Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 1931
Thành viên trực tuyến : 5
 
Danh mục các văn bản hết hiệu lực, hết hiệu lực một phần, bị sửa đổi bổ sung và các văn bản thay thế theo từng lĩnh vực pháp luật tổng hợp trong tháng 10/2012 (phần 2)
28/11/2012 - 09:41
Danh mục các văn bản hết hiệu lực, hết hiệu lực một phần, bị sửa đổi bổ sung và các văn bản thay thế theo từng lĩnh vực pháp luật tổng hợp trong tháng 10/2012 (phần 2)

LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU

Văn bản hết hiệu lực

Thông tư 18/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30/06/2009 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (Hết hiệu lực từ ngày 06/11/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 04/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/09/2012 về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
 

LĨNH VỰC ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định 105/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31/07/2007 về việc ban hành mức thu phí đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực từ ngày 01/10/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/09/2012 về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

LĨNH VỰC GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực một phần

Nghị định 18/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/05/2001 quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/11/2012).

Văn bản thay thế

Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/09/2012 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Nghị định 06/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/03/2000 về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/11/2012).

Như trên

LĨNH VỰC BẢO HIỂM

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định 979/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 10/08/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 12/10/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 1369/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 12/10/2012 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Văn bản hết hiệu lực một phần

Thông tư 126/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2008 về việc quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/11/2012).
 

Thông tư 151/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/09/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 126/2008/TT-BTC quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư 103/2009/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng, thanh và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Quyết định 3035/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/12/2011 về việc ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm nông nghiệp (Hết hiệu lực một phần từ ngày 24/08/2012).
 

Quyết định 2114/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/08/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm nông nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 3035/QĐ-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Thông tư 103/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/05/2009 quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới (Bị sửa đổi từ ngày 01/11/2012

Thông tư 151/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/09/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 126/2008/TT-BTC quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư 103/2009/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng, thanh và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

LĨNH VỰC CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

Văn bản hết hiệu lực một phần

Quyết định 4856/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 21/10/2008 về việc ban hành Quy định về phân cấp và chế độ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 18/09/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 1237/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 18/09/2012 về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Thông tư 103/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/07/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước” (Bị sửa đổi từ ngày 01/12/2012).

Thông tư 168/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/10/2012  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 103/2010/TT-BTC ngày 19/07/2010 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư 141/2009/TT-BTC ngày 13/07/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước".

LĨNH VỰC VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

Văn bản hết hiệu lực

Thông tư 02/2009/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngày 17/03/2009 về việc hướng dẫn việc tổ chức và đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương (Hết hiệu lực từ ngày 01/11/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 08/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 10/09/2012 về việc quy định nội dung đánh giá phát triển thể dục, thể thao.
 

Quyết định 87/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngày 30/12/2008 ban hành Quy chế tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2013).

Nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/10/2012 về việc quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Quyết định 55/1999/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá - Thông Tin ngày 05/08/1999 ban hành quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2013).

Như trên

Thông báo 453/VHTT-TB của Bộ Văn hóa - Thông tin ngày 28/02/1995 về việc sử dụng những bài hát sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2013).

 

Như trên

Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá - Thông tin ngày 02/07/2004 về việc ban hành "Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp" (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2013).

Như trên

Văn bản hết hiệu lực một phần

Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/06/2011 về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2013).

Văn bản thay thế

Nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/10/2012 về việc quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/11/2009 ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2013).

Như trên

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Thông tư 224/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2010 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 167/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/10/2012 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Quyết định 1875/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 05/08/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (Hết hiệu lực một phần từ ngày 14/09/2012).

Quyết định 2536/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 14/09/2012 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật và bán đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

LĨNH VỰC CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn bản hết hiệu lực

Nghị định 33/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/03/2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 19/11/2012).

Văn bản thay thế

Nghị định 74/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/09/2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Nghị định 60/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/05/2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2012

Nghị định 84/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/10/2012  về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

Nghị định 65/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/05/2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2012).

Nghị định 83/2012/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 09/10/2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

Nghị định số 81/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/06/2005 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 25/11/2012).

Nghị định 82/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/10/2012 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành tài chính.

Quyết định 5392/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam ngày 07/11/2011 về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Cục (Hết hiệu lực từ ngày 05/10/2012).

Quyết định 4283/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam ngày 05/10/2012 về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Cục.

Quyết định 1279/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 04/06/2012 về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ (Hết hiệu lực từ ngày 03/10/2012).

Quyết định 2415/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 03/10/2012  về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ.

- Quyết định 486/QĐ-HĐPTBVQG của Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia ngày 31/12/2009 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia (Hết hiệu lực từ ngày 03/10/2012).

Quyết định 112/QĐ-HĐQGPTBV&NCNLCT của Hội đồng Quốc gia ngày 03/10/2012 về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực một phần

Thông tư 23/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 11/08/2009 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp (Hết hiệu lực một phần từ ngày 05/11/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 26/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 21/09/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 11/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.

Thông tư 39/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 28/12/2009 về việc quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp (Hết hiệu lực một phần từ ngày 26/11/2012).

Thông tư liên tịch 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT của Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 10/10/2012  về việc hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 19/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Quyết định 2594/QD-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 10/09/2007 ban hành Quy chế Quản lý và Tổ chức hoạt động của “Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (Bị sửa đổi từ ngày 26/09/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 2320/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 26/09/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý và Tổ chức hoạt động của Dự án "Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên".

