Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 10204
Thành viên trực tuyến : 0
 
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức phường năm 2018
06/11/2018 - 10:51

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức; Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; Quyết định số 218/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013;

Ngày  29/6/2018 Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND và ngày 02/7/2018 Ủy ban nhân dân quận ban hành Thông báo số 206/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức phường năm 2018.

Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức phường năm 2018, cụ thể như sau:

1. Danh mục tài liệu môn thi Kiến thức chung:  Kiến thức chung tiếp thu.docx

2. Danh mục tài liệu môn thi chuyên ngành:

- Chuyên ngành Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trưởng: Kiến thức chuyên ngành Địa chính.xls

- Chuyên ngành Tư pháp - Hộ tịch: Kiến thức chuyên ngànhTư pháp.xls

- Chuyên ngành Tài chính - Kế toán: Kiến thức chuyên ngành Tài chính.xls

- Chuyên ngành Văn phòng - Thống kê: Kiến thức chuyên ngành Văn phòng.xls

- Chuyên ngành Văn hóa - Xã hội: Kiến thức chuyên ngành Văn hóa.xls

3. Danh mục tài liệu môn thi Tin học:  Kiến thức Tin học.xls

Các nội dung liên quan đến công tác tổ chức thi tuyển sẽ được thông báo và niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử quận. Đề nghị các thí sinh thường xuyên cập nhật để nắm bắt thông tin kịp thời.

Lưu ý: Đề nghị các thí sinh dự thi đến phòng Nội vụ quận nhận danh mục tài liệu.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chương trình học bổng Đại học và sau Đại học thuộc các lĩnh vực năm 2019 trong khuôn khổ Hợp tác sông Hằng - sông Mê Công (MGC) do Chính phủ Ấn Độ tài trợ
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018
Hội thảo an toàn thông tin cho thành phố thông minh
Thông báo về việc hoãn lịch thi tuyển công chức phường năm 2018
Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường năm 2018
Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 trân trọng kính mời đại biểu tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường.
Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2018 quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới nghe phổ biến nội quy kỳ thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi công chức phường năm 2018
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức phường năm 2018
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức phường năm 2018
Ủy ban nhân quận thông báo về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2019 và nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020
UBND thành phố kiểm tra công tác thực hiện kiểm soát TTHC, tiếp công dân và xử lý đơn thư tại quận Kiến An
UBND thành phố làm việc với quận Kiến An về tình hình thực hiện chủ đề năm, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách năm 2018, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách năm 2019
Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục và đào tạo