Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 6421
Thành viên trực tuyến : 20
 
Bộ Thủ tục hành chính năm 2019 do UBND thành phố Hải Phòng công bố
22/04/2019 - 08:26
Bộ Thủ tục hành chính năm 2019 do UBND thành phố Hải Phòng công bố

1. Lĩnh vực Công thương
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

2. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

3. Lĩnh vực Giao thông vận tải
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

4. Lĩnh vực Lao động, thương binh và Xã hội
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

5. Lĩnh vực Nội vụ
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

6. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

7. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

8. Lĩnh vực Thanh tra
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

9. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

10. Lĩnh vực Tư pháp
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

11. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Gia đình
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

12. Lĩnh vực Xây dựng
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

13. Lĩnh vực Y tế
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

14. Lĩnh vực Tài chính
Quyết định Công bố
Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào



Tin mới
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019
Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật quận Đồ Sơn tổ chức hội nghị phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng
Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TU
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2019
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn quận Đồ Sơn
UBND Quận Đồ Sơn tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Thư Cảm ơn
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia: Năm thứ 2 liên tiếp phường Bàng La có trâu vô địch.
Phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn): Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm khôi phục và phát triển lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn
Trưng bày hàng trăm hiện vật và hình ảnh Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách xem hội chọi trâu Đồ Sơn 2019