Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 91452
Khách trực tuyến : 974
Thành viên trực tuyến : 2
 
Danh sách Đài truyền thanh không dây trên địa bàn huyện
24/03/2011 - 09:56

Danh sách Đài truyền thanh không dây trên địa bàn huyện
 
STT Đơn vị Số Giấy phép
1 Mỹ Đồng 100843
2 Minh Tân 100844
3 Lập Lễ 100854
4 Thủy Sơn 100845
5 Dương Quan 100846
6 Tam Hưng 100847
7 Hòa Bình 100848
8 Ngũ Lão 100849
9 Liên Khê 100850
10 Gia Minh 100851
11 Thủy Đường 100852
12 Lưu Kiếm 100853
13 Phục Lễ  100856
14 Thiên Hương 101321


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào