Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 5832
Thành viên trực tuyến : 3
 
Quận Kiến An phát động hưởng ứng thực hiện “ Ngày pháp luật năm 2013”
11/11/2013 - 14:58

Ngày 9/11 là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức được quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013. Chủ đề của Ngày Pháp luật năm nay được xác định là: “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nhằm thể hiện đầy đủ tinh thần “Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân”; phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hành “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Để hưởng ứng có hiệu quả “Ngày pháp luật”, Ủy ban nhân dân quận Kiến An triển khai kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn quận. Theo đó, căn cứ vào điều kiện thực tế các cơ quan, đơn vị sẽ lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp như: hội nghị, tọa đàm, giao lưu, trao đổi, thảo luận, nghiên cứu tài liệu tại “Tủ sách pháp luật”, hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép trong các nội dung sinh hoạt khác…Qua đó nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

                                                                                                         Tuyết Trinh 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
UBND quận Kiến An thông báo lịch Tiếp công dân năm 2020
Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công bố TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về Công bố danh mục TTHC thay thế lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
UBND quận triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội Văn hóa - Ẩm thực – Thương mại năm 2020
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận thông báo kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Hưởng ứng tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tại thành phố”
HĐND quận tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND quận khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021
Quận ủy tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
Hội nghị Triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2021 - 2025
Hội nghị BCH Đảng bộ quận lần thứ 22 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Quận ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN quận tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam
Đồng chí Bí thư quận ủy và Chủ tịch UBND quận đối thoại với đại biểu nhân dân
Ủy ban nhân dân quận họp đánh tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng thông báo về độ mặn trong nước
UBND thành phố công bố Quyết định bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Kiến An