lễ Thượng nguyên chùa Lốt (11-12/01), Lễ Thượng nguyên chùa Vang (14-15/01), Lễ giỗ Trạng nguyên Lê Ích Mộc (14-15/02), Lễ khánh hạ Đức Ông chùa Ruỗi (08-09/3), Lễ hội đình Bắc (05-06/3); các lễ hội xã Phù Ninh: Lễ Thượng nguyên chùa Việt Khê (09-10/01), Lễ Thượng nguyên chùa Ngọc Khê (chùa Linh Sơn) (11-12/01), Lễ Thượng nguyên chùa Phù Lưu (chùa Thiên Vũ) (25-26/01); các lễ hội xã Hợp Thành: Lễ hội Đình - Chùa Cao Kênh (03-05/01), Lễ hội Đình - Chùa Câu Tử Nội (05-07/01), Lễ hội Đình - Chùa Câu Tử Ngoại 10-12/01)...

- Biểu diễn giàn trống hội: Các lễ hội xã Dương Quan: Lễ hội đình Tả Quan (01/01), Lễ giỗ 16 vị Hậu thần tại đền thờ 16 vị thần (12/01), Lễ hội kỷ niệm ngày sinh đức thánh Phạm Tử Nghi  (02/02).

- Biểu diễn Hát Đúm

+ Tiêu biểu nhất phải kể đến Hội Xuân hát Đúm các xã: Phả Lễ (02-05 Tết tại khu trung tâm xã Phả Lễ), xã Phục Lễ (02-06 Tết tại sân chùa Kiến Linh), xã Lập Lễ (từ 02-05 Tết tại trung tâm xã Lập Lễ), xã Ngũ Lão (02-06 Tết tại chùa Trung Sơn, chùa Khuông Lư).

+ Bên cạnh đó, tại một số lễ hội của các địa phương lân cận cũng có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật hát Đúm như: Lễ hội đình Tân Dương (12-13/02); Lễ hội đền Trần Quốc Bảo, thị trấn Minh Đức (06-07/01); Lễ hội cụm di tích đình Thượng, chùa Hàm Long, thị trấn Núi Đèo (25-27/01); Lễ hội miếu Thủy Tú, xã Thủy Đường (08-10/3)...

- Hát Chèo: Tại Lễ hội chùa Phù Ngoại, xã An Sơn (09-10/01); Lễ hội đình Tân Dương (12-13/02); Lễ hội chùa Doãn Lại, xã Lại Xuân (10-11/01); Lễ hội chùa Mỹ Cụ, xã Chính Mỹ (05/01, 08/01); các lễ hội xã Kỳ Sơn: Lễ Thượng nguyên chùa Niêm Sơn Ngoại  (07-08/01), chùa Niêm Sơn Nội (11-12/01), chùa Thượng Hạ Côi (15-16/01), chùa Hạ Côi (15-16/01), chùa Vũ Lao (16-17/01), Lễ hội đình Niêm Sơn Nội (06-07/3), đình Hạ Côi (08-09/3), đình Niêm Sơn Ngoại (07-08/3), đình Vũ Lao (12-13/3); các lễ hội xã Hợp Thành: Lễ hội Đình - Chùa Cao Kênh (03-05/01), Lễ hội Đình - Chùa Câu Tử Nội (05-07/01), Lễ hội Đình - Chùa Câu Tử Ngoại 10-12/01); Lễ hội đình Tây, xã Minh Tân (14-16/01)...

- Hát Quan họ: Tại Lễ tế Thành Hoàng chùa Trung Sơn (06/12); hát quan họ trên sông tại Lễ hội đình Chung Mỹ, xã Trung Hà (06-09/01); các lễ hội xã Lại Xuân: Lễ hội đình Pháp Cổ (06-07/3),  Lễ hội đình Doãn Lại (14-15/3);

- Hát sân đền: Tại Lễ hội đền Trần Quốc Bảo, thị trấn Minh Đức (06-07/01).

* Một số hoạt động tế, rước và trò chơi dân gian và các hoạt động khác trong lễ hội

- Thi mâm ngũ quả, rước cỗ lão: Lễ hội đình Tây, xã Minh Tân (14-16/01).

- Trưng bày sinh vật cảnh: Lễ hội đình Tây, xã Minh Tân (14-16/01).

- Tam cúc điếm: Lễ hội đình Tân Dương (12-13/02); Lễ Đại kỳ phúc miếu Thủy Tú, xã Thủy Đường (08-10/3)

- Tổ tôm điếm: Hội Xuân hát Đúm xã Phục Lễ (mồng 02-06 Tết, tại Sân UBND xã Phục Lễ); Hội Xuân hát Đúm xã Phả Lễ (02-05/01 tại trung tâm xã Phả Lễ); Lễ Đại kỳ phúc miếu Thủy Tú, xã Thủy Đường (08-10/3).

- Đua thuyền: Lễ hội đình Tân Dương (12-13/02); Lễ hội đình Doãn Lại, xã Lại Xuân (14-15/3); Lễ khánh hạ Đức Ông chùa Ruỗi, xã Quảng Thanh (08-09/3).

- Cờ tướng: Lễ hội xã Ngũ Lão: Lễ Tổ Thành Hoàng chùa Khuông Lư (06/01); Lễ  Thành hoàng làng chùa Trung Sơn (06/12); Các lễ hội xã Chính Mỹ: Lễ hội đình Hàn Cầu (06/01), Lễ hội đình Mỹ Cụ (12/01), Lễ hội đình Cả (18/01),  Lễ hội đình Nghê (18/02), Lễ hội chùa Mỹ Cụ (05-07/01); các lễ hội xã Hoàng Động: Lễ hội thượng nguyên làng Lôi Động, tại chùa Tiên Lữ (08-09/01), làng Hoàng Pha, tại chùa An Lạc (15-16/01); Lễ hội truyền thống đình Dực Liễn, xã Thủy Sơn (11-13/01); các lễ hội xã An Sơn: Lễ hội chùa An Ngoại (07/01), Lễ Thượng nguyên chùa Phù Ngoại  (09-10/01), Lễ Thượng nguyên chùa Long Tiên (13-14/01), Lễ hội đình An Nội (13-14/02), Lễ hội đình An Ngoại (16-17/02), Lễ hội đình Phù Ngoại (05-06/3), Lễ hội đình Trại Sơn (09-10/3); Lễ hội đình Chung Mỹ, xã Trung Hà (06-09/01; các lễ hội xã Quảng Thanh: Lễ giỗ Trạng nguyên Lê Ích Mộc (14-15/02), Lễ hội đình Bắc (05-06/3); Hội Xuân hát Đúm xã Phục Lễ (mồng 02-06 Tết, tại Sân UBND xã Phục Lễ); Lễ hội chùa An Lập, xã Lập Lễ (08-09/01)...

- Kéo co: Lễ hội đình Kênh, xã Chính Mỹ (09/01); Lễ hội Đình - Chùa Câu Tử Nội, xã Hợp Thành (05-07/01); Lễ hội chùa Phù Lưu (chùa Thiên Vũ), xã Phù Ninh (25-26/01); Lễ hội đền Trần Quốc Bảo, thị trấn Minh Đức (06-07/01); Lễ hội truyền thống đình Dực Liễn, xã Thủy Sơn (11-13/01); các lễ hội xã Lại Xuân: Lễ hội đình Dương Xuân (03-04/3), Lễ hội đình Pháp Cổ (06-07/3), Lễ hội đình Phi Liệt (09-10/3), Lễ hội đình Doãn Lại (14-15/3); Lễ hội chùa Mai Động, xã Liên Khê (09/01); các lễ hội xã An Sơn: Lễ Thượng nguyên chùa Long Tiên (13-14/01), Lễ Thượng nguyên chùa Kim Liên (16-17/01), Lễ hội đình An Nội (13-14/02), Lễ hội đình Trại Sơn (09-10/3); Lễ khánh hạ Đức Ông chùa Ruỗi, xã Quảng Thanh (08-09/3)...

- Đu tiên: Tại Sân làng Khuông Lư, xã Ngũ Lão (01-13 Tết), Sân làng Trung Sơn, xã Ngũ Lão (02-06 Tết); Lễ hội chùa Quỳnh Lâm, xã Gia Đức (05/01); các lễ hội xã Hợp Thành: Lễ hội Đình - Chùa Cao Kênh (03-05/01), Lễ hội Đình - Chùa Câu Tử Nội (05-07/01), Lễ hội Đình - Chùa Câu Tử Ngoại 10-12/01); Đình làng Hoàng Pha, xã Hoàng Động (29 tháng Chạp – 04/01); các lễ hội xã Cao Nhân: Lễ hội đình Thái Lai (12-13/01), Lễ hội đình Nhân Lý (15-16/01); Hội Xuân hát Đúm xã Phục Lễ (mồng 02-06 Tết, tại Sân UBND xã Phục Lễ); Hội xuân xã Lập Lễ (từ 02-05 Tết tại trung tâm xã Lập Lễ);

- Chọi gà

Tại Sân làng My Đông, xã Ngũ Lão (02-05 Tết); Lễ dâng hương Thành hoàng làng Khuông Lư, xã Ngũ Lão (mồng 06 Tết tại Nhà Văn hóa làng Khuông Lư); Các lễ hội xã Chính Mỹ: Lễ hội chùa Mỹ Cụ (05-07/01), Lễ hội đình Hàn Cầu (06/01), Lễ hội đình Kênh (09/01), Lễ hội đình Mỹ Cụ (12/01), Lễ hội đình Cả (18/01), Lễ hội đình Nghê (18/02), Lễ hội chùa Hàn Bến (15/02), Lễ hội chùa Mỹ Cụ (05-07/01); các lễ hội xã Hợp Thành: Lễ hội Đình - Chùa Cao Kênh (03-05/01), Lễ hội Đình - Chùa Câu Tử Nội (05-07/01), Lễ hội Đình - Chùa Câu Tử Ngoại 10-12/01); các lễ hội xã Phù Ninh: Lễ Thượng nguyên chùa Việt Khê (09-10/01), Lễ chùa Ngọc Khê (chùa Linh Sơn) (11-12/01), chùa Phù Lưu (chùa Thiên Vũ) (25-26/01); các lễ hội xã Lại Xuân: Lễ hội đình Dương Xuân (03-04/3), Lễ hội đình Pháp Cổ (06-07/3), Lễ hội đình Phi Liệt (09-10/3), Lễ hội đình Doãn Lại (14-15/3); Lễ hội chùa Mai Động, xã Liên Khê (09/01); các lễ hội xã An Sơn: Lễ hội chùa An Ngoại (07/01), Lễ Thượng nguyên chùa Phù Ngoại  (09-10/01), Lễ Thượng nguyên chùa Long Tiên (13-14/01), Lễ Thượng nguyên chùa Kim Liên (16-17/01), Lễ hội đình An Nội (13-14/02), Lễ hội đình An Ngoại (16-17/02), Lễ hội đình Phù Ngoại (05-06/3), Lễ hội đình Trại Sơn (09-10/3); các lễ hội xã Cao Nhân: Lễ hội đình Thái Lai (12-13/01), Lễ hội đình Nhân Lý (15-16/01); các lễ hội xã Quảng Thanh:  Lễ hội đền Quảng C­ư (09-10/01), Lễ Thượng nguyên chùa Lốt (11-12/01), Lễ Thượng nguyên chùa Vang (14-15/01), Lễ giỗ Trạng nguyên Lê Ích Mộc (14-15/02), Lễ khánh hạ Đức Ông chùa Ruỗi (08-09/3), Lễ hội đình Bắc (05-06/3); Hội xuân xã Lập Lễ (từ 02-05 Tết tại trung tâm xã Lập Lễ)...

- Đập niêu đất: Tại các lễ hội xã Hoàng Động: Lễ hội thượng nguyên làng Lôi Động, tại chùa Tiên Lữ (08-09/01), làng Hoàng Pha, tại chùa An Lạc (15-16/01); các lễ hội xã Phù Ninh: Lễ Thượng nguyên chùa Ngọc Khê (chùa Linh Sơn) (11-12/01), chùa Phù Lưu (chùa Thiên Vũ) (25-26/01)...

- Bịt mắt bắt vịt, dê; bời hồ bắt vịt: Lễ hội chùa Mỹ Cụ, xã Chính Mỹ (05-07/01); các lễ hội xã Hoàng Động: Lễ hội thượng nguyên làng Lôi Động, tại chùa Tiên Lữ (08-09/01), làng Hoàng Pha, tại chùa An Lạc (15-16/01);

- Cờ người: Các lễ hội xã Dương Quan: Lễ hội đình Tả Quan (01/01), Lễ giỗ 16 vị Hậu thần tại đền thờ 16 vị thần (12/01), Lễ hội kỷ niệm ngày sinh đức thánh Phạm Tử Nghi  (02/02); Lễ hội đình Tân Dương (12-13/02);

- Sáo Diều: Tại lễ hội chùa Mỹ Cụ, xã Chính Mỹ (05-07/01).

- Đi cầu thùm: Tại lễ hội chùa Mỹ Cụ, xã Chính Mỹ (05-07/01); Lễ hội Đình - Chùa Câu Tử Ngoại, xã Hợp Thành (10-12/01); các lễ hội xã Hoàng Động: Lễ hội thượng nguyên làng Lôi Động, tại chùa Tiên Lữ (08-09/01), làng Hoàng Pha, tại chùa An Lạc (15-16/01);

- Vật: Lễ hội đình Chung Mỹ, xã Trung Hà (06-09/01; Lễ hội đình Nhân Lý, xã Cao Nhân (15-16/01); Hội xuân xã Lập Lễ (từ 02-05 Tết tại trung tâm xã Lập Lễ).

* Hoạt động thi đấu thể dục thể thao

- Bóng chuyền: Tại hội Lễ hội chùa Quỳnh Lâm, xã Gia Đức (05/01); Các lễ hội xã Chính Mỹ: Lễ hội đình Hàn Cầu (06/01), Lễ hội đình Mỹ Cụ (12/01), Lễ hội đình Cả (18/01),  Lễ hội đình Nghê (18/02), Lễ hội chùa Mỹ Cụ (05-07/01); các lễ hội xã Hợp Thành: Lễ hội Đình - Chùa Cao Kênh (03-05/01), Lễ hội Đình - Chùa Câu Tử Nội (05-07/01); các lễ hội xã Phù Ninh: Lễ Thượng nguyên chùa Việt Khê (09-10/01), chùa Ngọc Khê (chùa Linh Sơn) (11-12/01), chùa Phù Lưu (chùa Thiên Vũ) (25-26/01); Lễ hội đền Trần Quốc Bảo, thị trấn Minh Đức (06-07/01); Lễ hội đền – chùa Trịnh Xá (10-11/02); Lễ Đại kỳ phúc miếu Thủy Tú, xã Thủy Đường (08-10/3); các lễ hội xã Quảng Thanh:  Lễ hội đền Quảng C­ư (09-10/01), Lễ Thượng nguyên chùa Lốt (11-12/01), Lễ giỗ Trạng nguyên Lê Ích Mộc (14-15/02), Lễ hội đình Bắc (05-06/3);

- Bóng đá: Tại các lễ hội xã Phù Ninh: Lễ Thượng nguyên chùa Việt Khê (09-10/01), chùa Ngọc Khê (chùa Linh Sơn) (11-12/01), chùa Phù Lưu (chùa Thiên Vũ) (25-26/01); Lễ hội đền Trần Quốc Bảo, thị trấn Minh Đức (06-07/01); Lễ hội đền, chùa Trinh Hưởng (16-18/02); Lễ hội đình Phi Liệt, xã Lại Xuân (09-10/3); các lễ hội xã Chính Mỹ: Lễ hội đình Kênh (09/01), Lễ hội đình Mỹ Cụ (12/01), Lễ hội đình Cả (18/01), Lễ hội đình Nghê (18/02), Lễ hội chùa Mỹ Cụ (05-07/01); các lễ hội xã Phù Ninh: Lễ Thượng nguyên chùa Ngọc Khê (chùa Linh Sơn) (11-12/01), chùa Phù Lưu (chùa Thiên Vũ) (25-26/01)...

- Bóng bàn

Lễ hội đình Hòa Lạc, xã Lâm Động (05-06/12); Hội Xuân hát Đúm xã Phục Lễ (mồng 02-06 Tết, tại Sân UBND xã Phục Lễ).

- Cầu lông

Lễ hội chùa Điệu Tú, xã Liên Khê (06/01); các lễ hội xã An Sơn: Lễ Thượng nguyên chùa Kim Liên (16-17/01), Lễ hội đình Trại Sơn (09-10/3); Lễ hội đình Hòa Lạc, xã Lâm Động (05-06/12); Lễ Đại kỳ phúc miếu Thủy Tú, xã Thủy Đường (08-10/3); Lễ hội đền Quảng C­ư (09-10/01), xã Quảng Thanh./.

Phòng VH&TT TH

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân 2016 được tổ chức trên địa bàn huyện Thủy Nguyên(06/02/2016 - 22:17)
Các hoạt động, giải thi đấu thể thao mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân 2016 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên(05/02/2016 - 22:16)
Các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian trong các lễ hội huyện Thủy Nguyên năm Bính Thân 2016(04/02/2016 - 22:15)
Công tác chuẩn bị Hội thi Hát đúm huyện Thủy Nguyên lần thứ III - Năm 2015(30/01/2015 - 21:01)
Thông báo chiêu sinh các lớp năng khiếu nghệ thuật năm 2014(17/04/2014 - 09:39)
Thể lệ cuộc thi tìm hiểu, sưu tầm văn hóa dân gian huyện Thủy Nguyên(11/04/2014 - 16:25)
Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 26/12/2013 của UBND huyện về việc tổ chức kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Giáp Ngọ - 2014(08/01/2014 - 14:39)
Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014(08/01/2014 - 14:37)
Hướng dẫn số 05/HD-VH&TT ngày 19/12/2013 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện về công tác tổ chức lễ hội năm 2014(24/12/2013 - 16:29)
Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể thao đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(20/12/2013 - 14:41)
Công văn số 1092/UBND-VH&TT ngày 07/11/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên về việc kiểm tra xét công nhận, công nhận lại danh hiệu Làng, Tổ dân phố Văn hóa(07/11/2013 - 10:03)
Công văn số 975/UBND-VH&TT ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, trùng tu, tôn tạo, bảo quản, phục hồi công trình tôn giáo tín ngưỡng(10/10/2013 - 10:16)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang: