Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 82084
Khách trực tuyến : 8639
Thành viên trực tuyến : 22
 
Thường trực HĐND quận Dương Kinh tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
09/10/2019 - 16:48

Thường trực HĐND quận Dương Kinh tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

 

TTHĐND quận tổ chức tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đ/c Nguyễn Minh Phương - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị; cùng dự có các đ/c Phó chủ tịch HĐND, UBND, Trưởng ban, Phó trưởng các Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các phường.


Đ/c Nguyễn Minh Phương - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị


9 tháng năm 2019, HĐND quận đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đề ra. Kỳ họp thứ 9 HĐND quận được tiến hành trong 02 ngày 04,05/7/2019 và đã thông qua 06 Nghị quyết; sau kỳ họp, TTHĐND quận đã khẩn trương chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành các Nghị quyết HĐND quận; phổ biến, đăng tải toàn văn các Nghị quyết của HĐND quận trên cổng thông tin điện tử quận; kịp thời ban hành Thông báo kết quả kỳ họp. Phối hợp với Ban TTUBMTTQVN quận tổ chức cho đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử để báo cáo kết quả kỳ họp, thông báo nội dung các Nghị quyết HĐND quận đã ban hành; đồng thời đôn đốc, theo dõi, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các Nghị quyết HĐND quận. Phối hợp, tổ chức cho đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa IV; tổ chức 02 đợt tiếp xúc cử tri tại 06 điểm trên địa bàn quận với hơn 800 cử tri tham gia. Hoạt động giám sát đã bám sát Luật và Nghị quyết HĐND quận, có nhiều đổi mới tích cực, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao, có trọng tâm, trọng điểm và thực chất hơn; phương thức giám sát linh hoạt, kết hợp giám sát trực tiếp với giám sát qua báo cáo. 9 tháng, TTHĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND quận đã tổ chức 19 cuộc giám sát tại các cơ quan, đơn vị (giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị 14 cuộc; giám sát thông qua hình thức xem xét báo cáo tại phiên họp thường kỳ TTHĐND quận 05 cuộc). TTHĐND quận thực hiện duy trì công tác tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng; đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND quận tổ chức tiếp công dân hằng tháng tại đơn vị bầu cử; tiếp nhận 04 đơn thư kiến nghị của công dân (trong đó 02 đơn cùng nội dung) gửi đến, nội dung các đơn liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai, đã phân loại, xem xét chuyển đơn đến UBND quận để xem xét giải quyết, trả lời cho công dân. Công tác phối hợp giữa TTHĐND quận với UBND quận, Ban TTUBMTTQ quận và các cơ quan chuyên môn được duy trì, kịp thời. Giữa hai kỳ họp, TTHĐND quận đã xem xét và có ý kiến cụ thể bằng văn bản về: Phương án sử dụng kinh phí từ nguồn tăng thu năm 2018; đính chính số liệu tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; danh mục thực hiện cải cách hành chính tại phường Hưng Đạo, Hòa Nghĩa, Anh Dũng và tại bộ phận “Một cửa” UBND quận; đầu tư xây dựng nhà vệ sinh Trung tâm GDNN - GDTX quận; cấp kinh phí thanh toán, quyết toán sửa chữa, nâng cấp công trình phụ trợ trường Tiểu học Hưng Đạo; điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư công trình: Sửa chữa mặt đường Phúc Lộc, phường Hưng Đạo và duy tu mặt đường qua tổ dân phố số 2,4 phường Đa Phúc; bổ sung công trình cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng UBND phường Hòa Nghĩa. Duy trì tổ chức phiên họp thường kỳ hàng tháng của TTHĐND quận; tổ chức các Hội nghị giao ban hàng quý ; tổ chức lớp tập huấn hoạt động của HĐND quận, phường năm 2019; tổ chức Lễ ký kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, UBMTTQVN quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 (sửa đổi, bổ sung).

3 tháng cuối năm 2019, HĐND quận tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: (1) Phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN quận tập trung thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 8, 9 HĐND quận khóa II. (2) Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình giám sát năm 2019 (3) Tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị các nội dung và tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, hiệu quả. (4) Phối hợp với Ban TTUBMTTQVN quận nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận, tăng cường các hình thức tiếp xúc cử tri; theo dõi, đôn đốc, giám sát kịp thời, hiệu quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. (5) Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ của TTHĐND, các đại biểu HĐND quận theo quy định của pháp luật. (6) Tổ chức giao ban định kỳ giữa TTHĐND quận với các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND quận, Đoàn Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân quận, HĐND các phường. (7) Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp của TTHĐND, UBND và UBMTTQVN quận nhiệm kỳ 2016 – 2021. (8) Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND quận bảo đảm tham mưu, tổng hợp, tổ chức phục vụ có hiệu quả mọi hoạt động của HĐND quận. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, trao đổi thông tin định kỳ và đột xuất giữa TTHĐND quận với các cơ quan liên quan và HĐND các phường. (9) Xây dựng nội dung, chương trình công tác năm 2020 của TTHĐND, các Ban HĐND quận. Tổ chức lấy ý kiến tham gia của các Ban HĐND quận và các Tổ đại biểu HĐND quận về Chương trình giám sát năm 2020./.

                             Quốc Vũ


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tổ đại biểu HĐND thành phố số 5 tiếp xúc cử tri tại quận Dương Kinh chuẩn bị kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (05/11/2019 - 17:06)
Thường trực HĐND quận Dương Kinh tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019(09/10/2019 - 16:48)
Thường trực HĐND quận Dương Kinh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019(31/08/2019 - 10:40)
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận Dương Kinh sau Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV(31/07/2019 - 17:45)
Thường trực HĐND quận Dương Kinh tổ chức giao ban với TTHĐND các phường và họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2019(26/07/2019 - 11:14)
Thường trực HĐND quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị liên tịch đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND quận khóa II(22/07/2019 - 11:09)
Đại biểu HĐND quận Dương Kinh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9 HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021(15/07/2019 - 15:17)
Kỳ họp thứ 9 HĐND quận Dương Kinh khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Ngày làm việc thứ hai)(05/07/2019 - 14:42)
Khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND quận Dương Kinh khóa II (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(04/07/2019 - 16:51)
Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Đa Phúc khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(01/07/2019 - 11:23)
Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Tân Thành khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(25/06/2019 - 17:06)
Kỳ họp thứ 8 HĐND phường Hòa Nghĩa khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(25/06/2019 - 16:58)
Chuyển trang    
Trang số:  1/10
Số bản ghi trên trang:


Tin mới
Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) tại các tổ dân phố phường Hưng Đạo
Quận Dương Kinh tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
Ủy ban MTTQ VIệt Nam quận Dương Kinh tổ chức Lễ khánh thành nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo phường Hưng Đạo
Quận Dương Kinh tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
Tổ đại biểu HĐND thành phố số 5 tiếp xúc cử tri tại quận Dương Kinh chuẩn bị kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội (05/11/2009 – 05/11/2019)
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội (05/11/2009 – 05/11/2019)
UBND quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận
UBND quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận
Quận Dương Kinh tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 11 năm 2019
Quận Dương Kinh tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 11 năm 2019
Tổ dân phố Phú Hải 2 và 3 - phường Anh Dũng tổ chức điểm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019)
UBND quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2019
Quận ủy Dương Kinh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy
Ban Thường vụ Quận ủy Dương Kinh sơ kết nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019