Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 84365
Khách trực tuyến : 2881
Thành viên trực tuyến : 0
 
Thông báo về việc phân công công tác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận và ủy viên UBND quận Dương Kinh
03/12/2019 - 16:51

Thông báo về việc phân công công tác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận và ủy viên UBND quận Dương Kinh

                

          I. Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch UBND quận và các Phó Chủ tịch UBND quận:

          1. Đồng chí Lê Lương - Chủ tịch UBND quận:

          a) Lãnh đạo, điều hành chung công tác của UBND quận, trực tiếp chỉ đạo các công tác trọng tâm, quan trọng của quận.

          b) Trực tiếp phụ trách lĩnh vực khối nội chính, tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cán bộ theo phân cấp; tài chính, quản lý và điều hành ngân sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư, quy hoạch đất đai, quy hoạch đô thị; quản lý đầu tư, xây dựng thuộc quận và các dự án đầu tư của doanh nghiệp được thành phố giao trên địa bàn quận; công tác thanh tra, quốc phòng - an ninh, phòng chổng tham nhũng; công tác đối ngoại và kinh tế đối ngoại; công tác giải phóng mặt bằng, công tác đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trọng điểm trên địa bàn quận.

          c) Là Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo sau:

          - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng;

          - Chủ tịch Hội đồng lương;

          - Chủ tịch Hội đồng kỷ luật;

          - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự;

          - Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính;

          - Trưởng Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách;

          - Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử;

          - Trưởng Ban Biên tập trang thông tin điện tử;

          - Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự;

          - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng;

          - Trưởng Ban an toàn giao thông;

          - Trưởng Ban phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn;

          Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng khác theo quy định của pháp luật, thành phố và chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy.

         d) Thay mặt UBND quận ký các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hành chính của UBND quận đề xuất, trình HĐND, UBND thành phố, các Sở, Ban, Ngành thành phố, các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận theo quy định của pháp luật;

          - Ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Chủ tịch.

         đ) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Văn phòng HĐND&UBND quận, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng quận.

          e) Thay mặt UBND quận giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND quận với Thường trực HĐND, Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các Tổ chức Đoàn thể chính trị quận.

         

          2. Đồng chí Đào Hữu Cường - Phó Chủ tịch UBND quận:

          a) Trực tiếp phụ trách:

          - Lĩnh vực kinh tế: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, kinh tế tập thể; khoa học và công nghệ; thống kê; điện lực; thuế; kho bạc; ngân hàng; quản lý thị trường; phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

          - Lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường; quản lý đô thị: Cơ sở hạ tầng, trật tự xây dựng, công tác giải phóng mặt bàng các dự án trên địa bàn.

          b) Chủ tịch Hội đồng, Trưởng, Phó trưởng các Ban chỉ đạo sau:

          - Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Công nghệ;

          - Chủ tịch Hội đồng xử lý hàng hóa;

          - Chủ tịch Hội đồng đấu giá tài sản;

          - Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ trách;

          - Trưởng Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp;

          - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách;

          - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở động vật;

          - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy;

          - Phó trưởng Ban phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn;

          - Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông quận;

          - Là người phát ngôn của UBND quận.

          Trưởng các Ban Chỉ đạo khác thuộc lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Chủ tịch UBND quận.

          c) Giúp Chủ tịch chỉ đạo, đôn đốc giải quyết đon thu khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

          d) Ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cam kết bảo vệ môi trường theo ủy quyền của Chủ tịch UBND quận; đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, hợp tác xã, cấp phép xây dụng và ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phụ trách;

         e) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: UBND phường Hòa Nghĩa; phòng Kinh tế, phòng Quản lý đô thị; phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, phối hợp chỉ đạo Chi cục Thuế; Kho bạc Nhà nước quận; Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Dương Kinh; Điện lực; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Đội Quản lý thị trường số 01; Hạt quản lý đê điều; Trạm khai thác các công trình thủy lợi; Trạm khuyến nông liên quận; Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật; Trạm Chăn nuôi và thú y quận; phối hợp chỉ đạo Đồn Biên phòng Đoàn Xá.

          f) Thay mặt UBND quận giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND quận với Thường trực HĐND.

          g) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND quận.

  Phân công đồng chí là Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận để chỉ đạo giải quyết các công việc theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận khi Chủ tịch UBND quận đi vắng.


  3. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch UBND quận:

          a. Trực tiếp phụ trách:

          Lĩnh vực văn hóa - xã hội: văn hóa - thông tin, thể dục – thể thao; giáo dục - đào tạo; y tế; phòng chống dịch bệnh ở người; dân số, kế hoạch hóa gia đình; công tác thanh niên; lao động - thương binh và xã hội; bảo hiểm xã hội; tôn giáo và dân tộc.

        b. Giúp Chủ tịch UBND quận thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND quận Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội quận. Chỉ đạo thực hiện quy chế về pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

          c. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng, Phó Trưởng các Ban chỉ đạo sau:

          - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật.

          - Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh.

          - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

          - Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

          - Trưởng Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo.

          - Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục.

          - Trưởng Ban chỉ đạo 799.

          - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người.

          - Trưởng Ban Quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa.

          - Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

          - Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội quận.

          - Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

          - Trưởng Ban chỉ đạo hè.

          - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách quận.

          - Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử quận.

          - Phó trưởng Ban Ban biên tập Trang thông tin điện tử quận.

          - Phó Trưỏng ban Cải cách hành chính quận.

          - Phó Chủ tịch Hội đồng kỷ luật.

          - Phó Chù tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng quận.

          Trưởng các Ban Chỉ đạo khác thuộc lĩnh vực phụ trách và tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực được Chủ tịch phân công.

          đ. Ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.

          e. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch; ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa - xã hội;

          f. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Y tế; Tư pháp; Trung tâm Văn hóa thể thao và thông tin, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm Y tế; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên quận; Ban Đại diện HĐQT ngân hàng Chính sách xã hội quận và UBND phường Đa Phúc.

          g. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND quận.

          III. Phân công nhiệm vụ đối với các ủy viên UBND quận:

          3.1. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Trưởng Công an quận: Phụ trách Công an quận và UBND phường Tân Thành.

        3.2. Phụ trách BCH Quân sự quận và UBND phường Hải Thành (chờ HĐND quận bầu bổ sung Ủy viên UBND quận).
  3.3. Đồng chí Đỗ Trọng Toản - Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận: Phụ trách Văn phòng HĐND - UBND quận.

          3.4. Đồng chí Đặng Xuân Điện - Chánh Thanh tra quận: Phụ trách Thanh tra quận và UBND phường Hưng Đạo.

          3.5. Đồng chí Nguyễn Trí Nhân - Trưởng phòng Nội vụ quận: Phụ trách phòng Nội vụ quận.

          3.6. Đồng chí Hoàng Văn Đông - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận: Phụ trách phòng Quản lý đô thị quận.

         3.7. Đồng chí Nguyễn Đức An - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận: Phụ trách phòng Tài nguyên và Môi trường quận.

         3.8. Đồng chí Phạm Văn Minh - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận: Phụ trách phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận.

        3.9. Đồng chí Trịnh Thị Anh - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận: Phụ trách phòng Văn hóa và Thông tin quận.

        3.10. Đồng chí Ngô Thị Hoa - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận: Phụ trách phòng Tài chính - Kế hoạch quận.

          3.11. Đồng chí Nguyễn Đức Thắng - Trưởng phòng Kinh tế quận: Phụ trách phòng Kinh tế quận và UBND phường Anh Dũng.

          3.12. Đồng chí Trịnh Vũ Nam - Trưởng phòng Tư pháp quận: Phụ trách phòng Tư pháp quận.

        3.13. Đồng chí Vũ Đức Thiện - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận: Phụ trách phòng Giáo dục và Đào tạo quận.

  3.14. Đồng chí Nguyễn Thị Nhài - Trưởng phòng Y tế quận: Phụ trách phòng Y tế quận.

          Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 02/12/2019 và thay thế Thông báo số 54/TB-UBND ngày 25/02/2019 của UBND quận về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo UBND, các đồng chí ủy viên UBND quận./.

                   Quốc Vũ


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Liên đoàn lao động quận Dương Kinh tổ chức xe đưa công nhân lao động trên địa bàn quận về quê đón Tết
Liên đoàn lao động quận Dương Kinh thăm, tặng quà công nhân lao động tại các khu nhà trọ nhân dịp Tết Nguyên đán 2020
Hội Chữ thập đỏ quận Dương Kinh phối hợp với các đơn vị tài trợ trao quà Tết cho người nghèo, người khó khăn
Liên đoàn lao động quận Dương Kinh tổ chức “Tết sum vầy 2020”
Hội Người mù quận Dương Kinh phối hợp với Hội trâu vàng 1973 Hải Phòng trao quà Tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn
Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam quận Dương Kinh tổ chức tiếp xúc các đồng chí Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý 2020
Ủy ban MTTQ quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019
Lãnh đạo UBND quận Dương Kinh thăm, tặng quà các cơ sở tôn giáo nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Phường Hòa Nghĩa - quận Dương Kinh tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và biểu dương tổ chức cơ sở Đảng năm 2019
Liên đoàn lao động quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ, ký kết giao ước thi đua năm 2020
Công an quận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2019
Hội nhà báo Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Quỹ Thiện Tâm tập đoàn Vingroup tặng quà Tết năm 2020 cho các hộ nghèo quận Dương Kinh
Quận ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam quận Dương Kinh trao quà Tết năm 2020 cho hộ nghèo
UBND quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019, giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Hội Nông dân quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019