Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 8729
Thành viên trực tuyến : 22
 
Các TTHC áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/08/2015 - 09:43
 Nội dung các TTHC áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

I. Lĩnh vực Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
Xem tại đây
II. Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Xem tại đây
III. Lĩnh vực Xây dựng
Xem tại đây
IV. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Xem tại đây
V. Lĩnh vực Y tế
Xem tại đây
VI. Lĩnh vực Công thương
Xem tại đây
VII. Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Xem tại đây
VIII. Lĩnh vực Lao động -Thương binh - Xã hội
Xem tại đây
IX. Lĩnh vực Nội vụ
Xem tại đây
X. Lĩnh vực Giao thông Vận tải
Xem tại đây
XI. Lĩnh vực Tài chính
Xem tại đây
XII. Lĩnh vực Thanh tra (giải quyết khiếu nại, tố cáo)
Xem tại đây
XIII. Lĩnh vực Tư pháp
Xem tại đây
XIV. Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
Xem tại đây
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nàoTin mới
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ
Chuyển động tích cực từ ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN UỶ Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp
Tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018
Tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018
Tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội - Một tất yếu lịch sử
Rèn luyện đạo đức cách mạng gắn với học tập lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin
"Đạo đức cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh với phóng viên Đài Phát thanh Liên Xô Petr Aleshin
Luận thuyết cách mạng sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh
“Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng...”