Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 4656
Thành viên trực tuyến : 8
 
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2019
04/04/2019 - 16:40
Ngày 28-3-2019 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đồ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; các Đ/c lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng Thành ủy theo dõi địa bàn; Đồng chí Đinh Duy Sinh, Uỷ viên Thành ủy, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận chủ trì Hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

Quý I năm 2019, Quận tiếp tục gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các ban, ngành thành phố. Với sự nỗ lực, đổi mới, định hướng chỉ đạo rõ nét, quyết liệt của Quận ủy, HĐND, UBND và sự quyết tâm, đoàn kết thống nhất của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, kinh tế - xã hội của quận tiếp tục ổn định; một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 19,5%; Giá trị sản xuất Nông -Lâm - Thủy sản tăng 4,5%; lượng khách du lịch tăng 7,94%. 
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/QU, ngày 28/3/2008 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và thu ngân sách trên địa bàn quận”; ban hành Nghị quyết số 08-NQ/QU ngày 07/3/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu, chi ngân sách Nhà nước và tạo nguồn thu bền vững trên địa bàn quận Đồ Sơn”. 
Công tác tổ chức và quản lý thu ngân sách được tập trung chỉ đạo quyết liệt; triển khai 12 giải pháp tăng thu ngân sách trong năm 2019. 
- Tiếp tục triển khai các công trình, dự án đầu tư công theo kế hoạch. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự đường hè, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng được tập trung cao. Tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự; công tác an sinh xã hội, tri ân các gia đình có công, gia đình thương binh liệt sĩ, đối tượng chính sách được thực hiện tốt. 
Kỷ cương, kỷ luật công vụ, cải cách hành chính được tăng cường; tập trung giải quyết đơn thư theo thẩm quyền, Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không có đột xuất bất ngờ, không để xảy ra trọng án trên địa bàn.
- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động quần chúng nhân dân được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả trên các mặt công tác: tư tưởng; tổ chức cán bộ; dân vận; nội chính; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật... tạo nền tảng, động lực, điều kiện cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nội bộ đoàn kết, đồng thuận, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo và phát triển của địa phương. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019-2024.
Căn cứ các nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy, các văn bản chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; Nghị quyết số 06-NQ/QU, ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019; Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Quận uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra và thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:


Đồng chí Đinh Duy Sinh, Uỷ viên Thành ủy, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng 
- Tiếp triển khai học tập chuyên đề năm 2019 gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội. Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.
- Sắp xếp, bố trí, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt của quận và một số cơ quan chuyên môn, đơn vị. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, công tác nội chính và bảo vệ chính trị nội bộ. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phát triển tổ chức đảng, đoàn thể theo Nghị quyết 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ; Bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 - 2020 và 2020 -2025. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.
- Tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền, không để khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, đặc biệt là đơn thư liên quan đến cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và hướng dẫn đảng ủy cơ sở xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Minh Đức. 
- Tăng cường công tác dân vận nhất là công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục xây dựng phong trào, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo. Chỉ đạo tổ chức giám sát và phản biện xã hội; triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại giữa đồng chí Bí thư cấp ủy, đồng chí Chủ tịch UBND các cấp với nhân dân. Chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh dân chủ ở xã phường, thị trấn; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo, dân tộc.
2. Lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp
Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân quận khóa V; nâng cao hiệu quả công tác giám sát. Tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác đấu giá đất, hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn; quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; đảm bảo trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông. Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội. Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo quốc phòng an ninh. 
3. Lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế 
- Chỉ đạo phát triển kinh tế; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, các hộ kinh doanh trên địa bàn, thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu du lịch; lập dự án mở rộng chợ Cầu Vồng; tiếp tục đề xuất quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn quận.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/QU, ngày 07/3/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu, chi ngân sách Nhà nước và tạo nguồn thu bền vững trên địa bàn quận Đồ Sơn”; Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ về tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách. Thực hiện tốt đấu giá quyền sử dụng đất, hợp thức hóa các thửa đất giao trái thẩm quyền. 
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/QU, ngày 12/4/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về phát triển kinh tế thủy sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; tháo gỡ khó khăn trong khai thác thủy sản.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2016 -2020, định hướng đến năm 2030; triển khai xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Quận ủy về phát triển du lịch Đồ Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ: phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 
4. Nâng cao chất lượng và hiệu lực công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án; tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
- Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng; xử lý triệt để các công trình vi phạm từ khi mới phát sinh, không để phát sinh các công trình xây dựng trái phép. 
- Tiếp tục thực hiện làm đường giao thông bằng nguồn hỗ trợ xi măng của thành phố và triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND, ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố; Nghị quyết số 05-NQ/QU ngày 11/6/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong việc trồng cây xanh, bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Đồ Sơn. 
- Tăng cường công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận. Tập trung cao công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình dự án.
5. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thông tin, thể thao; bảo đảm an sinh xã hội
- Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất các trường học; tiếp tục triển khai xây dựng 01 trường học đạt chuẩn Quốc gia. Tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.
- Triển khai thực hiện các Chương trình hành động, kế hoạch của Thành ủy, Quận ủy thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; về công tác dân số trong tình hình mới; Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: du lịch, văn hoá, thể thao, thông tin. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố về phát triển du lịch. Tổ chức Liên hoan du lịch năm 2019. Kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hoá, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. 
- Tập trung thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách xã hội; chuẩn bị điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em - bình đẳng giới.
6. Đảm bảo quốc phòng - an ninh; trật tự an toàn xã hội
- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm tình hình, triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý đất quốc phòng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai.
Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông,. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ và đảng viên. Nắm tình hình liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới biển. 
7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí
- Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020; chuẩn hóa các thủ tục hành chính theo qui trình ISO 9001-2015, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Chính quyền. 
- Tăng cường việc thực thi trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ, nâng cao chất lượng tham mưu của các cơ quan, đơn vị. - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Phát huy vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý cho nhân dân. 
8. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
- Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; hướng trọng tâm công tác về cơ sở; tăng cường vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. 
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội quận với đảng uỷ các phường trong việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

Nguyễn Thị Sơn Hà
Chánh Văn phòng Quận uỷ Đồ Sơn
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TU(11/10/2019 - 09:13)
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2019(08/10/2019 - 09:03)
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẤU NĂM 2019(12/07/2019 - 08:14)
Quận Đồ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(22/05/2019 - 16:33)
HỘI LHPN QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2019(13/05/2019 - 09:11)
Ra quân hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị” năm 2019. (22/04/2019 - 09:34)
Đoàn phường Ngọc Hải phối hợp ra quân làm sạch biển(22/04/2019 - 09:26)
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2019(04/04/2019 - 16:40)
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/QU, ngày 28/3/2008 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và thu ngân sách trên địa bàn quận(08/03/2019 - 09:15)
QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CÂP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA 7(01/02/2019 - 15:43)
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN GẶP MẶT KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐCSVN; TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 3/2(01/02/2019 - 15:30)
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018(18/01/2019 - 08:48)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nông dân, nông nghiệp và nông thôn mới: Giá trị lý luận và thực tiễn
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đến xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII
Bài học lãnh đạo quản lý từ cách ứng xử của Bác Hồ
Học và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh
Quan điểm của Hồ Chí Minh về những phẩm chất của nhà ngoại giao
Nghĩ về lời Bác dạy: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức”
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa quân đội và nhân dân trong tình hình hiện nay
Củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ phục vụ sự nghiệp cách mạng
Noi gương Bác cần thật cụ thể, thực chất và thiết thực
Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác
Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong văn học đương đại - chân lí và sự thật
Bài học lãnh đạo quản lý từ cách ứng xử của Bác Hồ
Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa quân đội và nhân dân trong tình hình hiện nay