Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 6720
Thành viên trực tuyến : 20
 
Quận Kiến An phát động hưởng ứng thực hiện “ Ngày pháp luật năm 2013”
11/11/2013 - 14:58

Ngày 9/11 là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức được quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013. Chủ đề của Ngày Pháp luật năm nay được xác định là: “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nhằm thể hiện đầy đủ tinh thần “Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân”; phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hành “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Để hưởng ứng có hiệu quả “Ngày pháp luật”, Ủy ban nhân dân quận Kiến An triển khai kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn quận. Theo đó, căn cứ vào điều kiện thực tế các cơ quan, đơn vị sẽ lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp như: hội nghị, tọa đàm, giao lưu, trao đổi, thảo luận, nghiên cứu tài liệu tại “Tủ sách pháp luật”, hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép trong các nội dung sinh hoạt khác…Qua đó nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

                                                                                                         Tuyết Trinh 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Ủy ban nhân dân quận ban hành Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Đồng Hòa
Quận ủy tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 07/11
ĐB HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016 – 2021
UBND quận ban hành Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 01 năm 2019
UBND quận ban hành thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận
Hội đồng nhân dân quận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020
UBND quận ban hành Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển và dự kiến thí sinh trúng tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng năm 2019
Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình làm việc với Quận về tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2019
Quận ủy – UBND quận Kiến An công bố quyết định về công tác cán bộ phường Nam Sơn
Hội đồng nhân dân quận Kiến An tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND quận khóa IV (nhiệm kỳ 2016 – 2021).
Quận Kiến An khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại năm 2019
Ban Thường vụ Quận ủy công bố quyết định của về công tác cán bộ Đảng ủy phường Bắc Sơn
Ủy ban nhân dân quận triển khai kế hoạch khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020
Ban Chỉ đạo Quận ủy tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp