Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 84210
Khách trực tuyến : 4762
Thành viên trực tuyến : 2
 
Thường trực HĐND quận Dương Kinh tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
09/10/2019 - 16:48

Thường trực HĐND quận Dương Kinh tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

 

TTHĐND quận tổ chức tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đ/c Nguyễn Minh Phương - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị; cùng dự có các đ/c Phó chủ tịch HĐND, UBND, Trưởng ban, Phó trưởng các Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các phường.


Đ/c Nguyễn Minh Phương - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị


9 tháng năm 2019, HĐND quận đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đề ra. Kỳ họp thứ 9 HĐND quận được tiến hành trong 02 ngày 04,05/7/2019 và đã thông qua 06 Nghị quyết; sau kỳ họp, TTHĐND quận đã khẩn trương chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành các Nghị quyết HĐND quận; phổ biến, đăng tải toàn văn các Nghị quyết của HĐND quận trên cổng thông tin điện tử quận; kịp thời ban hành Thông báo kết quả kỳ họp. Phối hợp với Ban TTUBMTTQVN quận tổ chức cho đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử để báo cáo kết quả kỳ họp, thông báo nội dung các Nghị quyết HĐND quận đã ban hành; đồng thời đôn đốc, theo dõi, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các Nghị quyết HĐND quận. Phối hợp, tổ chức cho đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa IV; tổ chức 02 đợt tiếp xúc cử tri tại 06 điểm trên địa bàn quận với hơn 800 cử tri tham gia. Hoạt động giám sát đã bám sát Luật và Nghị quyết HĐND quận, có nhiều đổi mới tích cực, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao, có trọng tâm, trọng điểm và thực chất hơn; phương thức giám sát linh hoạt, kết hợp giám sát trực tiếp với giám sát qua báo cáo. 9 tháng, TTHĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND quận đã tổ chức 19 cuộc giám sát tại các cơ quan, đơn vị (giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị 14 cuộc; giám sát thông qua hình thức xem xét báo cáo tại phiên họp thường kỳ TTHĐND quận 05 cuộc). TTHĐND quận thực hiện duy trì công tác tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng; đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND quận tổ chức tiếp công dân hằng tháng tại đơn vị bầu cử; tiếp nhận 04 đơn thư kiến nghị của công dân (trong đó 02 đơn cùng nội dung) gửi đến, nội dung các đơn liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai, đã phân loại, xem xét chuyển đơn đến UBND quận để xem xét giải quyết, trả lời cho công dân. Công tác phối hợp giữa TTHĐND quận với UBND quận, Ban TTUBMTTQ quận và các cơ quan chuyên môn được duy trì, kịp thời. Giữa hai kỳ họp, TTHĐND quận đã xem xét và có ý kiến cụ thể bằng văn bản về: Phương án sử dụng kinh phí từ nguồn tăng thu năm 2018; đính chính số liệu tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; danh mục thực hiện cải cách hành chính tại phường Hưng Đạo, Hòa Nghĩa, Anh Dũng và tại bộ phận “Một cửa” UBND quận; đầu tư xây dựng nhà vệ sinh Trung tâm GDNN - GDTX quận; cấp kinh phí thanh toán, quyết toán sửa chữa, nâng cấp công trình phụ trợ trường Tiểu học Hưng Đạo; điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư công trình: Sửa chữa mặt đường Phúc Lộc, phường Hưng Đạo và duy tu mặt đường qua tổ dân phố số 2,4 phường Đa Phúc; bổ sung công trình cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng UBND phường Hòa Nghĩa. Duy trì tổ chức phiên họp thường kỳ hàng tháng của TTHĐND quận; tổ chức các Hội nghị giao ban hàng quý ; tổ chức lớp tập huấn hoạt động của HĐND quận, phường năm 2019; tổ chức Lễ ký kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, UBMTTQVN quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 (sửa đổi, bổ sung).

3 tháng cuối năm 2019, HĐND quận tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: (1) Phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN quận tập trung thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 8, 9 HĐND quận khóa II. (2) Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình giám sát năm 2019 (3) Tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị các nội dung và tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, hiệu quả. (4) Phối hợp với Ban TTUBMTTQVN quận nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận, tăng cường các hình thức tiếp xúc cử tri; theo dõi, đôn đốc, giám sát kịp thời, hiệu quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. (5) Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ của TTHĐND, các đại biểu HĐND quận theo quy định của pháp luật. (6) Tổ chức giao ban định kỳ giữa TTHĐND quận với các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND quận, Đoàn Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân quận, HĐND các phường. (7) Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp của TTHĐND, UBND và UBMTTQVN quận nhiệm kỳ 2016 – 2021. (8) Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND quận bảo đảm tham mưu, tổng hợp, tổ chức phục vụ có hiệu quả mọi hoạt động của HĐND quận. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, trao đổi thông tin định kỳ và đột xuất giữa TTHĐND quận với các cơ quan liên quan và HĐND các phường. (9) Xây dựng nội dung, chương trình công tác năm 2020 của TTHĐND, các Ban HĐND quận. Tổ chức lấy ý kiến tham gia của các Ban HĐND quận và các Tổ đại biểu HĐND quận về Chương trình giám sát năm 2020./.

                             Quốc Vũ


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Đại biểu HĐND quận Dương Kinh tiếp xúc cử tri thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021(08/01/2020 - 11:27)
Kỳ họp thứ 9 HĐND phường Tân Thành khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(31/12/2019 - 17:59)
Kỳ họp thứ 9 HĐND phường Đa Phúc khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(31/12/2019 - 17:50)
HĐND phường Anh Dũng khai mạc kỳ họp thứ 9 khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(31/12/2019 - 11:51)
HĐND phường Hải Thành khai mạc kỳ họp thứ 8 khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(31/12/2019 - 11:07)
Kỳ họp thứ 9 HĐND phường Hòa Nghĩa khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(27/12/2019 - 17:46)
Kỳ họp thứ 9 HĐND phường Hưng Đạo khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(27/12/2019 - 17:42)
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận Dương Kinh thông báo kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021(25/12/2019 - 17:36)
Kỳ họp thứ 10 HĐND quận Dương Kinh khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Ngày làm việc thứ hai)(21/12/2019 - 15:46)
Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND quận Dương Kinh khóa II (nhiệm kỳ 2016 - 2021)(20/12/2019 - 17:38)
Thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 10 Hôi đồng nhân dân quận Dương Kinh khóa II (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)(29/11/2019 - 11:35)
Đại biểu HĐND quận Dương Kinh tiếp xúc cử tri các phường chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021(15/11/2019 - 09:02)
Chuyển trang    
Trang số:  1/11
Số bản ghi trên trang:


Tin mới
Ủy ban MTTQ quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019
Phường Hòa Nghĩa - quận Dương Kinh tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và biểu dương tổ chức cơ sở Đảng năm 2019
Liên đoàn lao động quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ, ký kết giao ước thi đua năm 2020
Công an quận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2019
Hội nhà báo Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Quỹ Thiện Tâm tập đoàn Vingroup tặng quà Tết năm 2020 cho các hộ nghèo quận Dương Kinh
Quận ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam quận Dương Kinh trao quà Tết năm 2020 cho hộ nghèo
UBND quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019, giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Hội Nông dân quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019
Hội Chữ thập đỏ quận Dương Kinh phối hợp với Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Tập đoàn Đỉnh Vàng trao quà Tết cho hộ cận nghèo
Đại biểu HĐND quận Dương Kinh tiếp xúc cử tri thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Quận Dương Kinh tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 01 năm 2020
Quận Dương Kinh phối hợp với Công ty Vicem Hải Phòng trao quà Tết cho hộ cận nghèo
Liên đoàn Lao động quận Dương Kinh tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên; công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH sản xuất bao bì Chou Qin
Danh sách ủng hộ xây dựng bệnh xá đảo Sinh Tồn – quần đảo Trường Sa năm 2019 (Tính đến ngày 03/01/2020)
Kỳ họp thứ 9 HĐND phường Tân Thành khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021)