Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 2199
Thành viên trực tuyến : 0
 
Chi bộ trường Mầm non Ngọc Xuyên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
10/07/2017 - 15:28
Năm 2017, Thành phố tổ chức sơ kết 01 năm và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ Trường Mầm non Ngọc Xuyên vinh dự là tập thể duy nhất trong 58 chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy Đồ Sơn được Thành phố biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
Trong nhiều năm liền, Chi bộ Trường Mầm non Ngọc Xuyên đều là Chi bộ trong sạch, vững mạnh, có tổ chức Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên hoạt động hiệu quả, sôi nổi, đoàn kết; toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng đều tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Chính quyền; đội ngũ giáo viên và nhân viên của trường đều có đạo đức tốt, yêu nghề mến trẻ, phần lớp có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn…đó là những thuận lợi căn bản, là tiền đề cho việc triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW tại Chi bộ nhà trường.
Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Thường vụ Quận ủy, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy và Kế hoạch triển khai của Đảng ủy phường Ngọc Xuyên, Chi bộ Trường Mầm non Ngọc Xuyên đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách đồng bộ, nghiêm túc, tập trung; Chỉ đạo tổ chức Lễ phát động thực hiện Chỉ thị trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; Thành lập Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị với các đồng chí có ý thức, trách nhiệm cao; Cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị bằng các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Cấp ủy, bằng chính vai trò tiền phong gương mẫu của lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng tổ chuyên môn… bằng chính những tấm gương sáng trong học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi giáo viên, nhân viên nhà trường. Qua đó, Chi bộ xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị là nhiệm vụ trọng tâm, là động lực thúc đẩy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh, đoàn kết.
Năm 2016 Chi bộ đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 181-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, lồng ghép việc học tập Chỉ thị với việc tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận, thành phố và đất nước thông qua các buổi sinh hoạt hàng tháng, hàng quý của Chi bộ, Công đoàn và đoàn Thanh niên nhà trường. 
Cấp ủy chi bộ đã tiến hành thảo luận, thống nhất hoàn thiện và quán triệt trong toàn thể nhà trường các tiêu chí đạo đức đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên, trên cơ sở ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Chi bộ xác định đội ngũ cán bộ lãnh đạo phải giữ vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc nêu gương phải toàn diện trên các mặt: Ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; ý thức phục vụ nhân dân; về đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác…việc nêu gương phải bao gồm cả đạo đức lối sống của bản thân và gia đình. 
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 01 năm qua đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn thể nhà trường. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên cùng thi đua học tập, rèn luyện cả đạo đức và chuyên môn mà trên hết là ý thức tự rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Từ đó xây dựng một tập thể đoàn kết, một chi bộ hoạt động hiệu quả, vững mạnh.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Chi bộ, tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đã hoàn thành xuất sắc cả nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.
- Năm 2016: đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc. 
- 02 năm liên tục (năm học 2014-2015 và 2015-2016) đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
- Năm học 2014-2015 được Công đoàn Giáo dục Hải Phòng tặng giấy khen: Công đoàn trường Mầm non Ngọc Xuyên hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt” năm học 2014-2015.
Năm 2016 có 25/25 đồng chí đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 03 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Từ những nỗ lực phấn đấu và những thành tích nổi bật nói trên, Chi bộ Trường Mầm non Ngọc Xuyên đã vinh dự được Thành phố khen thưởng là tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đây cũng chính là động lực để Chi bộ nhà trường tiếp tục phấn đấu, gặt hái những thành quả cao hơn nữa trong những năm tiếp theo.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào