Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 5825
Thành viên trực tuyến : 20
 
Hội nghị cán bộ quận Đồ Sơn triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII
23/08/2018 - 14:05
HỘI NGHỊ CÁN BỘ QUẬN ĐỒ SƠN
Triển khai các Kế hoạch, Chương trình hành động
của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII


Ngày 22/8/2018, Quận uỷ Đồ Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ quận triển khai các Kế hoạch, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Quận uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII. 

Đ/c Đinh Duy Sinh-Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, chủ tịch HĐND quận


Trên cơ sở tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong 3 Nghị quyết Hôị nghị Trung ương 7 khoá XI, Ban Thường vụ Quận uỷ chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động và hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, đồng thời vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng, sát với thực tiễn ở cơ sở. Đ/c Hoàng Xuân Minh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận


Hội nghị đã được nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ triển khai Kế hoạch số 67, ngày 15/8/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; nghe đồng chí Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận triển khai Chương trình hành động số 23, ngày 15/8/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Chương trình hành động số 22, ngày 15/8/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.Đ/c Bùi Thị Hồng Vân - Phó Bí thư thường trực Quận ủy


Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Bí thư Quận uỷ nêu rõ: mặc dù còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, song toàn Đảng bộ quận đã đoàn kết, thống nhất cao cả về nhận thức và hành động, tập trung vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động, tích cực trong việc triển khai thực hiện; cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác thu ngân sách có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết những vấn đề xã hội, dân sinh, việc làm, giảm nghèo, chăm sóc người có công... được quan tâm chăm lo đạt kết quả tốt. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường vững mạnh. Vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, chất lượng, ngày càng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời bổ khuyết 08 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 24./.

Nguyễn Thị Sơn Hà - Chánh Văn phòng Quận uỷ Đồ Sơn
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CÂP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA 7(01/02/2019 - 15:43)
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN GẶP MẶT KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐCSVN; TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 3/2(01/02/2019 - 15:30)
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018(18/01/2019 - 08:48)
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN TỔ CHỨC LẾ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018(14/12/2018 - 08:01)
HỘI LHPN QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM VÀ HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG “CÁN BỘ HỘI CƠ SỞ GIỎI” NĂM 2018(17/10/2018 - 09:44)
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC LẾ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ SƠ KẾT NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2018(04/10/2018 - 08:42)
Hội LHPN quận Đồ Sơn tổ chức giám sát các khoản thu của Trường Tiểu học Hợp Đức đối với phụ huynh học sinh đầu năm học 2018-2019(01/10/2018 - 17:20)
HỘI LHPN QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI ĐỢT 2 NĂM 2018(18/09/2018 - 16:45)
Hội nghị cán bộ quận Đồ Sơn triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII(23/08/2018 - 14:05)
Quận ủy Đồ Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo diện Quận ủy quản lý (20/08/2018 - 08:10)
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC LẾ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ SƠ KẾT NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẤU NĂM 2018(06/07/2018 - 16:29)
Quận ủy Đồ Sơn sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; toạ đàm và biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(18/05/2018 - 11:11)
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:Tin mới
10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019
Bãi bỏ 44 thủ tục hành chính về bảo vệ và phát triển rừng
Quản lý kinh phí ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019
Quận Đồ Sơn phát động Tết trồng cây tại Công viên Đầm Vuông
QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CÂP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA 7
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN GẶP MẶT KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐCSVN; TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 3/2
Thông báo về danh sách các phường đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn quận Đồ Sơn
Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ
Chuyển động tích cực từ ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN UỶ Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019