Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 3301
Thành viên trực tuyến : 12
 
Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 trân trọng kính mời đại biểu tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường.
21/12/2018 - 13:32

Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 trân trọng kính mời đại biểu tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường.

1. Thành phần:

* Đại biểu thành phố:

- Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố;

- Bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và CTTN, Sở Nội vụ;

- Ông Nguyễn Trần Sơn, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và CTTN, Thành viên Ban giám sát Sở Nội vụ;

* Đại biểu quận:

- Thường trực Quận ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân quận;

- Ông Trần Văn Quý, Chủ tịch UBND quận,

- Các Phó chủ tịch UBND quận;

- Lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy;

- Các ông, bà thành viên Hội đồng tuyển dụng; Ban coi thi;

- Các thí sinh tham gia thi tuyển công chức phường năm 2018;

- Đài phát thanh quận đến dự và đưa tin.

2. Thời gian: 07h30’ ngày 28/12/2018 (thứ sáu)

3. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận, số 87 Nguyễn Lương Bằng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An.

Kính mời các đại biểu đến dự để buổi khai mạc đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, NV.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN

Phạm Thị Phượng

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Thông báo kết quả thi tuyển công chức phường năm 2018
Giấy triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo người đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới nghe hướng dẫn nội dung ôn tập và phổ biến nội quy
Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chương trình học bổng Đại học và sau Đại học thuộc các lĩnh vực năm 2019 trong khuôn khổ Hợp tác sông Hằng - sông Mê Công (MGC) do Chính phủ Ấn Độ tài trợ
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018
Hội thảo an toàn thông tin cho thành phố thông minh
Thông báo về việc hoãn lịch thi tuyển công chức phường năm 2018
Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường năm 2018
Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 trân trọng kính mời đại biểu tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường.
Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2018 quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới nghe phổ biến nội quy kỳ thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi công chức phường năm 2018