Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 5375
Thành viên trực tuyến : 2
 
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 12 năm 2015
09/12/2015 - 05:08
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 12 năm 2015

Chi tiết xem tại đây
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2019(24/01/2019 - 16:30)
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018(13/04/2018 - 10:44)
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 3-2016(28/02/2016 - 11:11)
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 2-2016(15/02/2016 - 11:09)
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 1-2016(10/01/2016 - 11:07)
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 9 năm 2015 (09/12/2015 - 15:39)
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 8 năm 2015 (09/12/2015 - 15:25)
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 12 năm 2015 (09/12/2015 - 05:08)
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 11 năm 2015 (11/11/2015 - 10:54)
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 10 năm 2015 (15/10/2015 - 10:51)
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 7 năm 2015 (07/07/2015 - 08:42)
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 6 năm 2015 (11/06/2015 - 08:20)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: