Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 7699
Thành viên trực tuyến : 20
 
Các TTHC áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11/08/2015 - 09:43
 Nội dung các TTHC áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

I. Lĩnh vực Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
Xem tại đây
II. Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Xem tại đây
III. Lĩnh vực Xây dựng
Xem tại đây
IV. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Xem tại đây
V. Lĩnh vực Y tế
Xem tại đây
VI. Lĩnh vực Công thương
Xem tại đây
VII. Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Xem tại đây
VIII. Lĩnh vực Lao động -Thương binh - Xã hội
Xem tại đây
IX. Lĩnh vực Nội vụ
Xem tại đây
X. Lĩnh vực Giao thông Vận tải
Xem tại đây
XI. Lĩnh vực Tài chính
Xem tại đây
XII. Lĩnh vực Thanh tra (giải quyết khiếu nại, tố cáo)
Xem tại đây
XIII. Lĩnh vực Tư pháp
Xem tại đây
XIV. Lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư
Xem tại đây
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nàoTin mới
CATP khen thưởng CAQ Đồ Sơn
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019
Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật quận Đồ Sơn tổ chức hội nghị phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng
Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TU
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2019
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn quận Đồ Sơn
UBND Quận Đồ Sơn tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Thư Cảm ơn
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia: Năm thứ 2 liên tiếp phường Bàng La có trâu vô địch.
Phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn): Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm khôi phục và phát triển lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn
Trưng bày hàng trăm hiện vật và hình ảnh Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn