Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 3933
Thành viên trực tuyến : 0
 
Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật quận Đồ Sơn tổ chức hội nghị phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng
31/10/2019 - 08:28
Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật quận Đồ Sơn tổ chức hội nghị phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí: Đoàn Xuân Hiếu –Phó Chánh văn phòng Thanh tra thành phố, Báo cáo viên pháp luật của Thanh tra thành phố trình bày những nội dung cơ bản về bố cục của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (gồm 10 chương, 96 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019) và một số khái niệm về tham nhũng, các hành vi tham nhũng, liên hệ với thực trạng về tham nhũng ở nước ta hiện nay. Đồng thời, hội nghị được nghe Báo cáo viên trình bày về những điểm mới của Luật năm 2018 so với Luật năm 2005 như: Mở rộng đối tượng kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; cụ thể hóa phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập; quy định cụ thể về việc kê khai bản kê khai tài sản, thu nhập; việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực;...Bên cạnh đó, Luật năm 2018 cũng quy định một chương riêng và sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định nhằm cụ thể hóa và đề cao vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng và một chương riêng về công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

Thông qua hội nghị, các đại biểu đã được trang bị kiến thức cơ bản về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, từng bước tạo sự chuyển biến trong ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Việc tổ chức hội nghị phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 (09/11/2019) nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội trên địa bàn quận Đồ Sơn

Hoàng Vũ Đức-Phòng Tư pháp
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào