Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 79382
Khách trực tuyến : 1965
Thành viên trực tuyến : 7
 
HĐND phường Hải Thành khai mạc kỳ họp thứ 8 khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
20/06/2019 - 16:45

HĐND phường Hải Thành khai mạc kỳ họp thứ 8 khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021)


Ngày 20/6/2019, HĐND phường Hải Thành tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Dự lễ khai mạc có các đại biểu: đ/c Nguyễn Minh Phương – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đ/c Lê Lương – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, đại biểu HĐND quận ứng cử tại phường; đ/c Bùi Trọng Toàn - Ủy viên BTV, Trưởng ban Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận; đại biểu HĐND quận ứng cử tại phường; lãnh đạo Đảng ủy – UBND phường, đại biểu HĐND phường.

Phiên họp buổi sáng kỳ họp thứ 8 HĐND phường nghe các báo cáo: Kết quả thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; quyết toán ngân sách phường năm 2018; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của TTHĐND; thông báo của UBMTTQ Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường; kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND phường; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa V. HĐND phường nghe các tờ trình: Đề nghị quyết định phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2018; Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND phường.Đ/c Nguyễn Văn Lực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khai mạc kỳ họp
Các đồng chí đại biểu dự Kỳ họp

Sáu tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế của phường được duy trì ổn định và có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước: Kinh doanh dịch vụ tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2018; thu hoa lợi công sản đạt 103,4% kế hoạch và tăng 47% so với cùng kỳ năm 2018 thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 84,5% so với chỉ tiêu quận giao; sản lượng khai thác thủy sản tăng 5,3% , sản lượng chế biến thủy sản tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2018. Phối hợp với Chi cục thuế triển khai thực hiện việc thu thuế giá trị gia tăng, thu phí môn bài và thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn phường. Công tác quản lý đất đai, môi trường, TTXD đạt hiệu quả, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Lĩnh vực VH - XH trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các khối trường giữ vững quy mô, chất lượng giáo dục ở các bậc học, không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy góp phần tích cực vào công tác giáo dục - đào tạo của địa phương. Công tác chính sách xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được chú trọng. Tình hình ANCT, TTATXH ổn định, không có điểm nóng, hoàn thành công tác tuyển chọn và giao quân năm 2019. Vai trò trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ của cán bộ, công chức từ phường tới các tổ dân phố được nâng cao và đổi mới rõ nét. Thực hiện rà soát điều chỉnh Đề án sáp nhập tổ dân phố và xin ý kiến nhân dân về thực hiện đề án theo chỉ đạo của UBND quận. Phối hợp chặt chẽ với TTHĐND, UBMTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể chính trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hoạt động của TTHĐND, các Ban HĐND phường 6 tháng đầu năm 2019 đảm bảo thực hiện theo đúng chương trình công tác và kế hoạch đề ra. Giám sát các cơ quan, ban ngành xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND phường; xây dựng Chương trình công tác, kế hoạch giám sát năm 2019 của TTHĐND, các Ban HĐND phường. Công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND phường được quan tâm thực hiện theo đúng quy định; hoạt động giám sát đã có những chuyển biến tích cực, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và bám sát vào Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND phường. Công tác phối hợp giữa TTHĐND với UBND và Ban TT UBMTTQ Việt Nam phường được duy trì, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác của HĐND; thường xuyên giữ mối quan hệ và hướng dẫn hoạt động với các nhóm đại biểu HĐND phường. Công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tố chức, đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên và từng bước có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương 6 tháng đầu năm 2019.

Buổi chiều cùng ngày, HĐND phường tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường; lãnh đạo UBND phường và các thành viên UBND phường báo cáo giải trình các kiến nghị của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp thứ 8 và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND phường tại kỳ họp. HĐND phường tiếp tục nghe các báo cáo và biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết./.

                   Quốc Vũ


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận Dương Kinh sau Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV(31/07/2019 - 17:45)
Thường trực HĐND quận Dương Kinh tổ chức giao ban với TTHĐND các phường và họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2019(26/07/2019 - 11:14)
Thường trực HĐND quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị liên tịch đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND quận khóa II(22/07/2019 - 11:09)
Đại biểu HĐND quận Dương Kinh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9 HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021(15/07/2019 - 15:17)
Kỳ họp thứ 9 HĐND quận Dương Kinh khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Ngày làm việc thứ hai)(05/07/2019 - 14:42)
Khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND quận Dương Kinh khóa II (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(04/07/2019 - 16:51)
Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Đa Phúc khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(01/07/2019 - 11:23)
Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Tân Thành khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(25/06/2019 - 17:06)
Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Hòa Nghĩa khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(25/06/2019 - 16:58)
HĐND phường Anh Dũng khai mạc kỳ họp thứ 8 khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(24/06/2019 - 16:55)
Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Hưng Đạo khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(21/06/2019 - 13:27)
HĐND phường Hải Thành khai mạc kỳ họp thứ 8 khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(20/06/2019 - 16:45)
Chuyển trang    
Trang số:  1/10
Số bản ghi trên trang:


Tin mới
Quận Dương Kinh tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ hè năm 2019
Quận Dương Kinh tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
UBND phường Hải Thành tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện mô hình “Địa bàn trắng về ma túy” giai đoạn 2 và xây dựng mô hình “Giáo dục, hướng thiện người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng”
Quận ủy Dương Kinh tổ chức Hội nghị công bố công tác cán bộ Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận
UBND quận Dương Kinh thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Anh Dũng, Hưng Đạo
Quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
Quận Dương Kinh tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 8 năm 2019
Hội LHPN phường Hưng Đạo tổ chức Hội nghị ra mắt “Tuyến đường phụ nữ tự quản kiểu mẫu Xanh – Sạch – Đẹp”
Hội Chữ thập đỏ quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tập huấn sơ cấp cứu tải thương năm 2019
Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền (suy yếu từ cơn bão số 3)
Quận ủy Dương Kinh tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019
Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 3)
Đồng chí Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 3 tại quận Dương Kinh
Quận Dương Kinh tổ chức họp triển khai công tác phòng chống cơn bão số 3
Quận ủy Dương Kinh tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ Chi bộ Khối cơ quan Dân vận