Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 1121
Thành viên trực tuyến : 1
 
UBND Quận Đồ Sơn tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
19/09/2019 - 09:01
UBND Quận Đồ Sơn tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

 Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 12/03/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc “Triển khai thi hành Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước; Kế hoạch số 220/KH-UBND, ngày 06/9/2019 của UBND quận về Tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Nhằm trang bị cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận các nội dung cơ bản của bảo vệ BMNN, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện bảo vệ BMNN. Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn kết hợp với Công an thành phố tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về một số điều cơ bản của Luật bảo vệ bí mật nhà nước và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIV, trong đó quy định nhiều nội dung liên quan đến triển khai thực hiện công tác bảo vệ BMNN. Đây là đạo luật quan trọng (thay thế pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước) có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, tạo khuôn khổ pháp lý để các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thượng tá Nguyễn Thế Minh - Phó Trưởng phòng PA03 Công an thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Bảo vệ Bí mật nhà nước thành phố trình bày một số chuyên đề, trao đổi và giải đáp nhiều thông tin quan trọng, giúp các đại biểu hiểu rõ và nhận thức sâu sắc hơn một số vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ BMNN, như: thực trạng công tác bảo vệ BMNN thời gian qua; một số nội dung cơ bản và những điểm mới trong Luật bảo vệ BMNN; các giải pháp phòng ngừa, hạn chế việc lộ, lọt BMNN; quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố; nhận thức về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hoàng Xuân Minh đề nghị các đại biểu tham dự phải tập trung theo dõi, lắng nghe để nắm vững quy định về công tác bảo vệ BMNN. Đồng chí yêu cầu ngay sau hội nghị tập huấn, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ BMNN; tổ chức triển khai thực hiện Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản có liên quan đảm bảo đúng quy định; ngăn chặn tuyệt đối việc lộ, lọt BMNN tại cơ quan đơn vị.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào