Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 7760
Thành viên trực tuyến : 20
 
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
10/09/2019 - 08:39
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019

1.Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: trong giờ làm việc từ ngày 10/9/2019 đến ngày 09/10/2019 (30 ngày, trong giờ hành chính các ngày làm việc).

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (kèm theo: Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực; 02 phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ liên lạc) tại Phòng Nội vụ quận Đồ Sơn hoặc gửi theo đường bưu chính về địa chỉ: Phòng Nội vụ - UBND quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng (Địa chỉ: 195 Lý Thánh Tông, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng).
Người tiếp nhận: Ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ quận qua số điện thoại liên lạc: 0225.3862.546 (trong giờ làm việc).
Lưu ý:
- Thí sinh phải khai đầy đủ, chính xác các nội dung trong mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo Nghị định số 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (Phiếu đăng ký dự tuyển đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND quận);
- Thí sinh chỉ được dùng bút màu xanh để khai các nội dung trong mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển; nếu Phiếu đăng ký dự tuyển có từ 02 trang trở lên thì phải thực hiện ký nháy ở chân các trang giấy không có chữ ký;
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở 01 vị trí;
- Sau khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tuyển dụng viên chức năm 2019 trên cổng thông tin điện tử của UBND quận Đồ Sơn theo địa chỉ http://doson.haiphong.gov.vn.

Chi tiết xem tại đây
Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ)
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nàoTin mới
CATP khen thưởng CAQ Đồ Sơn
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019
Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật quận Đồ Sơn tổ chức hội nghị phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng
Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TU
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2019
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn quận Đồ Sơn
UBND Quận Đồ Sơn tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Thư Cảm ơn
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia: Năm thứ 2 liên tiếp phường Bàng La có trâu vô địch.
Phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn): Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm khôi phục và phát triển lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn
Trưng bày hàng trăm hiện vật và hình ảnh Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn