Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 4421
Thành viên trực tuyến : 8
 
Quận Đồ Sơn tổ chức tổng kết công tác quân sự-quốc phòng địa phương năm 2018
05/12/2018 - 16:09
Quận Đồ Sơn tổ chức tổng kết công tác quân sự-quốc phòng địa phương năm 2018

 Trong năm qua, Quận ủy- HĐND-UBND quận Đồ Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nổi bật là công tác giáo dục quốc phòng toàn dân được triển khai tích cực, đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao; công tác xây dựng LLVT quận thường xuyên được quan tâm, chú trọng; trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT từng bước được nâng lên…Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được chỉ đạo chặt chẽ, có nhiều đổi mới sáng tạo, hoàn thành 100% chỉ tiêu thành phố giao, chất lượng cao hơn so với năm 2017. Qua đó, sức mạnh tổng hợp của LLVT quận ngày càng được nâng cao, tiềm lực quốc phòng - an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc, góp phần quan trọng tạo môi trường thuận lợi phát triển KT-XH của quận và thành phố. Tại hội nghị, quận Đồ Sơn đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục hoàn thành toàn diện công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2019.
 
 
 Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tặng Giấy khen của cho 05 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích tốt trong Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Quận Đồ Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho đối tượng nhóm 5 trên địa bàn(24/12/2018 - 15:20)
Khánh thành nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách(18/12/2018 - 16:26)
HĐND quận Đồ Sơn khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 -2021(18/12/2018 - 15:45)
Quận Đồ Sơn tổ chức tổng kết công tác quân sự-quốc phòng địa phương năm 2018(05/12/2018 - 16:09)
UBND Quận Đồ Sơn tổ chức dọn rừng phòng chống cháy mùa hanh khô(13/11/2018 - 08:09)
Công an quận Đồ Sơn tổ chức tuyên truyền kiến thức về PCCC(05/10/2018 - 08:51)
UBND thành phố làm việc với quận Đồ Sơn về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019(25/09/2018 - 14:18)
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018 thành công tốt đẹp.(18/09/2018 - 16:10)
Lễ hội chọi trâu truyền thống quận Đồ Sơn 2018: Công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng(12/09/2018 - 16:29)
Quận Đồ Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở(12/09/2018 - 11:23)
Trang trọng lễ dâng hương, thượng cờ vòng chung kết hội chọi trâu Đồ Sơn 2018(10/09/2018 - 16:35)
Công bố và trao Quyết định Bí thư Đảng ủy phường Minh Đức, nhiệm kỳ 2015 -2020(09/09/2018 - 15:48)
Chuyển trang    
Trang số:  1/34
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ
Chuyển động tích cực từ ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN UỶ Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp
Tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018
Tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018
Tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội - Một tất yếu lịch sử
Rèn luyện đạo đức cách mạng gắn với học tập lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin
"Đạo đức cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh với phóng viên Đài Phát thanh Liên Xô Petr Aleshin
Luận thuyết cách mạng sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh
“Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng...”
Quận Đồ Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho đối tượng nhóm 5 trên địa bàn