Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 91452
Khách trực tuyến : 1658
Thành viên trực tuyến : 4
 
Các hoạt động, giải thi đấu thể thao mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân 2016 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
05/02/2016 - 22:16

Các hoạt động, giải thi đấu thể thao mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân 2016 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên

* Tại trung tâm huyện:  Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao phục vụ nhân dân trong dịp mừng Đảng, đón Xuân tại Trung tâm Thể dục thể thao huyện như: giao hữu Bóng đá, Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt… Chuẩn bị lực lượng, tham gia các hoạt động thể dục thể thao mừng Đảng, đón Xuân do thành phố tổ chức.

* Tại các xã thị trấn

- Tổ chức các hoạt động giao hữu, thi đấu thể thao để tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng phục vụ nhân dân trong dịp mừng Đảng, đón Xuân; đồng thời tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và đẩy mạnh phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”:

a) Môn Bóng đá

- Giải Bóng đá xã Lại Xuân: Tổ chức từ ngày 15 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mồng 02 Tết, tại Sân vận động làng Phi Liệt.

- Giải Bóng đá xã Đông Sơn: Tổ chức từ ngày 15 tháng Chạp đến ngày mồng 04 Tết tại Sân vận động xã Đông Sơn.

- Giải Bóng đá xã Tân Dương: Tổ chức từ ngày 15 tháng Chạp đến ngày mồng 04 Tết tại Sân vận động xã Đông Sơn.

- Giải Bóng đá xã Hoa Động: Tổ chức từ ngày 20 tháng Chạp đến ngày mồng 04 Tết, tại Sân vận động xã Hoa Động.

- Giải Bóng đá mini xã Lập Lễ: Tổ chức từ ngày 20 tháng Chạp đến ngày 05 Tết, tại sân vận động trung tâm xã Lập Lễ.

- Giải Bóng đá xã Thủy Đường: Tổ chức từ ngày 21tháng Chạp đến hết ngày mồng 06 Tết, tại Sân vận động trung tâm xã Thủy Đường.

- Giải Bóng đá xã Liên Khê: Tổ chức từ tháng 26 tháng Chạp đến hết mồng 06 Tết, tại Sân vận động làng Thiểm Khê, xã Liên Khê.

- Giải Bóng đá xã An Sơn: Tổ chức từ ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày mồng 05 Tết, tại Sân vận động trung tâm xã An Sơn.

- Giải Bóng đá mừng Đảng, đón Xuân xã Lưu Kiếm: Tổ chức từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mồng 02 Tết, tại sân trung tâm xã Lưu Kiếm.

- Giải Bóng đá xã An Lư: Tổ chức từ ngày mồng 02-05 Tết, tại sân vận động xã An Lư.

- Giải Bóng đá xã Lâm Động: Tổ chức từ ngày mồng 02-06 Tết, tại Sân vận động trung tâm xã Lâm Động.

- Giải Bóng đá xã Lưu Kỳ: Tổ chức từ ngày mồng 02-05 Tết, tại Sân Vận động xã Lưu Kỳ.

- Giải Bóng đá xã Tam Hưng: Tổ chức từ ngày mồng 02-05 Tết, tại Sân vận động làng Do Nghi, xã Tam Hưng.

- Giải Bóng đá xã Quảng Thanh: Tổ chức từ ngày mồng 02-06 Tết, tại Sân vận động xã Quảng Thanh.

- Giải Bóng đá xã Phục Lễ: Tổ chức từ ngày mồng 02-06 Tết, tại Sân bóng đá xã Phục Lễ.

- Giải Bóng đá thị trấn Minh Đức: Tổ chức từ ngày mồng 02-07 Tết, tại Sân Vận động thị trấn Minh Đức.

- Giải Bóng đá các làng văn hóa xã Phù Ninh: Tổ chức từ ngày mồng 02 đến ngày mồng 06 Tết, tại trung tâm cá Làng văn hóa xã Phù Ninh.

