Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 3146
Thành viên trực tuyến : 8
 
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/QU, ngày 28/3/2008 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và thu ngân sách trên địa bàn quận
08/03/2019 - 09:15
Ngày 07-03-2019 Quận ủy Đồ Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/QU, ngày 28/3/2008 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và thu ngân sách trên địa bàn quận. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đồng chí Đinh Duy Sinh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì Hội nghị. 
Đ/c Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/QU, ngày 28/3/2008 của Ban Thường vụ Quận ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và thu ngân sách” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp uỷ, chính quyền và các đơn vị trong công tác quản lý thu ngân sách, trở thành nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị thực hiện quản lý thu ngân sách... trong đó cơ quan chủ trì tham mưu, phối hợp thực hiện là Chi cục Thuế và phòng Tài chính - Kế hoạch quận. Công tác thu ngân sách luôn được xác định là nhiệm vụ trong tâm, được Thường trực Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận uỷ tập trung chỉ đạo. Trên cơ sở chỉ đạo của Quận ủy, trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, đồng thời chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường triển khai nhiều nội dung, biện pháp, kế hoạch, chương trình hành động nhằm đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết. 
Đồng chí Đinh Duy Sinh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì Hội nghị

Kết quả thực hiện thu ngân sách trên địa bàn qua 10 năm (2008-2017) đạt được rất khả quan với tỷ lệ hoàn thành vượt mức dự toán kế hoạch (năm 2008 đạt 131%, năm 2009 đạt 168%, năm 2010 đạt 141%, năm 2011 đạt 141%, năm 2014 đạt 103%, năm 2015 đạt 127%, năm 2016 đạt 151%, năm 2017 đạt 127% dự toán thành phố). Với những thành tích đat được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Quận ủy đã tặng giấy khen cho 06 tập thể và 09 cá nhân.


Đ/c Hoàng Xuân Minh- Chủ tịch UBND quận triển khai Nghị quyết


Đ/c Bùi Thị Hồng Vân - Phó Bí thư thường trực Quận ủy

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Xuân Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận triển khai Nghị quyết mới của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và thu, chi ngân sách trên địa bàn quận” với mục tiêu cơ bản: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác quản lý, thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn. - Tạo lập nguồn thu bền vững thông qua nuôi dưỡng nguồn thu và các có biện pháp cụ thể kiên quyết chống thất thu, nợ đọng thuế; đề cao kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thu - chi ngân sách; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV đã đề ra đồng thời điều hành chi ngân sách theo đúng Luật định. Nghị quyết đã đề ra 06 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm phấn đấu thực hiện đến năm 2020, tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nước bình quân đạt 15%/năm (không kể nguồn thu tiền sử dụng đất). Phấn đấu từ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, tốc độ tăng thu bình quân ngân sách Nhà nước đạt 17%/năm (không kể nguồn thu tiền sử dụng đất).
Đồng chí Đinh Duy Sinh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Đinh Duy Sinh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Quận trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/QU, ngày 07-3-2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và thu, chi ngân sách trên địa bàn quận”, cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thống nhất cao mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy tại Nghị quyết với 06 nhóm giải pháp chủ yếu.
2. Tập trung khắc phục những tốn tại, hạn chế đã chỉ ra trong quá trình thực hiện nghị quyết số 05-NQ/QU; tập trung cao khắc phục những hạn chế trong công tác thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2019.
3. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện Nghị quyết. Các cấp uỷ Đảng trực thuộc Quận uỷ, các cơ quan chuyên môn, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.
4. Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị xây dựng lộ trình thực hiện Nghị quyết cho phù hợp, đạt hiệu quả.
5. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác thu, chi ngân sách, xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; Hiệu quả công tác thu, chi ngân sách là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức co sở đảng và đảng viên hàng năm.
Một số hình ảnh tại hội nghị:
Đ/c Lưu Đình Tiến - Chủ tịch UBND phường Vạn Hương 

Đ/c Bùi Đình Duyệt - Chi cục trưởng Chi cục thuế quận Đồ Sơn

Đ/c Hoàng Mạnh Kha - Bí thư Đảng ủy phường Vạn Sơn

Nguyễn Thị Sơn Hà Chánh Văn phòng Quận uỷ Đồ Sơn
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TU(11/10/2019 - 09:13)
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2019(08/10/2019 - 09:03)
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẤU NĂM 2019(12/07/2019 - 08:14)
Quận Đồ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(22/05/2019 - 16:33)
HỘI LHPN QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2019(13/05/2019 - 09:11)
Ra quân hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị” năm 2019. (22/04/2019 - 09:34)
Đoàn phường Ngọc Hải phối hợp ra quân làm sạch biển(22/04/2019 - 09:26)
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2019(04/04/2019 - 16:40)
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/QU, ngày 28/3/2008 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và thu ngân sách trên địa bàn quận(08/03/2019 - 09:15)
QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CÂP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA 7(01/02/2019 - 15:43)
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN GẶP MẶT KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐCSVN; TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 3/2(01/02/2019 - 15:30)
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018(18/01/2019 - 08:48)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019
Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật quận Đồ Sơn tổ chức hội nghị phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng
Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TU
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2019
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn quận Đồ Sơn
UBND Quận Đồ Sơn tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Thư Cảm ơn
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia: Năm thứ 2 liên tiếp phường Bàng La có trâu vô địch.
Phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn): Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm khôi phục và phát triển lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn
Trưng bày hàng trăm hiện vật và hình ảnh Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách xem hội chọi trâu Đồ Sơn 2019