Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 3269
Thành viên trực tuyến : 12
 
Thông báo về việc hoãn lịch thi tuyển công chức phường năm 2018
25/12/2018 - 16:26
Ngày 20/12/2018, Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 quận Kiến An ban hành Giấy triệu tập số 03/GTT-HĐTD về việc triệu tập các thí sinh tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường năm 2018. Nay do UBND quận có lịch đột xuất nên kỳ thi tuyển công chức phường hoãn lại.
Thời gian cụ thể như sau:
- 15 giờ ngày 14/01/2019 thí sinh đến xem sơ đồ phòng thi, nội quy thi, thời gian thi đối với từng môn.
- Thời gian thi: 02 ngày (từ ngày 15/01/2019).
+ 07 giờ 30 phút ngày 15/01/2019 khai mạc kỳ thi.
+ Địa điểm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận (số 87 Nguyễn Lương Bằng, Văn Đẩu, Kiến An).
Hội đồng tuyển dụng thông báo để các đơn vị liên quan, các thí sinh biết, thực hiện./.

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(đã ký)
PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Phạm Thị Phượng
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Thông báo kết quả thi tuyển công chức phường năm 2018
Giấy triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo người đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới nghe hướng dẫn nội dung ôn tập và phổ biến nội quy
Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chương trình học bổng Đại học và sau Đại học thuộc các lĩnh vực năm 2019 trong khuôn khổ Hợp tác sông Hằng - sông Mê Công (MGC) do Chính phủ Ấn Độ tài trợ
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018
Hội thảo an toàn thông tin cho thành phố thông minh
Thông báo về việc hoãn lịch thi tuyển công chức phường năm 2018
Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường năm 2018
Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 trân trọng kính mời đại biểu tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường.
Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2018 quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới nghe phổ biến nội quy kỳ thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi công chức phường năm 2018