LĨNH VỰC THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

Văn bản hết hiệu lực một phần

Quyết định 3962/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 26/09/2011 về việc ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương (Hết hiệu lực một phần từ ngày 21/09/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 2561/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 21/09/2012 về việc ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2012.

LĨNH VỰC NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH – TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực

Chỉ thị 06/2008/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 31/12/2008 về việc thực hiện các biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Thông tư 28/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 03/10/2012 quy định về bảo lãnh ngân hàng (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 16/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 16/05/2008 về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Chỉ thị 06/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 02/11/2007 về việc đảm bảo khả năng thanh toán và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/05/2007 về kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 20/03/2007 về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Chỉ thị 01/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 06/03/2007 về việc chấn chỉnh hoạt động của các công ty cho thuê tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012)

Như trên

Chỉ thị 03/2006/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 26/09/2006 về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành ngân hàng giai đoạn 2006 - 2010 (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Chỉ thị 02/2006/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 23/05/2006 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Quyết định 05/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 20/01/2006 về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Chỉ thị 01/2006/CT-NHNN của Ngân Hàng Nhà nước ngày 04/01/2006 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Thông tư 07/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 20/12/2005 về việc hướng dẫn cho vay hỗ trợ giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm theo Quyết định số 1318/2005/QĐ-TTg ngày 13/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Chỉ thị 02/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 29/04/2003 về việc hưởng ứng đợt vận động mua công trái giáo dục trong ngành ngân hàng (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 162/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 25/02/2003 về việc bổ sung mã ngân hàng mới thành lập vào hệ thông mã ngân hàng, tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 1429/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 25/12/2002 về việc công bố lãi suất cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và thanh toán bù trừ (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Quyết định 1015/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 19/09/2002 về việc bàn giao hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 531/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 27/05/2002 về việc hủy bỏ mã ngân hàng và sửa đổi tên giao dịch thanh toán của ngân hàng thương mại cổ phần tại điểm c khoản 3 Điều 5 "Quy định về hệ thống mã ngân hàng, tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để trực tiếp giao dịch thanh toán" ban hành kèm theo Quyết định 59/2002/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 502/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 20/05/2002 về việc hủy bỏ mã ngân hàng trong hệ thống mã ngân hàng, tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để trực tiếp giao dịch thanh toán ban hành kèm theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Quyết định 1371/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 01/11/2001 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Thời báo Ngân hàng và Tạp chí Ngân hàng (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Chỉ thị 04/2001/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 05/06/2001 về việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo của ngành ngân hàng (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 248/2000/QĐ-NHNN21 của Ngân hàng Nhà nước ngày 08/08/2000 về việc bổ sung, sửa đổi "Quy định về xác định hạn mức tín dụng bán buôn cho các tổ chức tính dụng tham gia Dự án Tài chính Nông thôn do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ" ban hành kèm theo Quyết định 423/1999/QĐ-NHNN21 ngày 30/11/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Quyết định 137/2000/QĐ-NHNN16 của Ngân hàng Nhà nước ngày 19/04/2000 về việc ban hành Quy định về quản lý và thực hiện Dự án Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán do Ngân hàng Thế giới tài trợ (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 384/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước ngày 22/10/1999 về việc điều chỉnh lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với ngân hàng phục vụ người nghèo (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Chỉ thị 15/1999/CT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước ngày 01/09/1999 về việc điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam của các ngân hàng thương mại quốc doanh đối với khách hàng ở khu vực thành thị (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019 tại thành phố Hải Phòng(23/09/2019 - 08:11)
Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2019(22/08/2019 - 10:51)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019(03/07/2019 - 10:15)
Quận Đồ Sơn xây dựng Phương án nhập phường Vạn Sơn và phường Ngọc Hải(19/06/2019 - 15:29)
Kết quả điểm xét tuyển bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018(12/04/2019 - 09:40)
Thông báo Danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018(26/03/2019 - 08:19)
Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV(19/03/2019 - 14:07)
Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo công tác tiếp dân(22/02/2019 - 11:28)
Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045(22/02/2019 - 08:52)
10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019(13/02/2019 - 09:34)
Bãi bỏ 44 thủ tục hành chính về bảo vệ và phát triển rừng(13/02/2019 - 09:33)
Quản lý kinh phí ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng(13/02/2019 - 09:31)
Chuyển trang    
Trang số:  1/6
Số bản ghi trên trang:Tin mới
KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020
HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Quận ủy, UBND quận Đồ Sơn tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết số 872/NQ-UBTVQH14, ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
CAQ Đồ Sơn: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Corona
Danh sách các phường đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Quận Đồ Sơn chỉ đạo tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra
Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
Quận Đồ Sơn tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về thành lập và bổ nhiệm nhân sự Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích lịch sử Đồ Sơn.
Quận Đồ Sơn gặp mặt, tiếp xúc đầu năm và tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019; TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020
Quận Đồ Sơn: Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 0,45%
CAQ Đồ Sơn: Cấp CCCD các đảng viên cao tuổi Đảng
Quận ủy Đồ Sơn: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận
Quận Đồ Sơn: Giáo dục văn hóa giao thông cho lứa tuổi học sinh