Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 4934
Thành viên trực tuyến : 21
 
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức phường năm 2018
06/11/2018 - 10:51

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức; Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; Quyết định số 218/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013;

Ngày  29/6/2018 Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND và ngày 02/7/2018 Ủy ban nhân dân quận ban hành Thông báo số 206/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức phường năm 2018.

Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức phường năm 2018, cụ thể như sau:

1. Danh mục tài liệu môn thi Kiến thức chung:  Kiến thức chung tiếp thu.docx

2. Danh mục tài liệu môn thi chuyên ngành:

- Chuyên ngành Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trưởng: Kiến thức chuyên ngành Địa chính.xls

- Chuyên ngành Tư pháp - Hộ tịch: Kiến thức chuyên ngànhTư pháp.xls

- Chuyên ngành Tài chính - Kế toán: Kiến thức chuyên ngành Tài chính.xls

- Chuyên ngành Văn phòng - Thống kê: Kiến thức chuyên ngành Văn phòng.xls

- Chuyên ngành Văn hóa - Xã hội: Kiến thức chuyên ngành Văn hóa.xls

3. Danh mục tài liệu môn thi Tin học:  Kiến thức Tin học.xls

Các nội dung liên quan đến công tác tổ chức thi tuyển sẽ được thông báo và niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử quận. Đề nghị các thí sinh thường xuyên cập nhật để nắm bắt thông tin kịp thời.

Lưu ý: Đề nghị các thí sinh dự thi đến phòng Nội vụ quận nhận danh mục tài liệu.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Thông báo kết quả trúng tuyển công chức phường năm 2018
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo danh sách các cơ sở y tế tại thành phố Hải Phòng đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế
Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển công chức phường năm 2018
Công bố bộ thủ tục hành chính năm 2019
Thông báo điểm xét tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Ủy ban nhân dân quận Kiến An đánh giá tình hình kinh tế – xã hội quý I, bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp quý II/2019
Thông báo kết quả thi tuyển công chức phường năm 2018
Giấy triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo người đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An
Kế hoạch phát triển thông tin quận Kiến An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới nghe hướng dẫn nội dung ôn tập và phổ biến nội quy
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Kiến An năm 2019
Chương trình công tác tư pháp năm 2019