Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 2593
Thành viên trực tuyến : 3
 
Hồ Chí Minh - Tiểu sử (Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2008)
26/08/2019 - 08:21
Nhằm cung cấp tới bạn đọc những tư liệu chính xác, ngắn gọn nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi giới thiệu tác phẩm “Hồ Chí Minh Tiểu sử” do Bảo tàng Hồ Chí Minh biên soạn, Nxb Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2008, bản đánh máy lấy từ Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam dangcongsan.vn và website Bảo tàng Hồ Chí Minh baotanghochiminh.vn

Chi tiết xem tại đây:
http://hochiminh.vn/book/cuoc-doi-su-nghiep/bien-nien-tieu-su-ho-chi-minh/ho-chi-minh-tieu-su-bao-tang-ho-chi-minh-nxb-chinh-tri-quoc-gia-ha-noi-nam-2008-20
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào