Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 5007
Thành viên trực tuyến : 11
 
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức phường năm 2018
06/11/2018 - 10:51

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức; Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; Quyết định số 218/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013;

Ngày  29/6/2018 Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND và ngày 02/7/2018 Ủy ban nhân dân quận ban hành Thông báo số 206/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức phường năm 2018.

Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức phường năm 2018, cụ thể như sau:

1. Danh mục tài liệu môn thi Kiến thức chung:  Kiến thức chung tiếp thu.docx

2. Danh mục tài liệu môn thi chuyên ngành:

- Chuyên ngành Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trưởng: Kiến thức chuyên ngành Địa chính.xls

- Chuyên ngành Tư pháp - Hộ tịch: Kiến thức chuyên ngànhTư pháp.xls

- Chuyên ngành Tài chính - Kế toán: Kiến thức chuyên ngành Tài chính.xls

- Chuyên ngành Văn phòng - Thống kê: Kiến thức chuyên ngành Văn phòng.xls

- Chuyên ngành Văn hóa - Xã hội: Kiến thức chuyên ngành Văn hóa.xls

3. Danh mục tài liệu môn thi Tin học:  Kiến thức Tin học.xls

Các nội dung liên quan đến công tác tổ chức thi tuyển sẽ được thông báo và niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử quận. Đề nghị các thí sinh thường xuyên cập nhật để nắm bắt thông tin kịp thời.

Lưu ý: Đề nghị các thí sinh dự thi đến phòng Nội vụ quận nhận danh mục tài liệu.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Kiến An Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019
UBND quận Kiến An ban hành Giấy triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An năm 2019
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV
Ủy ban nhân dân quận ban hành Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình cho các phường năm 2019
Ủy ban nhân dân quận ban hành Thông báo điều chỉnh bổ sung một số nội dung về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm 2019
Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ Thành phố) xin ý kiến nhân dân đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Liên đoàn Lao động quận ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn xét chọn Lao động giỏi tiêu biểu, cán bộ công đoàn tiêu biểu.
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, kết quả hội nghị Trung ương 10 ( khóa XII)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm 2019
Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.2015 năm 2019 của UBND quận Kiến An
Thông báo kết quả trúng tuyển công chức phường năm 2018
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo danh sách các cơ sở y tế tại thành phố Hải Phòng đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế