Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 6717
Thành viên trực tuyến : 12
 
Quận ủy Kiến An tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
26/10/2016 - 14:22

Quận ủy Kiến An tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; quán triệt Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 04/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về “Tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố Hải Phòng”. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy (theo dõi hoạt động của Đảng bộ quận Kiến An); Thường trực Quận ủy; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội quận; các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10 phường thuộc quận; bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Quận ủy; hiệu trưởng các trường: trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị, thay mặt Quận ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận đã triển khai các văn bản của Trung ương, thành phố và Quận ủy. Các văn bản này được Quận ủy Kiến An xác định là những nội dung hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng từ quận đến cơ sở; triển khai thực hiện của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh: Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đề nghị các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình đảm bảo phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ. Quá trình thực hiện, cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, lựa chọn các nội dung, hình thức tổ chức sinh động, hiệu quả, xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đề nghị Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an quận chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt sâu sắc Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Kiến An lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo. Từ tình hình thực tế những năm gần đây, đề nghị các cấp ủy Đảng; các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội quận phải nắm chắc diễn biến tình hình, xử lý triệt để những vấn đề đe dọa đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt là các vấn đề về tôn giáo, các đối tượng cơ hội chính trị; giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật đơn thư, khiếu kiện, tố cáo của công dân, đặc biệt trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn. Yêu cầu cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong phòng, chống tội phạm; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tội phạm; chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch phòng ngừa, giải quyết các vấn đề bức xúc về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 04/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt và nghiêm túc thực hiện các nội dung, yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Chú trọng việc giáo dục, thuyết phục, động viên cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân thực hiện; kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội xa hoa, lãng phí; đưa tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang là tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tiêu chuẩn thi đua của các đơn vị, tiêu chuẩn để đánh giá bình xét các danh hiệu văn hóa hằng năm. Quan tâm chỉnh lý hương ước, quy ước của các tổ dân phố đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tiễn tình hình địa phương./.

(Trần Quốc Nam - Văn phòng Quận ủy)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Kiến An Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019
UBND quận Kiến An ban hành Giấy triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An năm 2019
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV
Ủy ban nhân dân quận ban hành Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình cho các phường năm 2019
Ủy ban nhân dân quận ban hành Thông báo điều chỉnh bổ sung một số nội dung về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm 2019
Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ Thành phố) xin ý kiến nhân dân đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Liên đoàn Lao động quận ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn xét chọn Lao động giỏi tiêu biểu, cán bộ công đoàn tiêu biểu.
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, kết quả hội nghị Trung ương 10 ( khóa XII)
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm 2019
Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.2015 năm 2019 của UBND quận Kiến An
Thông báo kết quả trúng tuyển công chức phường năm 2018
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo danh sách các cơ sở y tế tại thành phố Hải Phòng đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế