Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 4026
Thành viên trực tuyến : 12
 
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
05/11/2019 - 16:10
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021

 Trước đó, ngày 29/10/2019, tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân quận Đồ Sơn khóa 5, ông Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch quận Đồ Sơn được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu cao.

  Hội đồng nhân dân quận miễn nhiệm Ủy viên UBND quận Đồ Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận do chuyển công tác; bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận vào vị trí Ủy viên UBND quận Đồ Sơn nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng tại kỳ họp, HĐND quận Đồ Sơn thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Theo đó, loại 5 dự án đấu giá quyền sử dụng đất khỏi kế hoạch đầu tư công năm 2019, bổ sung 3 dự án đấu giá quyền sử dụng đất vào kế hoạch đầu tư công năm 2020; HĐND quận loại 5 dự án, điều chỉnh thời gian thực hiện 3 dự án tại kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào