Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 79457
Khách trực tuyến : 3671
Thành viên trực tuyến : 12
 
Quận Dương Kinh công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
10/07/2019 - 17:23

Quận Dương Kinh công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

 

UBND quận Dương Kinh ban hành Quyết định số 832/QĐ-CT ngày 05/7/2019 về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân quận phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động quản lý nhà nước.

STT

Mã số

Tên tài liệu

1

CSCL

Chính sách chất lượng

2

MTCL

Mục tiêu chất lượng

3

STCL

Sổ tay chất lượng

4

QT.ISO.01

Quy trình nhận diện và xem xét bối cảnh của tổ chức

5

QT.ISO.02

Quy trình nhận diện, đánh giá rủi ro và cơ hội

6

QT.ISO.03

Quy trình kiểm soát tài liệu

7

QT.1SO.04

Quy trình kiểm soát hồ sơ

8

QT.ISO.05

Quy trình đánh giá nội bộ

9

QT.ISO.06

Quy trình xem xét lãnh đạo

10

QT.ISO.07

Quv trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp, hành động khắc phục

11

QT.KT.01

Quy trình giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực Công thương

12

QT.NV.01

Quy trình đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong quận

13

QT.NV.02

Quy trình đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong quận

14

QT.NV.03

Quy trình thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

15

QT.NV.04

Quy trình đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

16

QT.NV.05

Quy trình chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong quận

17

QT.NV.06

Quy trình chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

18

QT.NV.07

Quy trình chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong quận

19

QT.NV.08

Quy trình chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

20

QT.NV.09

Quy trình chấp thuận việc tổ chức quyên góp của CSTN, TCTG vượt ra ngoài phạm vi một phường nhưng trong quận

21

QT.NV.10

Quy trình khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được

22

QT.NV.11

Quy trình tặng danh hiệu GĐVH, tổ dân phố văn hóa

23

QT.TC.01

Quy trình phê duyệt dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

24

QT.TC.02

Quy trình xét, cấp giấy chứng nhận kinh doanh hộ kinh doanh

25

QT.TC.03

Quy trình xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã

26

QT.ĐT.01

Quy trình cấp giấy phép xây dựng

27

QT.ĐT.02

Quy trình phê duyệt Quy hoạch đô thị và Quy hoạch xây dựng

28

QT.VH.01

Quy trình công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa và tương đương

29

QT.VH.02

Quy trình công nhận “Phường” đạt chuẩn văn minh đô thị

30

QT.VH.03

Quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

31

QT.VH.04

Quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

32

QT.VH.05

Quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực đổi giấy chứng nhận đăng ký cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

33

QT.VH.06

Quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ hoạt động trò chơi điện tử công cộng

34

QT.VH.07

Quy trình sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ hoạt động 1 trò chơi điện tử công cộng

35

QT.VH.08

Quy trình khai báo, thay đổi thông tin hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

36

QT.VH.09

Quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến dưới 2000 bản)

37

QT.GD.01

Quy trình giải quyết các TTHC về thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trường MN, TH, THCS ngoài công lập

38

QT.GD.02

Quy trình giải quyết các TTHC về cho phép hoạt động giáo dục MN, TH, THCS ngoài công lập

39

QT.GD.03

Quy trình cấp bằng TN THCS; chỉnh sửa nội dung văn bằng, cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc

40

QT.GD.04

Quy trình chuyển trường cho học sinh cấp THCS từ tỉnh khác về và đi tỉnh khác; học sinh Việt Nam về nước, tiếp nhận học sinh người nước ngoài

41

QT.GD.05

Quy trình cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường, ngoài nhà trường

42

QT.GD.06

Quy trình xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá

43

QT.GD.07

Quy trình công nhận trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia

44

QT.GD.08

Quy trình công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

45

QT.GD.09

Quy trình Công nhận phường đạt chuẩn PCGD, xóa mù chữ

46

QT.GD.10

Quy trình đánh giá, xếp loại ‘‘Cộng đồng học tập” cấp phường

47

QT.GD.11

Quy trình xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi

48

QT.LĐ.01

Quy trình giải quyêt các TTHC thuộc lĩnh vực phòng, chống TNXH

49

QT.LĐ.02

Quy trình giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực Người có công

50

QT.LĐ.03

Quy trình giải quyểt các TTHC thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội

51

QT.LĐ.04

Quy trình giải quyết các TTHC thuộc lĩnh Lao động tiền lương và BHXH

52

QT.TT.01

Quy trình giải quyết các TTHC về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

53

QT.TP.01

Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

54

QT.TP.02

Quy trình đăng ký và quản lý hộ tịch

55

QT.TP.03

Quy trình chứng thực

56

QT.TP.04

Quy trình công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp quận

57

QT.TP.05

Quy trình đăng ký và quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài

58

QT.TP.06

Quy trình giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

59

QT.TN.01

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp quận

60

QT.TN.02

Quy trình thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân

61

QT.TN.03

Quy trình thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, công cộng

62

QT.TN.04

Quy trình giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

63

QT.TN.05

Quy trình chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

64

QT.TN.06

Quy trình thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo qui định của pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

65

QT.TN.07

Quy trình thu hồi đất trong khu vực bị ô nhiễm môi trường; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân

66

QT.TN.08

Quy trình phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

67

QT.VPĐK.01

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

68

QT.VPĐK.02

Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

69

QT.VPĐK.03

Đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất

         

* Tải Quyết định công bố tại đây

                                                Quốc Vũ


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội thi “Sơ cấp cứu Chữ thập đỏ” quận Dương Kinh năm 2019(24/08/2019 - 08:53)
Quận Dương Kinh tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn(24/08/2019 - 08:51)
Quận Dương Kinh tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hưng Đạo và phường Hòa Nghĩa(23/08/2019 - 11:20)
Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, nhân dân phường Hải Thành, Tân Thành quận Dương Kinh(20/08/2019 - 16:57)
Nghị quyết của HĐND thành phố về sắp xếp, sáp nhập thôn, tỗ dân phổ trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030(20/08/2019 - 16:46)
Lực lượng vũ trang quận Dương Kinh với nhiệm vụ bảo vệ môi trường(20/08/2019 - 16:45)
Thông báo sửa đổi mã bưu chính quốc gia của Bộ thông tin và Truyền thông(20/08/2019 - 16:41)
Quận Dương Kinh tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ hè năm 2019(17/08/2019 - 10:17)
Quận Dương Kinh tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn(17/08/2019 - 10:14)
Quận Dương Kinh tổ chức Liên hoan Ca – Múa – Nhạc thiếu nhi hè năm 2019(17/08/2019 - 10:03)
UBND quận Dương Kinh thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Anh Dũng, Hưng Đạo(08/08/2019 - 15:37)
Quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019(07/08/2019 - 14:17)
Chuyển trang    
Trang số:  1/66
Số bản ghi trên trang:


Tin mới
Hội thi “Sơ cấp cứu Chữ thập đỏ” quận Dương Kinh năm 2019
Quận Dương Kinh tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Dương Kinh lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Quận Dương Kinh tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hưng Đạo và phường Hòa Nghĩa
Quận Dương Kinh tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ hè năm 2019
Quận Dương Kinh tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
UBND phường Hải Thành tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện mô hình “Địa bàn trắng về ma túy” giai đoạn 2 và xây dựng mô hình “Giáo dục, hướng thiện người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng”
Quận ủy Dương Kinh tổ chức Hội nghị công bố công tác cán bộ Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân quận
UBND quận Dương Kinh thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Anh Dũng, Hưng Đạo
Quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
Quận Dương Kinh tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 8 năm 2019
Hội LHPN phường Hưng Đạo tổ chức Hội nghị ra mắt “Tuyến đường phụ nữ tự quản kiểu mẫu Xanh – Sạch – Đẹp”
Hội Chữ thập đỏ quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị tập huấn sơ cấp cứu tải thương năm 2019
Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền (suy yếu từ cơn bão số 3)
Quận ủy Dương Kinh tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019