Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 79367
Khách trực tuyến : 6607
Thành viên trực tuyến : 12
 
HĐND phường Anh Dũng khai mạc kỳ họp thứ 8 khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
24/06/2019 - 16:55

HĐND phường Anh Dũng khai mạc kỳ họp thứ 8 khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)


Sáng ngày 24/6/2019, HĐND phường Anh Dũng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Dự lễ khai mạc có các đồng chí TTHĐND quận; lãnh đạo các ban HĐND quận; các đại biểu HĐND quận ứng cử tại phường; đại biểu HĐND phường.

Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Anh Dũng khóa XIX tiến hành các nội dung, nghe: Báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP – AN; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Tờ trình về ban hành Nghị quyết nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT – XH, QP – AN 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo quyết toán ngân sách phường năm 2018. Tờ trình về phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2018. Báo cáo của TTHĐND phường về thực hiện nhiệm vụ công tác của TTHĐND phường 6 thán đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND phường khóa XIX. Tờ trình về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND phường. Thông báo của MTTQ Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai, TTXD, trật tự đường hè và môi trường 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo về tình hình ANCT, TTATXH 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp thứ 8 HĐND phường. Báo cáo thẩm tra của Ban KT – XH, Ban Pháp chế HĐND phường trình tại kỳ họp. Kỳ họp dành thời gian để thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường và thực hiện các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND phường; tiến hành biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm, KT-XH phường đã đạt được những kết quả tích cực; cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường cơ bản đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, xây dựng, đô thị được tăng cường và thực hiện có hiệu quả; công tác cấp quyền sử dụng đất ở cho nhân dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Lĩnh vực VH-XH được triển khai toàn diện, đầy đủ; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội trong dịp lễ, tết; công tác y tế dự phòng thường xuyên được quan tâm, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, VSATTP; tích cực tuyên truyền thực hiện chính sách về DS-KHHGĐ; chất lượng công tác giáo dục, đào tạo ngày được nâng cao, hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch của ngành giáo dục, cở sở vật chất tiếp tục được quan tâm đầu tư. Công tác QPAN được tăng cường, đảm bảo ổn định ANCT, TTATXH; thực hiện tốt công tác giao quân nhập ngũ đợt 1 năm 2019; hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự địa phương theo kế hoạch. Công tác CCHC thường xuyên được quan tâm chỉ đạo; duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ; quán triệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi kết thúc các dịp nghỉ lễ, tết; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về CBCC và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý giải quyết, hòa giải tốt các đơn thư tranh chấp dân sự theo thẩm quyền.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 TTHĐND phường tích cực thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình theo quy định, nhất là công tác chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp của HĐND, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND; tổ chức các hoạt động giám sát, phân công, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND; Phối hợp chặt chẽ cùng UBND - UBMTTQ phường tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân; tiếp dân định kỳ hàng tháng; đôn đốc chuẩn bị các văn bản, báo cáo trình kỳ họp; nghiên cứu từng bước nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND. Hoạt động của Thường trực HĐND phường luôn luôn gắn liền với hoạt động của cấp uỷ, và phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ phường, các đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đóng góp tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm ANQP ở địa phương 6 tháng đầu năm 2019./.

          Quốc Vũ


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận Dương Kinh sau Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV(31/07/2019 - 17:45)
Thường trực HĐND quận Dương Kinh tổ chức giao ban với TTHĐND các phường và họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2019(26/07/2019 - 11:14)
Thường trực HĐND quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị liên tịch đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND quận khóa II(22/07/2019 - 11:09)
Đại biểu HĐND quận Dương Kinh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9 HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021(15/07/2019 - 15:17)
Kỳ họp thứ 9 HĐND quận Dương Kinh khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Ngày làm việc thứ hai)(05/07/2019 - 14:42)
Khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND quận Dương Kinh khóa II (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(04/07/2019 - 16:51)
Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Đa Phúc khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(01/07/2019 - 11:23)
Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Tân Thành khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(25/06/2019 - 17:06)
Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Hòa Nghĩa khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(25/06/2019 - 16:58)
HĐND phường Anh Dũng khai mạc kỳ họp thứ 8 khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(24/06/2019 - 16:55)
Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Hưng Đạo khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(21/06/2019 - 13:27)
HĐND phường Hải Thành khai mạc kỳ họp thứ 8 khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(20/06/2019 - 16:45)
Chuyển trang    
Trang số:  1/10
Số bản ghi trên trang:


Tin mới
Quận Dương Kinh tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ hè năm 2019
Quận Dương Kinh tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
UBND phường Hải Thành tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện mô hình “Địa bàn trắng về ma túy” giai đoạn 2 và xây dựng mô hình “Giáo dục, hướng thiện người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng”
Quận ủy Dương Kinh tổ chức Hội nghị công bố công tác cán bộ Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận
UBND quận Dương Kinh thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Anh Dũng, Hưng Đạo
Quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
Quận Dương Kinh tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 8 năm 2019
Hội LHPN phường Hưng Đạo tổ chức Hội nghị ra mắt “Tuyến đường phụ nữ tự quản kiểu mẫu Xanh – Sạch – Đẹp”
Hội Chữ thập đỏ quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tập huấn sơ cấp cứu tải thương năm 2019
Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền (suy yếu từ cơn bão số 3)
Quận ủy Dương Kinh tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019
Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 3)
Đồng chí Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 3 tại quận Dương Kinh
Quận Dương Kinh tổ chức họp triển khai công tác phòng chống cơn bão số 3
Quận ủy Dương Kinh tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ Chi bộ Khối cơ quan Dân vận