Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 1676
Thành viên trực tuyến : 16
 
Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 trân trọng kính mời đại biểu tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường.
21/12/2018 - 13:32

Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 trân trọng kính mời đại biểu tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường.

1. Thành phần:

* Đại biểu thành phố:

- Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố;

- Bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và CTTN, Sở Nội vụ;

- Ông Nguyễn Trần Sơn, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và CTTN, Thành viên Ban giám sát Sở Nội vụ;

* Đại biểu quận:

- Thường trực Quận ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân quận;

- Ông Trần Văn Quý, Chủ tịch UBND quận,

- Các Phó chủ tịch UBND quận;

- Lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy;

- Các ông, bà thành viên Hội đồng tuyển dụng; Ban coi thi;

- Các thí sinh tham gia thi tuyển công chức phường năm 2018;

- Đài phát thanh quận đến dự và đưa tin.

2. Thời gian: 07h30’ ngày 28/12/2018 (thứ sáu)

3. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận, số 87 Nguyễn Lương Bằng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An.

Kính mời các đại biểu đến dự để buổi khai mạc đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, NV.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN

Phạm Thị Phượng

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Thông báo kết quả trúng tuyển công chức phường năm 2018
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo danh sách các cơ sở y tế tại thành phố Hải Phòng đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế
Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển công chức phường năm 2018
Công bố bộ thủ tục hành chính năm 2019
Thông báo điểm xét tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Ủy ban nhân dân quận Kiến An đánh giá tình hình kinh tế – xã hội quý I, bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp quý II/2019
Thông báo kết quả thi tuyển công chức phường năm 2018
Giấy triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo người đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An
Kế hoạch phát triển thông tin quận Kiến An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới nghe hướng dẫn nội dung ôn tập và phổ biến nội quy
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Kiến An năm 2019
Chương trình công tác tư pháp năm 2019