Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 6472
Thành viên trực tuyến : 17
 
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/01/2019 - 09:29

Ngày  26 và 27/12/2018, HĐND quận Kiến An tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự kỳ họp có đồng chí Bùi Đức Quang, Thành ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Trần Văn Khuê - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; các đồng chí đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại quận; lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố;Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận; các đại biểu Hội đồng nhân dân quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận; đồng chí Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 10 phường.

        Sau khi nghe đồng chí Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu dự kỳ họp, các cơ quan phục vụ, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra. Sau đây là kết quả chủ yếu và các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp.
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.doc
Nghị quyết Quyết định dự toán và phân bổ dự toán ngân sách quận năm 2019.doc
Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công quận năm 2019.doc
Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận năm 2019.doc
Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận Kiến An khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.doc
Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân quận, nhiệm kỳ 2016 – 2021.doc
Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2019 của HĐND quận.docx
Nghị quyết Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Kiến An khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.docx
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng ban Pháp chế.docx
Nghị quyết Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.docx
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.doc

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Thông báo danh sách các cơ sở y tế tại thành phố Hải Phòng đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế
Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển công chức phường năm 2018
Công bố bộ thủ tục hành chính năm 2019
Thông báo điểm xét tuyển viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo kết quả thi tuyển công chức phường năm 2018
Giấy triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo
Thông báo người đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An
Kế hoạch phát triển thông tin quận Kiến An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018
Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An triệu tập các thí sinh tới nghe hướng dẫn nội dung ôn tập và phổ biến nội quy
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Kiến An năm 2019
Chương trình công tác tư pháp năm 2019
Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của quận Kiến An
Danh sách công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận Kiến An