Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 268
Thành viên trực tuyến : 0
 
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức phường năm 2018
06/11/2018 - 10:51

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức; Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; Quyết định số 218/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013;

Ngày  29/6/2018 Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND và ngày 02/7/2018 Ủy ban nhân dân quận ban hành Thông báo số 206/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức phường năm 2018.

Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức phường năm 2018, cụ thể như sau:

1. Danh mục tài liệu môn thi Kiến thức chung:  Kiến thức chung tiếp thu.docx

2. Danh mục tài liệu môn thi chuyên ngành:

- Chuyên ngành Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trưởng: Kiến thức chuyên ngành Địa chính.xls

- Chuyên ngành Tư pháp - Hộ tịch: Kiến thức chuyên ngànhTư pháp.xls

- Chuyên ngành Tài chính - Kế toán: Kiến thức chuyên ngành Tài chính.xls

- Chuyên ngành Văn phòng - Thống kê: Kiến thức chuyên ngành Văn phòng.xls

- Chuyên ngành Văn hóa - Xã hội: Kiến thức chuyên ngành Văn hóa.xls

3. Danh mục tài liệu môn thi Tin học:  Kiến thức Tin học.xls

Các nội dung liên quan đến công tác tổ chức thi tuyển sẽ được thông báo và niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử quận. Đề nghị các thí sinh thường xuyên cập nhật để nắm bắt thông tin kịp thời.

Lưu ý: Đề nghị các thí sinh dự thi đến phòng Nội vụ quận nhận danh mục tài liệu.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Thông báo kết quả thi tuyển công chức phường năm 2018
Giấy triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo người đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới nghe hướng dẫn nội dung ôn tập và phổ biến nội quy
Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chương trình học bổng Đại học và sau Đại học thuộc các lĩnh vực năm 2019 trong khuôn khổ Hợp tác sông Hằng - sông Mê Công (MGC) do Chính phủ Ấn Độ tài trợ
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018
Hội thảo an toàn thông tin cho thành phố thông minh
Thông báo về việc hoãn lịch thi tuyển công chức phường năm 2018
Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường năm 2018
Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 trân trọng kính mời đại biểu tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường.
Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2018 quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới nghe phổ biến nội quy kỳ thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi công chức phường năm 2018