- Giải Bóng đá các làng văn hóa xã Kỳ Sơn: Tổ chức từ ngày mồng 02-04 Tết, tại sân vận động làng Hạ Côi, xã Kỳ Sơn.

- Giao hữu bóng đá xã Thiên Hương: Tổ chức từ ngày mồng 03 đến ngày mồng 04 Tết, tại Sân bóng thôn 10 (làng Trịnh Xá, xã Thiên Hương).

- Giải Bóng đá xã Gia Đức: Tổ chức vào ngày mồng 05 Tết, tại Sân Vận động xã Gia Đức.

- Giải Bóng đá xã Gia Minh: Tổ chức từ ngày mồng 09 đến ngày 11 Tết, tại Sân vận động xã Gia Minh;

- Giải Bóng đá xã Kiền Bái (dự kiến): Tổ chức tại Sân vận động xã Kiền Bái.

b) Môn Cầu lông

- Giao hữu Cầu lông xã Minh Tân: Tổ chức từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 03 Tết, tại Nhà văn hóa xã Minh Tân.

- Giải Cầu lông xã Dương Quan: Tổ chức từ ngày mồng 01-05 Tết, tại Nhà thi đấu Đầu Cầu, xã Dương Quan.

- Giải Cầu lông xã An Sơn: Tổ chức từ ngày mồng 02-03 Tết, tại Nhà thi đấu CLB Cầu lông xã An Sơn.

- Giải Cầu lông xã Phục Lễ: Tổ chức từ ngày mồng 02-06 Tết, tại Sân cầu lông Nguyễn Đình Chiểu, xã Phục Lễ.

- Giải Cầu lông các CLB xã Thủy Đường: Tổ chức từ ngày mồng 02-03 Tết, tại sân Hoa Phượng, Thôn Bấc 1, xã Thủy Đường.

- Giải Cầu lông xã Lâm Động: Tổ chức từ ngày mồng 02-06 Tết, tại Nhà văn hóa thôn, xã Lâm Động.

- Giải Cầu lông làng Bính Động, xã Hoa Động: Tổ chức từ ngày mồng 02-04 Tết, tại Nhà thi đấu làng Bính Động, xã Hoa Động.

- Giải Cầu lông xã Tam Hưng: Tổ chức từ ngày mồng 02 đến ngày mồng 05 Tết, tại sân cầu lông UBND xã Tam Hưng.

- Giải Cầu lông các làng văn hóa xã Phù Ninh: Tổ chức từ ngày mồng 02 đến ngày mồng 06 Tết, tại trung tâm cá Làng văn hóa xã Phù Ninh.

- Giải Cầu lông xã Phả Lễ: Tổ chức từ ngày mồng 02 đến ngày mồng 05 Tết, tại thi đấu xã Phả Lễ.

- Giải Cầu lông mừng Đảng, đón Xuân xã Lưu Kiếm: Tổ chức ngày 02 Tết tại sân trung tâm xã Lưu Kiếm.

- Giải Cầu lông xã Lập Lễ: Tổ chức từ ngày mồng 04-05 Tết, tại sân cầu lông xã Lập Lễ.

c) Môn Bóng chuyền

- Giải Bóng chuyền các làng văn hóa xã Phù Ninh: Tổ chức từ ngày mồng 02 đến ngày mồng 06 Tết, tại trung tâm cá Làng văn hóa xã Phù Ninh.

- Giải Bóng chuyền xã Lập Lễ: Tổ chức từ ngày mồng 03-04 Tết, tại sân vận động trung tâm xã Lập Lễ.

- Giải Bóng chuyền xã Gia Đức: Tổ chức ngày mùng 03 Tết, tại Sân Nhà văn hóa xã Gia Đức.

- Giải Bóng chuyền giao lưu các CLB xã Thủy Đường: Tổ chức ngày mồng 03 Tết, tại sân CLB bóng chuyền Thống Nhất, thôn Bấc 1, xã Thủy Đường.

- Giải Bóng chuyền các làng văn hóa xã Kỳ Sơn: Tổ chức từ ngày mồng 04-05 Tết, tại sân đình làng Niêm Nội, xã Kỳ Sơn.

