Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 1135
Thành viên trực tuyến : 0
 
Danh sách thông tin về các phòng ban, đơn vị thuộc UBND quận
05/06/2012 - 14:43
Danh sách thông tin về các phòng ban, đơn vị thuộc UBND quận

Cơ quan

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

Thư điện tử

Văn phòng HĐND&UBND

- Ngô Văn Huy

- Phó Chánh VP (PT)

- 0225.3.861303

ngovanhuy@haiphong.gov.vn


Phòng TC-KH

- Nguyễn Quang Dũng

- Trưởng phòng

-0225.3.862.545

nguyenquangdung@haiphong.gov.vn

Phòng Nội vụ

- Hoàng Anh Tuấn


- Trưởng phòng

- 0225.3.862546

tuanha@haiphong.gov.vn

Phòng Kinh tế

- Hoàng Đình Dũng

- Trưởng phòng

- 0225.3.861459

hoangdinhdung@haiphong.gov.vn

Phòng Tư pháp

- Vũ Đình Quang

- Trưởng phòng

-0325.3.862351

vudinhquang@haiphong.gov.vn

 

Phòng DL-VHTT

- Đỗ Văn Viết


- Trưởng phòng

- 0225.3.867614

dovanviet@haiphong.gov.vn

Phòng GD-ĐT

-Phạm Thị Hiên

- Trưởng phòng


-0225.3.861440

pthien@haiphong.gov.vn

 

Phòng LĐ-TBXH

- Bùi Thị Minh

- Trưởng phòng

0225.3.867906

buithiminh@haiphong.gov.vn

Thanh tra quận

- Đồng Văn Nam

- Phó Chánh Thanh tra (PT)

0225.3.861781

Phòng Y tế

- Nguyễn Quốc Hùng

- Trưởng phòng

0225.3.867799

nguyenquochung@haiphong.gov.vn

Phòng TN-MT

-Hoàng Đình Thắng

- Phó Trưởng phòng (PT)

0225.3.3867612


Phòng QLĐT

- Vũ Tuấn Huynh

- Trưởng phòng

02253861218

Ban QLDA ĐTXD

- Bùi Đức Na

- Giám đốc


02253867628

 

Văn phòng ĐKQSDĐ

- Nguyễn Ngọc Hưng

- Phó Giám đốc

02256616389

 

Trung tâm PTQĐ

- Bùi Minh Tuyên

- Phó Giám đốc

 

 

Trung tâm VHTT&TT

- Đinh Xuân Nguyên


- Giám đốc


02253861458

 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nàoTin mới
Chủ tịch Hồ Chí Minh với nông dân, nông nghiệp và nông thôn mới: Giá trị lý luận và thực tiễn
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đến xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII
Bài học lãnh đạo quản lý từ cách ứng xử của Bác Hồ
Học và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh
Quan điểm của Hồ Chí Minh về những phẩm chất của nhà ngoại giao
Nghĩ về lời Bác dạy: “Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức”
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa quân đội và nhân dân trong tình hình hiện nay
Củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn cán bộ phục vụ sự nghiệp cách mạng
Noi gương Bác cần thật cụ thể, thực chất và thiết thực
Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác
Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong văn học đương đại - chân lí và sự thật
Bài học lãnh đạo quản lý từ cách ứng xử của Bác Hồ
Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa quân đội và nhân dân trong tình hình hiện nay