Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 5198
Thành viên trực tuyến : 2
 
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018
18/01/2019 - 08:48
Năm 2018, Quận ủy Đồ Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/QU, ngày 12/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận “về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018”, Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”; chủ đề năm của quận “Tăng cường kỷ cương hành chính và thu chi ngân sách - Tập trung giải phóng mặt bằng” trong điều kiện thuận lợi là cơ bản, nhưng vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và vận động quần chúng nhân dân. Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo và đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác.
Đồng chí Bùi Thị Hồng Vân, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ chủ trì Hội nghị. 

Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, bám sát và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và địa phương gắn với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức Hội nghị kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; biểu dương các TCCS đảng và đảng viên tiêu biểu 02 năm. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, 7, 8 khóa XII và các Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 khoá XII của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ. Tổ chức sơ kết, tổng kết đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy có chất lượng và hiệu quả. Duy trì tốt công tác giao ban; chủ động nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. 

Quận uỷ đã tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác phát triển đảng viên (Kết nạp 108 đảng viên đạt 102% kế hoạch) và phát triển các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, đối với 229 cán bộ lãnh đạo diện Quận ủy quản lý. Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại chức khóa 7. Thực hiện nghiêm Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Quy chế phối hợp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Quận uỷ với Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ, Ban Tuyên giáo Quận uỷ, Đảng uỷ Quân sự quận, Đảng uỷ Công an quận.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và các ban, ngành, đoàn thể xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ. Triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định; chú trọng công tác giám sát thường xuyên; kiểm tra giám sát theo chuyên đề và kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Công tác kiểm tra giám sát đã bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. 

Công tác dân vận được chú trọng, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền”; phát động phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, công tác an sinh xã hội. Tổ chức có hiệu quả, đúng quy định Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận với đại biểu nhân dân quận. Hoạt động giám sát của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quận được tăng cường ; hoàn thành tốt chương trình giám sát năm 2018 đã được Quận ủy phê duyệt. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn quận, Đại hội Hội Nông dân quận nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Đ/c Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã trao tặng tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy cho 09 đảng bộ,
chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về cải cách tư pháp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Chỉ đạo Văn phòng Quận ủy đã phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu giúp Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng chương trình công tác, các văn bản chỉ đạo; tổng hợp tình hình theo nhiều kênh, giúp cấp uỷ thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ. Đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ; đảm bảo công tác tài chính Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã trao tặng tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Quận ủy cho 09 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và 03 chi bộ cơ sở có thành tích trong công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Nguyễn Thị Sơn Hà
Chánh Văn phòng Quận uỷ Đồ Sơn
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TU(11/10/2019 - 09:13)
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2019(08/10/2019 - 09:03)
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẤU NĂM 2019(12/07/2019 - 08:14)
Quận Đồ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(22/05/2019 - 16:33)
HỘI LHPN QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2019(13/05/2019 - 09:11)
Ra quân hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị” năm 2019. (22/04/2019 - 09:34)
Đoàn phường Ngọc Hải phối hợp ra quân làm sạch biển(22/04/2019 - 09:26)
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2019(04/04/2019 - 16:40)
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/QU, ngày 28/3/2008 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và thu ngân sách trên địa bàn quận(08/03/2019 - 09:15)
QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CÂP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA 7(01/02/2019 - 15:43)
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN GẶP MẶT KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐCSVN; TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 3/2(01/02/2019 - 15:30)
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018(18/01/2019 - 08:48)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TU
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2019
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn quận Đồ Sơn
UBND Quận Đồ Sơn tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Thư Cảm ơn
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia: Năm thứ 2 liên tiếp phường Bàng La có trâu vô địch.
Phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn): Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm khôi phục và phát triển lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn
Trưng bày hàng trăm hiện vật và hình ảnh Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách xem hội chọi trâu Đồ Sơn 2019
Độc đáo lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020