- Giải Bóng chuyền lễ hội xuân thôn – khu dân cư xã Kỳ Sơn: Tổ chức từ ngày mồng 06-08 Tết, tại sân chùa làng Niêm Ngoại, xã Kỳ Sơn.

- Giải Bóng chuyền thị trấn Minh Đức: Tổ chức ngày mùng 07 Tết, tại Sân Vận động thị trấn Minh Đức.

d) Môn Bóng bàn

- Giao hữu Bóng bàn xã Minh Tân: Tổ chức từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 03 Tết, tại Nhà văn hóa xã Minh Tân.

- Giải Bóng bàn xã Lâm Động: Tổ chức từ ngày mồng 02-06 Tết, tại đình Hòa Lạc, xã Lâm Động.

- Giải Bóng bàn xã Phục Lễ: Tổ chức từ ngày mồng 02-06 Tết, tại Sân UBND xã Phục Lễ.

đ) Môn Kéo co

- Giải Kéo co xã Dương Quan: Tổ chức vào ngày mồng 04 Tết, tại Sân vận động xã Dương Quan.

- Giải Kéo co xã Đông Sơn: Tổ chức vào chiều ngày mồng 01 Tết, tại Sân vận động xã Đông Sơn.

- Giải Kéo co xã Tam Hưng: Tổ chức vào ngày mồng 05 Tết, tại Sân vận động làng Do Nghi, xã Tam Hưng.

e) Môn Cờ tướng

- Giải Cờ tướng xã An Lư: Tổ chức từ ngày mồng 01-05 Tết, tại sân vận động xã An Lư.

- Giải Cờ tướng xã Quảng Thanh: Tổ chức từ ngày mồng 02-04 Tết, tại sân UBND xã Quảng Thanh.

- Giải Cờ tướng xã Phục Lễ: Tổ chức từ ngày mồng 02-06 Tết, tại Sân UBND xã Phục Lễ.

- Giải Cờ tướng xã Kiền Bái: Tại sân Hội trường UBND xã Kiền Bái.

g) Môn Vật

- Giải Vật xã Lập Lễ: Tổ chức từ ngày mồng 01-05 Tết, tại sân vận động trung tâm xã Lập Lễ.

- Giải vật thôn Trại, xã Trung Hà: Tổ chức sau ngày mồng 09 Tết, tại sân trung tâm xã Trung Hà.

Phòng VH&TT TH

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân 2016 được tổ chức trên địa bàn huyện Thủy Nguyên(06/02/2016 - 22:17)
Các hoạt động, giải thi đấu thể thao mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân 2016 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên(05/02/2016 - 22:16)
Các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian trong các lễ hội huyện Thủy Nguyên năm Bính Thân 2016(04/02/2016 - 22:15)
Công tác chuẩn bị Hội thi Hát đúm huyện Thủy Nguyên lần thứ III - Năm 2015(30/01/2015 - 21:01)
Thông báo chiêu sinh các lớp năng khiếu nghệ thuật năm 2014(17/04/2014 - 09:39)
Thể lệ cuộc thi tìm hiểu, sưu tầm văn hóa dân gian huyện Thủy Nguyên(11/04/2014 - 16:25)
Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 26/12/2013 của UBND huyện về việc tổ chức kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Giáp Ngọ - 2014(08/01/2014 - 14:39)
Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014(08/01/2014 - 14:37)
Hướng dẫn số 05/HD-VH&TT ngày 19/12/2013 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện về công tác tổ chức lễ hội năm 2014(24/12/2013 - 16:29)
Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể thao đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(20/12/2013 - 14:41)
Công văn số 1092/UBND-VH&TT ngày 07/11/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên về việc kiểm tra xét công nhận, công nhận lại danh hiệu Làng, Tổ dân phố Văn hóa(07/11/2013 - 10:03)
Công văn số 975/UBND-VH&TT ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, trùng tu, tôn tạo, bảo quản, phục hồi công trình tôn giáo tín ngưỡng(10/10/2013 - 10:16)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang: