Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 4352
Thành viên trực tuyến : 8
 
Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 trân trọng kính mời đại biểu tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường.
21/12/2018 - 13:32

Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 trân trọng kính mời đại biểu tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường.

1. Thành phần:

* Đại biểu thành phố:

- Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố;

- Bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và CTTN, Sở Nội vụ;

- Ông Nguyễn Trần Sơn, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và CTTN, Thành viên Ban giám sát Sở Nội vụ;

* Đại biểu quận:

- Thường trực Quận ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân quận;

- Ông Trần Văn Quý, Chủ tịch UBND quận,

- Các Phó chủ tịch UBND quận;

- Lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy;

- Các ông, bà thành viên Hội đồng tuyển dụng; Ban coi thi;

- Các thí sinh tham gia thi tuyển công chức phường năm 2018;

- Đài phát thanh quận đến dự và đưa tin.

2. Thời gian: 07h30’ ngày 28/12/2018 (thứ sáu)

3. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận, số 87 Nguyễn Lương Bằng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An.

Kính mời các đại biểu đến dự để buổi khai mạc đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, NV.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN

Phạm Thị Phượng

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018
Hội thảo an toàn thông tin cho thành phố thông minh
Thông báo về việc hoãn lịch thi tuyển công chức phường năm 2018
Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường năm 2018
Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 trân trọng kính mời đại biểu tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường.
Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2018 quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới nghe phổ biến nội quy kỳ thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi công chức phường năm 2018
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức phường năm 2018
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức phường năm 2018
Ủy ban nhân quận thông báo về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2019 và nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020
UBND thành phố kiểm tra công tác thực hiện kiểm soát TTHC, tiếp công dân và xử lý đơn thư tại quận Kiến An
UBND thành phố làm việc với quận Kiến An về tình hình thực hiện chủ đề năm, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách năm 2018, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu – chi ngân sách năm 2019
Ủy ban nhân dân quận Kiến An thông báo kết quả trúng tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Quận Kiến An thông báo điểm xét tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tôn Đức Thắng (Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1988 - 20/8/2018))