Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 3001
Thành viên trực tuyến : 12
 
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/01/2019 - 09:29

Ngày  26 và 27/12/2018, HĐND quận Kiến An tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự kỳ họp có đồng chí Bùi Đức Quang, Thành ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Trần Văn Khuê - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; các đồng chí đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại quận; lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố;Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận; các đại biểu Hội đồng nhân dân quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận; đồng chí Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 10 phường.

        Sau khi nghe đồng chí Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu dự kỳ họp, các cơ quan phục vụ, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra. Sau đây là kết quả chủ yếu và các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp.
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.doc
Nghị quyết Quyết định dự toán và phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2019.doc
Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công quận năm 2019.doc
Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận năm 2019.doc
Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận Kiến An khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.doc
Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân quận, nhiệm kỳ 2016 – 2021.doc
Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2019 của HĐND quận.docx
Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Kiến An khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.docx
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng ban Pháp chế.docx
Nghị quyết Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.docx
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.doc

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chương trình học bổng Đại học và sau Đại học thuộc các lĩnh vực năm 2019 trong khuôn khổ Hợp tác sông Hằng - sông Mê Công (MGC) do Chính phủ Ấn Độ tài trợ
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018
Hội thảo an toàn thông tin cho thành phố thông minh
Thông báo về việc hoãn lịch thi tuyển công chức phường năm 2018
Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường năm 2018
Hội đồng thi tuyển công chức phường năm 2018 trân trọng kính mời đại biểu tới dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức phường.
Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2018 quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới nghe phổ biến nội quy kỳ thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi công chức phường năm 2018
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức phường năm 2018
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức phường năm 2018
Ủy ban nhân quận thông báo về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2019 và nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020
UBND thành phố kiểm tra công tác thực hiện kiểm soát TTHC, tiếp công dân và xử lý đơn thư tại quận Kiến An